Giáo trình quản trị học PDF | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Download giáo trình quản trị PDF ✓ Giáo trình quản trị PDF ✓ Giáo trình quản trị TMU (Đại học Thương mại) ✓ Giáo trình quản trị học – Dr. Trương Quang Dũng ✓ Giáo trình Quản Lý Đại Cương ✓ Tài Liệu Học Quản Trị Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Nghiệp ✓ Tải Miễn Phí.

Các khóa học quản lý

Tải xuống sổ tay quản lý chung dưới dạng PDF

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống EN BOOK FULL PDF 190 TRANG

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chức vụ: Khóa học quản lý chung
Tác giả: Đang cập nhật
Năm xuất bản: Đang cập nhật
Công ty xuất bản: Đang cập nhật
Tóm lược:

Giáo trình Quản lý chung là giáo trình dành cho học sinh nghiên cứu và tìm hiểu, nội dung gồm 9 chương cung cấp cho người đọc những kiến ​​thức sau:

Chương 1:

 • 1. Hiểu khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong tổ chức.
 • 2. Tìm hiểu bốn chức năng chính của quản lý.
 • 3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.
 • 4. Xác định các cấp chính quyền trong tổ chức và trách nhiệm chính của từng cấp quản lý.
 • 5. Hiểu tại sao phải học cách lãnh đạo và học cách trở thành nhà quản trị giỏi.

Chương 2:

 • 1. Mô tả các trường phái lãnh đạo và sự phát triển của chúng.
 • 2. Sự đóng góp của các ý kiến ​​quản lý vào công việc của các nhà quản lý.
 • 3. Phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản lý.
 • 4. Mô tả hai cách tiếp cận hiện đại dựa trên sự tổng hợp của các trường phái quản lý.

Chương 3:

 • 1. Biết môi trường quản lý và phân biệt giữa môi trường vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến tổ chức.
 • 2. Hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức như thế nào.
 • 3. Kết hợp các giải pháp quản lý để hạn chế sự không chắc chắn của các yếu tố môi trường

Chương 4:

 • 1. Hiểu bản chất của thông tin quản trị.
 • 2. Biết chức năng quản lý thông tin trong một tổ chức.
 • 3. Hiểu các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin.
 • 4. Nắm được các phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin.
 • 5. Biết cách tổ chức và quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả.

Chương 5:

 • 1. Hiểu quy trình ra quyết định.
 • 2. Biết các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý để đưa ra quyết định hiệu quả.
 • 3. Mô tả các kiểu ra quyết định.
 • 4. Xác định những thuận lợi và khó khăn của việc ra quyết định theo nhóm.
 • 5. Biết các kỹ thuật để cải thiện việc ra quyết định của nhóm.

Chương 6:

 • 1. Hiểu chức năng lập kế hoạch
 • 2. Giải thích lợi ích của việc lập kế hoạch
 • 3. Phân biệt các loại kế hoạch trong tổ chức
 • 4. Mô tả các giai đoạn của quá trình hoạch định chiến lược
 • 5. Giải thích phân tích SWOT
 • 6. Tiếp cận các công cụ hoạch định chiến lược phổ biến: ma trận phát triển – tham gia thị trường (BCG)
 • 7. Biết phương pháp quản lý theo mục đích

Chương 7:

 • 1. Xác định cơ cấu tổ chức và thiết kế các thiết bị quản lý.
 • 2. Giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý trong tổ chức.
 • 3. Hiểu khái niệm về phạm vi kiểm soát / quản trị.
 • 4. Biết các cách thức phân chia các bộ phận của tổ chức, những thuận lợi và khó khăn của từng bộ phận và phạm vi hoạt động của nó.
 • 5. Hiểu các loại cơ cấu quản trị, ưu điểm và nhược điểm của từng loại cơ cấu quản trị và phạm vi của nó.
 • 6. Hiểu khái niệm tập trung và phân cấp quản trị và hiểu phân cấp quyền hạn trong quản trị

Chương 8:

 • 1. Giải thích sự khác biệt giữa người lái xe và người lái xe.
 • 2. Tóm tắt những lý thuyết giải thích bản chất con người.
 • 3. Hiểu lý thuyết động lực và áp dụng nó trong công việc quản lý con người.
 • 4. Phân biệt các loại phong cách lãnh đạo.
 • 5. Có thể hiểu và quản lý sự thay đổi và xung đột trong tổ chức.

Chương 9:

 • 1. Định nghĩa về kiểm soát
 • 2. Mô tả các phương pháp kiểm soát
 • 3. Hiểu rõ quy trình kiểm tra
 • 4. Một hệ thống quản lý hiệu quả có thể được mô tả
 • 5. Xác định các vấn đề đạo đức trong tầm kiểm soát

Nội dung:

 • Chương 1: Tổng quan về quản lý trường học
 • Chương 2: Lịch sử của các lý thuyết quản lý
 • Chương 3: Môi trường hành chính
 • Chương 4: Thông tin quản lý
 • Chương 5: Quyết định quản lý
 • Chương 6: Lập kế hoạch
 • Chương 7: Tổ chức
 • Chương 8: Lãnh đạo
 • Chương 9: Kiểm tra
 • Người giới thiệu
READ  Khóa học dựng phim Adobe Premiere chất lượng | Nttworks.vn

Trường Đại học Kinh tế Quản lý Tài liệu giảng dạy – Kỹ thuật Công nghiệp

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống EN BOOK FULL PDF TRANG 167

>> Giáo trình Quản lý Kinh tế Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chức vụ: Tài liệu giảng dạy môn Quản lý – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Tác giả: ThS. Trần Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2019
Công ty xuất bản: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm lược:

Tài liệu học tập Đại Học Kinh Tế Quản Lý – Kỹ Thuật Công Nghiệp là tài liệu lưu hành nội bộ dành cho sinh viên ngành quản lý kinh doanh. Tài liệu học tập được biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo và nội quy trình bày của trường đại học, nội dung gồm 6 chương, mỗi chương có nội dung chính như sau:

– Mục tiêu của chương.

– Nội dung chương.

– Câu hỏi hướng dẫn ôn tập chương

– Bài tập ứng dụng chương

Nội dung:

 • Giới thiệu
 • Chương 1: Tổng quan về quản lý
 • Chương 2: Chức năng lập kế hoạch
 • Chương 3: Chức năng tổ chức
 • Chương 4: Chức năng quản lý
 • Chương 5: Chức năng kiểm tra
 • Chương 6: Một số vấn đề trong quản lý hiện đại
 • Người giới thiệu

Download Giáo trình Quản lý trường học – Dr. Trương Quang Dũng – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

ƯU ĐÃI 10 TRANG

READ  Tóm tắt dễ hiểu nhất kiến thức Sinh học lớp 12 cho thí sinh ôn thi cấp tốc tránh liệt | Nttworks.vn

Tải xuống EN BOOK FULL PDF 146 TRANG

>> Khóa học quản lý – Dr. Trương Quang Dũng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chức vụ: Trường quản lý
Tác giả: Biên soạn của ThS. Trương Quang Dũng
Năm xuất bản: Đang cập nhật
Công ty xuất bản: Đại học Kinh tế Tài chính
Tóm lược:

Khóa học quản lý – Dr. Trương Quang Dũng là tài liệu đào tạo quản lý dành cho sinh viên đại học, sinh viên khối kinh tế và nhiều ngành khác nhằm cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về lãnh đạo tổ chức.

Mục đích của môn học này là hệ thống hóa những kiến ​​thức cơ bản về quản lý nhà trường dưới dạng đơn giản, dễ hiểu nhằm giúp học viên nắm được nội dung cơ bản của quản lý nhà trường một cách dễ dàng nhất.

Nội dung:

 • Bài 1: Giới thiệu về quản lý giáo dục
 • Bài 2: Môi trường hoạt động của tổ chức
 • Bài 3: Chức năng lập kế hoạch.
 • Bài 4: Chức năng tổ chức
 • Bài học 5: Chức năng lãnh đạo
 • Bài 6: Chức năng quản lý
 • Bài 7: Thông tin và quyết định quản lý
 • Bài 8: Phát triển các lý thuyết quản lý
 • Bài 9: Một số tình huống trong lãnh đạo
 • Người giới thiệu

Khóa học Quản lý TMU (Đại học Kinh doanh)

ƯU ĐÃI 10 TRANG

Tải xuống TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ ở định dạng PDF gồm 74 trang

>> Sách Giáo trình Đào tạo Quản lý TMU PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

READ  Giải đáp tất cả thắc mắc về trường Học viện Cảnh sát nhân dân | Nttworks.vn
Chức vụ: Các khóa học quản lý
Tác giả: Đang cập nhật
Năm xuất bản: Đang cập nhật
Công ty xuất bản: University of Commerce (TMU) – ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tóm lược:

Giáo trình quản trị là tài liệu học tập, nghiên cứu và tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành quản trị. Tài liệu gồm 7 chương với nội dung trình bày, bao gồm: khái niệm quản lý, người quản lý, thông tin và chức năng ra quyết định quản lý, hoạch định, tổ chức, quản lý và kiểm soát.

Nội dung:

 • Chương I: Giới thiệu về Quản lý
 • Chương II: Nhà quản trị
 • Chương III: Thông tin quản lý và ra quyết định
 • Chương IV: Chức năng lập kế hoạch
 • Chương V: Chức năng tổ chức
 • Chương VI: Chức năng quản lý
 • Chương VII: Chức năng quản lý

>> Xem các văn bản quản lý khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud