Giám đốc sản xuất ( CPO) là gì? Tất tần tật thông tin về CPO | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bạn có thích làm việc không? giám đốc sản xuất về công ty? Bạn muốn biết vai trò của bài đăng này? Giám đốc sản xuất có những nhiệm vụ gì? Chúng ta cùng tìm hiểu 6 nhiệm vụ và yêu cầu chính của công việc này qua bài viết dưới đây tại HRchannels.com.

1. Giám đốc sản xuất là gì?

giám đốc sản phẩm (CPO) là giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty. Giám đốc sản phẩm chịu trách nhiệm về tầm nhìn sản phẩm, chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. CPO giám sát khái niệm sản xuất về mặt sản phẩm được đưa ra thị trường.

2. Trách nhiệm của giám đốc sản xuất

Hoàn thành vai trò quản lý và giám sát

Nhắc đến giám đốc sản xuất, nhiệm vụ nổi bật nhất của vị trí này là điều hành toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất.

Giám sát, cố vấn

Giám đốc sản xuất đóng vai trò giám sát chính trong quá trình sản xuất các sản phẩm như Giám đốc quản lý sản phẩm, Giám đốc trải nghiệm người dùng, Trưởng phòng phân tích sản phẩm Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm. Giám đốc sản xuất đảm bảo rằng những vị trí chủ chốt này làm công việc của họ một cách hiệu quả nhất có thể, góp phần vào hiệu quả của toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất.

Ngoài vai trò giám sát, giám đốc sản xuất còn đóng vai trò là người cố vấn cho các nhân viên quản lý sản xuất chủ chốt, đảm bảo rằng kỹ năng của họ được cải thiện và hỗ trợ khi cần thiết.

Lãnh đạo, quản lý

Đối với vai trò quản lý, giám đốc sản xuất chủ trì thực hiện các ý tưởng thành concept, kế hoạch, dự án; đồng thời tính đến các vấn đề tài chính, nhu cầu tiếp thị và các mục tiêu chung của công ty. Giám đốc sản xuất điều hành các hoạt động sản xuất hàng ngày, đảm bảo mục tiêu kinh doanh và sản phẩm của công ty.

READ  Công an viên là gì? Phân biệt CAV với các lực lượng công an khác | Nttworks.vn