Hàm sumifs và sumif có gì khác nhau? Cách sử dụng của 2 hàm trong excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Nếu bạn đang thực hiện một nhiệm vụ tổng hợp dữ liệu trong Excel, thì các hàm SUMIFS và SUMIF là chính xác những gì bạn cần. Các hướng dẫn trong bài viết này giải thích ngắn gọn cú pháp của các hàm và cách sử dụng chúng …

Đối với những người phải thường xuyên tính toán các yếu tố công việc vượt trộiliên tục nâng cao kiến ​​thức trong thực tế với một số ví dụ về công thức SUMIF và SUMIFS Trong Excel, điều này cực kỳ quan trọng. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả của quá trình đặt hàng học những điều cơ bản về excel, mà còn làm tăng đáng kể năng suất lao động. Trong bài viết dưới đây với nghiên cứu về 123 nơi làm việc trên hàm SUMIF cách sử dụng hàm SUMIFS trong excel và các ví dụ cụ thể từ SUMIF đến hàm SUMIFS nâng cao Xin vui lòng …

I. Phân biệt giữa hàm sumif và hàm sumif

1. Định nghĩa hàm sumif và hàm sumif

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng dữ liệu có điều kiện.

Hàm SUMIFS trong Excel Được sử dụng để tìm tổng các giá trị hợp lệ dựa trên một số điều kiện. Cú pháp so với SUMIF SUMIFS phức tạp hơn một chút.

2. Cú pháp hàm Sumif và sumifs

Cấu trúc của hàm Sumif được cấu hình như sau:

= SUMIF (phạm vi, điều kiện, [sum_range])

Kết cấuhàm sumifi trong Excel được cấu hình như bên dưới, lưu ý rằng các đối số sau đây có thể được sử dụng để xây dựng hàm sumif nâng cao, điều kiện ngày của hàm sumifs…:

READ  10+ công thức Excel thông dụng | Nttworks.vn

= SUMIFS (số lượng_bảng, dải_ô_chỉ_mục1, dải ô tiêu chí1, [criter_range2, criteria2]…)

II. Sử dụng các hàm sumif và sumifs (các ví dụ cụ thể hơn để tham khảo)

1. Cách sử dụng hàm sumif

Hãy cùng 123job.vn học những điều cơ bản về excel cách sử dụng hàm SUMIF.

Dạng hàm

= SUMIF (phạm vi, điều kiện, [sum_range])

 • dải ô – nghĩa là một dải ô sẽ được đánh giá theo điều kiện bạn chỉ định, xin lưu ý rằng điều này là bắt buộc.
 • tiêu chí – các điều kiện cần được đáp ứng là bắt buộc
 • sum_range – các ô tính tổng khi các điều kiện đã chọn được đáp ứng là tùy chọn.

Giả sử chúng ta có một bảng tổng hợp các số liệu về thu nhập và thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tổng hợp các chỉ tiêu về thu nhập và thuế thu nhập cá nhân

Tổng hợp các chỉ tiêu về thu nhập và thuế thu nhập cá nhân

Bảng được trình bày chi tiết trong Excel như sau:

Bảng chi tiết trong Excel

Bảng chi tiết trong Excel

Ví dụ

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập thống kê dưới 50 triệu đồng Việt Nam.

Để giải quyết ví dụ này, chúng ta cần xác định tham số của hàm SUMIF 3, cụ thể là:

 • Phạm vi: phạm vi cột có tổng doanh thu, đây là B4: B9
 • Các tiêu chí là
 • Amount_range là dải cột chứa số thuế thu nhập cá nhân, ở đây là H4: H9

Sau đó, chúng tôi đặt công thức: = SUMIF (B4: B9, ”

  thiết lập công thức

Cài đặt công thức

Nhấn Enter và bạn sẽ nhận được số tiền là 2.229.775 tiền thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên dưới 50.000.000.

nhận số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Bạn sẽ nhận được số thuế thu nhập cá nhân đến hạn

Hàm chú ý SUMIF. khi đã sử dụng

 • Nếu sum_range bị bỏ qua, tổng của hàm này được tính trong Range.
 • Tiêu chí là một trường chứa các chữ cái hoặc ký hiệu toán học phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
 • Phạm vi chỉ định định dạng số của dữ liệu được truyền là số mà không cần sử dụng dấu ngoặc đơn.
 • Nhân vật? và * đều có thể được sử dụng trong tiêu chí. Dấu chấm hỏi phù hợp với từng ký tự hiện tại; dấu hoa thị tương ứng với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nhập dấu ngã (~) trước chữ cái để tìm dấu hỏi hoặc dấu sao thực.
 • Nếu chúng ta muốn thêm các giá trị vào nhiều hơn 1 điều kiện, chúng ta phải sử dụng hàm sumifid chẳng hạn như một ứng dụng điều kiện ngày của hàm sumifslãi suất, tình trạng …
READ  Tổng hợp cách sử dụng hàm MID trong excel từ cơ bản đến nâng cao | Nttworks.vn

2. Cách sử dụng hàm sumifi để tính tổng một số điều kiện trong khóa đào tạo cơ bản về Excel

Kết cấu Hàm SUMIFS trong Excel là một hình thức

= SUMIFS (dãy số, dãy tiêu chí1, dãy tiêu chí1, dãy số tiêu chí2, dãy số tiêu chí2,…).

Ở đó:

 • Sum_range: là một trường trong bảng dữ liệu được tính tổng, các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua, tham số là dữ liệu bắt buộc.
 • Criteria_range1: Phạm vi dữ liệu được kiểm tra với điều kiện của tiêu chí1, là một giá trị hoàn toàn bắt buộc.
 • Tiêu chí 1: Điều kiện cụ thể áp dụng cho tiêu chí_ dải ô1, có thể là một số, một biểu thức tham chiếu trực tiếp đến các ô để xác định ô nào được tính tổng trong dải tiêu chí1, cũng như giá trị phần tử bắt buộc.
 • Criteria_range2, criteria2,…: trực tiếp tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, với tối đa 127 cặp tiêu chí, tiêu chí.

Ví dụ về các ứng dụng sử dụng hàm sumifs

Sử dụng, cấu trúc hàm sumifidhoặc hàm sumif nâng caochúng ta có thể linh hoạt áp dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như điều kiện ngày của hàm sumifs, hàm sumif nâng cao… Trong ví dụ, chúng tôi tính toán số tiền trong các điều kiện khác nhau bằng cách sử dụng bảng dữ liệu bên dưới.

số lượng trong những điều kiện nhất định

Số tiền tuân theo các điều kiện nhất định

Áp dụng cấu trúc hàm sumifidtính ra sản phẩm nhân viên Hoài bán ra có đơn giá dưới 400.000 đồng Việt Nam.

Trong ô nhập liệu, chúng tôi điền trực tiếp vào công thức

= SUMIFS (D2: D7, C2: C7 “Hoài”, E2: E7, ”

Ở đó:

 • D2: D7 là diện tích mà tổng số lượng hàng hóa sẽ được tính toán.
 • C2: C7 là vùng chứa các giá trị của điều kiện tên nhân viên.
 • “Hoài” là điều kiện cụ thể của tên nhân viên phải tính số hàng trong khu vực C2: C7.
 • E2: E7 là điều kiện của hàng hóa.
 • “400 000” là điều kiện để bao gồm các đơn vị nằm hoàn toàn trong vùng E2: E7.

điền trực tiếp vào công thức

Điền trực tiếp vào công thức

Kết quả là tổng số đơn vị bằng cách sử dụng sumife. chức năng được trình bày như hình bên dưới.

Kết quả là tổng số đơn vị

Kết quả là tổng số đơn vị

Ngoài ra, bạn có thể dùng thử ứng dụng để xem điều kiện ngày của hàm sumifs – Đây là trường hợp khá phổ biến ở máy tính văn phòng hàng ngày.

READ  Các Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Thông Dụng | Nttworks.vn

Lưu ý khi sử dụng SUMIFS trong Excel

 • Amount_range được bao gồm cho mỗi ô phạm vi cấu trúc hàm sumifid hàm sumif nâng cao sẽ được cộng lại với nhau nếu tất cả các điều kiện liên quan đều đúng với ô này.
 • Các ô trong dải_ô có chứa giá trị TRUE sẽ được coi là các ô chứa 1 là FALSE.
 • Mỗi phạm vi tiêu chí phải có cùng kích thước lựa chọn như số lượng_bảng, phạm vi_ tiêu chí và phạm vi tiêu chí phải có cùng số hàng và cùng số cột.
 • Tiêu chí là trường có thể sử dụng dấu chấm hỏi (?) Thay vì một ký tự duy nhất, dấu hoa thị.

thay vì một chuỗi. Nếu điều kiện là dấu chấm hỏi hoặc dấu sao thì bạn phải nhập dấu ~, giá trị của điều kiện là “. Ngoài ứng dụng kể trên, chúng ta có thể còn nhiều ứng dụng nữa hàm sumifid ví dụđiều kiện ngày của hàm sumifs

lợi nhuận từng thời kỳ, tình hình tài chính …

III. Cách sửa lỗi #VALUE! lỗi trong hàm SUMIF / SUMIFS Trong quá trìnhhọc những điều cơ bản về excel

, đặc biệt là khi chọn các hàm sumif và sumif, có khá nhiều trường hợp thao tác sai gây ra lỗi trong biểu mẫu hiển thị giá trị. Lỗi tường phổ biến nhất là “#VALUE!”. Dưới đây là ba bản sửa lỗi phổ biến nhất cho lỗi này.

1. Các công thức tham chiếu đến các ô trong một sổ làm việc đã đóng

Hàm SUMIF / SUMIFS có thể tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi sổ làm việc đã đóng dẫn đến lỗi #VALUE! .

Ghi chú. Đây là sự cố đã biết với một tính năng Excel khác, chẳng hạn như COUNTBLANK COUNTIF, COUNTIFS, nếu có.
Giải pháp: Mở sổ làm việc có thể được hiển thị trong công thức, rồi nhấn F9 để cập nhật công thức. Bạn cũng có thể tránh sự cố này bằng cách sử dụng hàm SUM hoặc hàm Hàm IF

với một công thức mảng.

2. Chuỗi tiêu chí trên 255 ký tự

Hàm SUMIF / SUMIFS trả về kết quả không chính xác nếu bạn cố gắng so khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi giá trị nếu có thể. Nếu bạn không thể cắt ngắn một chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử dấu và (&) để chia giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

= SUMIF (B2: B12; “chuỗi dài” & “một chuỗi dài khác”)

3. Hàm SUMIFS không hiển thị đối số_ dải_phí của đối số một cách nhất quán với đối số whole_range. Các đối số phạm vi phải luôn gần như giống hệt nhauSUMIFS

. Điều này có nghĩa là tất cả các tiêu chí_ dải_ô và tổng_mục tiêu chí tham chiếu đến cùng một số hàng và cột cụ thể.

Trong ví dụ sau, công thức của chúng tôi cho phép bạn trả lại tổng doanh số bán táo hàng ngày của mình ở Bellevue. Do đó, đối số sum_range (C2: C10) không khớp với cùng số hàng và cột cụ thể trong đối số tiêu chí_ dải ô (A2: A12 & B2: B12). Sử dụng cú pháp = SUMIFS (C2: C10, A2: A12, A14, B2: B12, B14) dẫn đến lỗi #VALUE !.

dẫn đến lỗi #VALUE!

Dẫn đến #VALUE!

Giải pháp. Tiếp tục với ví dụ cụ thể này, hãy thay đổi dải ô total_range thành C2: C12 và thử lại công thức.

IV. Để kết luận Đây là cách học những điều cơ bản về excel Nó thực sự rất dễ dàng với hàm SUMIF, phải không? Bạn chỉ cần xác định đúng phạm vi cột phải đáp ứng từng tiêu chí tương ứng, tiêu chí và phạm vi của mỗi cột được tính tổng. Nếu cần tổng hợp dữ liệu với nhiều điều kiện, đừng quên sử dụng SUMIFS

đã giới thiệu ở trên, dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud