Giáo trình Tin học đại cương PDF | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tải xuống PDF Giáo trình Tin học Đại cương ✓ Giáo trình Tin học Đại cương HUST – Đại học Bách Khoa Hà Nội PDF ✓ Giáo trình Tin học Đại cương Học viện Nông nghiệp ✓ Giáo trình Tin học Đại cương Cao đẳng ✓ Giáo trình Tin học Đại cương ✓ Giáo trình Tin học Cơ bản ✓ Tổng quát Tải xuống PDF từ Google Drive ✓ Inform

Giáo trình Tin học Đại cương

>> Xem thêm thông tin tài liệu tổng hợp: Tài liệu tin học đại cương

Giáo trình Tin học Đại cương ĐHBKHN – ĐHBK Hà Nội

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chức vụ: Giáo trình Tin học Đại cương
Tác giả: ThS. Bùi Trọng Tùng
Năm xuất bản: 2010
Công ty xuất bản: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương HUST là giáo trình bài giảng dành cho sinh viên CNTT trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về khoa học máy tính, hiểu biết về khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, nguyên lý cơ bản của hệ thống máy tính, bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, phần mềm máy tính, giúp sinh viên có thể mô tả các thuật toán trong các phương pháp khác nhau. , hiểu nguyên lý lập trình, cấu trúc lập trình cơ bản, hiển thị ngôn ngữ trong lập trình C …

Nội dung:

Bài 1. Thông tin và trình bày

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học
 • Trình bày dữ liệu trên máy tính

Bài 2. Hệ thống máy tính

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Internet
 • Về hệ điều hành
 • Hệ thống ứng dụng (tự học)

Bài 3. Các thuật toán

 • Giải toán bằng máy tính điện tử
 • Khái niệm thuật toán
 • Hiệu suất thuật toán
 • Một số thuật toán phổ biến

Bài 4. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

 • C. lịch sử phát triển ngôn ngữ
 • C. các thành phần chính của ngôn ngữ
 • Cấu trúc cơ bản của chương trình C
 • Chuẩn bị chương trình CŨ

Bài 5. Các kiểu dữ liệu và biểu thức Cs

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Nhà điều hành Cs
 • Một số toán tử điển hình trong Cs

Bài 6. Các lệnh I / O cơ bản

 • Các chức năng I / O cơ bản
 • Các chức năng I / O khác
 • Một số toán tử điển hình trong Cs

Bài 7. Lập trình cấu trúc Cs

 • Cấu trúc khối lệnh
 • Cấu trúc rẽ nhánh: nếu, nếu … nếu không, công tắc
 • Cấu trúc vòng lặp: while, do … while, for
 • Thay đổi cấu trúc lập trình

Bài 8. Mảng, con trỏ và chuỗi

 • Khai báo và sử dụng mảng và chuỗi
 • Cài đặt thuật toán vào mảng và chuỗi: tìm kiếm, sắp xếp …
 • Khái niệm, khai báo và sử dụng các nhà cung cấp

Bài 9. Kiểu kết cấu

 • Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc
 • Xử lý một mảng dữ liệu có cấu trúc, cấu trúc

Bài 10. Chương trình con Cs

 • Định nghĩa, khai báo hàm
 • Truyền tham số cho hàm
 • Phạm vi của các biến trong chương trình

Bài 11. Tệp

 • Định nghĩa và phân loại tệp
 • Các thao tác cơ bản với tệp
 • Tệp văn bản
 • Tập tin nhị phân
READ  Giải đáp thông tin ngành hàng không thi khối nào mới dễ xin việc | Nttworks.vn

Giáo trình Tin học Đại cương của Học viện Nông nghiệp

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ

>> Tải giáo trình Tin Học Đại Cương Học Viện Nông Nghiệp định dạng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chức vụ: Giáo trình Tin học Đại cương
Tác giả: Phạm Quang Dũng (chủ biên)
Năm xuất bản: 2015
Công ty xuất bản: Học viện nông nghiệp việt nam
Tóm lược:

Giáo trình tin học đại cương do giảng viên khoa công nghệ thông tin học viện nông nghiệp việt nam biên soạn. Chương trình học bao gồm kiến ​​thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin, chẳng hạn như phần mềm, phần cứng, hệ điều hành, mạng máy tính và Internet, cơ sở dữ liệu, thuật toán, ngôn ngữ lập trình và các thông tin an toàn khác.

Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập học phần Tin học đại cương trong chương trình đào tạo không chuyên Tin học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và cuốn giáo trình này cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiều bạn đọc khác muốn nâng cao kiến ​​thức của mình.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu chung

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Hệ thống số và các phép toán được sử dụng trong máy tính
 • Trình bày và mã hóa thông tin
 • Ứng dụng công nghệ thông tin

Chương 2. Kiến trúc máy tính

 • Giới thiệu tôi
 • Chức năng máy tính và sơ đồ cấu trúc
 • Các thành phần máy tính cơ bản

Chương 3. Phần mềm máy tính và hệ điều hành

 • Phần mềm
 • Hệ điều hành

Chương 4. Mạng máy tính và Internet

 • Internet
 • Internet
 • Một số dịch vụ Internet cơ bản

Chương 5. Cơ sở dữ liệu

 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
 • ngôn ngữ truy vấn sql

Chương 6. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

 • Giải quyết sự cố máy tính
 • Thuật toán
 • Ngôn ngữ lập trình

Chương 7. Các vấn đề xã hội trong công nghệ thông tin

 • Nguồn lực có thể gặp rủi ro
 • Các hình thức tấn công
 • Sở hữu trí tuệ
 • Các quy định và luật về bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ

Người giới thiệu

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Đại học Sư phạm TP.HCM Giáo trình Tin học đại cương TP.

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ

>> Tải về Giáo Trình Tin Học Đại Cương Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh định dạng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chức vụ: Giáo trình Tin học Đại cương
Tác giả: Lê Đức Long
Năm xuất bản: Trong năm 2011
Công ty xuất bản: Đại học sư phạm. Hồ Chí Minh
Tóm lược:

Giáo trình Tin học Đại cương của Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu giảng dạy và học tập dành cho sinh viên đại học, cao đẳng năm thứ nhất trong toàn trường. Chương trình học cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ và tiện ích cần thiết để làm việc với máy tính và sử dụng máy tính như một công cụ để giảng dạy và nghiên cứu hiệu quả.

Nội dung:

Chương 1 Giới thiệu về Văn hóa Kỹ thuật số và Kỹ năng Máy tính

 • Tổng quan về công nghệ thế kỷ 21 và văn hóa kỹ thuật số
 • Tổng quan về máy tính và hệ điều hành
 • Kỹ năng tin học

Chương 2 Tìm kiếm và Lọc thông tin trên Internet

 • Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản
 • Giới thiệu về công cụ tìm kiếm
 • Các kỹ thuật tìm kiếm đơn giản và nâng cao
 • Đánh giá và lọc thông tin trực tuyến

Chương 3 Viết và gửi báo cáo nghiên cứu bằng văn bản

 • Giới thiệu một số phần mềm xử lý văn bản
 • Nguyên tắc soạn thảo văn bản Việt-Anh
 • Các kỹ thuật định dạng cơ bản
 • Một số kỹ thuật chỉnh sửa nâng cao
 • Khả năng đọc và viết báo cáo khoa học

Chương 4 Thiết kế và trình bày một bài thuyết trình

 • Giới thiệu tôi
 • Các bước tạo bản trình bày đa phương tiện
 • Một số kỹ thuật nâng cao cho bài thuyết trình đa phương tiện
 • Kỹ năng trình bày và báo cáo với phần mềm trình chiếu

Chương 5 Giao tiếp và Học tập Trực tuyến

 • ứng dụng Google
 • Blog
 • Wikid
 • Mạng xã hội (mạng xã hội)
 • Khóa học dựa trên web và hệ thống học tập điện tử
 • Các vấn đề đạo đức và văn hóa của giao tiếp trực tuyến

Chương 6 Xử lý dữ liệu với bảng tính

 • Giới thiệu một số phần mềm bảng tính
 • Sử dụng và tận hưởng các tính năng có sẵn trong phần mềm bảng tính
 • Một số tính năng phổ biến và cách sử dụng
 • Tạo đồ thị và biểu đồ trong bảng tính
 • Các thao tác bảng tính nâng cao: sắp xếp, lọc, thống kê
 • Phân tích thống kê bằng bảng tính

Chương 7 Toán học và Thuật toán

 • Định nghĩa vấn đề – vấn đề
 • Các phương pháp trình bày thuật toán
 • Các bước giải toán trên máy tính
 • Các bước thiết kế thuật toán.
 • Chuyển bài toán sang chương trình máy tính
READ  Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Nttworks.vn

>> Có thể bạn quan tâm tài liệu tin học đại cương sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud