Giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Một khóa học quản lý nguồn nhân lực là gì?

Giáo trình Quản trị nhân lực là tài liệu học tập và giảng dạy được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học Quản trị nhân lực. Giáo trình quản trị nguồn nhân lực sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến các quyết định về hoạt động, chính sách, tổ chức, doanh nghiệp, xã hội và quản lý nguồn nhân lực.

Khóa học quản lý nhân sự

Tải xuống PDF Giáo trình quản trị nhân lực ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trình quản trị nhân lực ngành khách sạn du lịch ✓ Giáo trình quản trị nhân lực Trần Kim Dung, Nguyễn Tiệp, Nguyễn Văn Điềm ✓ Giáo trình quản trị nhân lực NEU, IUH, Học viện Tài chính ✓ PDF tập tin

NEU Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực – Trường Đại học Kinh tế TP.

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ KHÓA HỌC TRẺ EM

Bấm chuột để tải xuống

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHO TRẺ EM

Tiêu đề Khóa học quản lý nhân sự
Tác giả ThS. Nguyễn Văn Điềm và đít. Dr. Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên)
Năm xuất bản 2007
Công ty xuất bản NXB Đại học Kinh tế TP.
Tóm lược

Giáo trình Quản trị nhân lực NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân hay Nguyễn Văn Điềm là giáo trình cung cấp những kiến ​​thức cơ bản và hệ thống về quản trị nhân lực trong các tổ chức như chính phủ, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, tổ chức chăm sóc sức khỏe, tổ chức giải trí, … tổ chức cộng đồng.

Chúng tôi trình bày ba giai đoạn mà người lao động tham gia thị trường lao động cho đến khi họ rời khỏi quá trình làm việc, bao gồm: phát triển nguồn nhân lực; duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

Nội dung

Lời tựa

Phần I. Tổng quan về quản lý nhân sự

 • Chương I Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Chương II. Phân bổ trách nhiệm quản lý nhân sự trong tổ chức

Phần II. Lập kế hoạch và phân bổ nguồn nhân lực

 • Chương III. Lập kế hoạch và phân tích công việc
 • Chương IV. Lập kế hoạch nhân viên
 • Chương V. Tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực
 • Chương VI. Triển khai và chấm dứt lực lượng lao động

Phần III. Lý do

 • Chương VII. Động lực làm việc

Phần IV. Phát triển và đánh giá

 • Chương VIII. Đánh giá hiệu suất
 • Chương IX. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Cây bụi. Thù lao và phúc lợi

 • Chương X. Khái niệm cơ bản về quản lý tiền lương
 • Chương XI. Quản lý biên chế
 • Chương XII. Các phương thức thanh toán
 • Chương XIII. Sự khuyến khích tài chính
 • Chương XIV. Lợi ích nhân viên

Phần VI. Quan hệ việc làm

 • Chương XV. Quan hệ việc làm
 • Chương XVI. Hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể
 • Chương XVII. Khiếu nại của người lao động
 • Chương XVIII. Kỷ luật làm việc

Phần VII. An toan va khỏe mạnh

 • Chương XIX. An toàn và sức khỏe của người lao động
READ  11 thủ thuật excel hữu dụng nhất dành cho dân văn phòng | Nttworks.vn

Nguyễn Tiếpi Khóa học quản trị nguồn nhân lực

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ KHÓA HỌC TRẺ EM

Bấm chuột để tải xuống Nguyễn Tiệp Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực PDF

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHO TRẺ EM

Tiêu đề Khóa học quản lý nhân sự
Tác giả Dấu chấm.Dr. Nguyễn Tiệp
Năm xuất bản 2005
Công ty xuất bản Phòng thí nghiệm – Nhà xuất bản xã hội
Tóm lược

Chấm khóa học quản lý nguồn nhân lực. Dr. Nguyễn Tiệp được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học của sinh viên ngành Công tác xã hội trường Đại học Lao động và cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, lãnh đạo trong lĩnh vực Công tác xã hội.

Môn học đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô, phân tích một cách hệ thống cơ cấu nguồn nhân lực theo các yếu tố cấu thành, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng và cơ cấu, tìm ra các giải pháp thúc đẩy sự hoàn thiện và phát triển của con người. tài nguyên. tài nguyên.

Nội dung
 • Chương I Một số câu hỏi chính về nguồn nhân lực
 • Chương II. Đặc điểm chính của nguồn nhân lực Việt Nam
 • Chương III. Huấn luyện nhân viên
 • Chương IV. Nguồn nhân lực khu vực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • Chương V. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong nền kinh tế thị trường
 • Chương VI. Quản lý nguồn nhân lực quốc gia
READ  Niềm tin là gì? Cách để tạo niềm tin với mọi người trong cuộc sống | Nttworks.vn

Khóa học quản lý nhân sự trong lĩnh vực khách sạn và du lịch

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ KHÓA HỌC TRẺ EM

Bấm chuột để tải xuống Giáo trình Quản lý Nhân sự Khách sạn và Du lịch PDF

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHO TRẺ EM

Tiêu đề Khóa học quản lý nhân sự
Tác giả Phạm Đình Thọ
Tóm lược

Giáo trình quản trị nhân lực ngành khách sạn du lịch là tài liệu học quản trị nhân lực. Khóa học này cung cấp những kiến ​​thức cơ bản và quan trọng nhất về hệ thống quản lý nhân sự trong các công ty du lịch, chẳng hạn như dịch vụ lưu trú, ăn uống …

Giúp nhà quản trị tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng sử dụng nhân lực, có khả năng hoạch định, hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý nhân sự và điều hành công việc hiệu quả.

Nội dung
 • Chương 1. Tổng quan về quản lý nhân sự
 • Chương 2. Hoạch định nhân sự
 • Chương 3. Tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực
 • Chương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chương 5. Tiêu chuẩn năng suất, chất lượng công việc và bố trí nhân sự
 • Chương 6. Đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc của nhân viên
 • Chương 7. Quan hệ lao động và động lực của người lao động

>> Xem các tài liệu quản lý nhân sự sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud