Giám đốc nhân sự (CHRO) là gì? Tất tần tật về Giám đốc nhân sự | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

quản lý nguồn nhân lực Giám đốc Nhân sự (CHRO) là gì? Và bạn đóng vai trò gì trong lĩnh vực kinh doanh này? Nhiệm vụ chính của họ là gì? Bài viết dưới đây cho bạn cái nhìn tổng quan về công việc của CHRO.

Thông tin bài viết bao gồm các ý chính sau:

MỤC LỤC
I. Giám đốc nhân sự là gì?
II. Nhiệm vụ chính của Giám đốc Nhân sự
III. Yêu cầu đối với Giám đốc Nhân sự
IV. Công việc của một giám đốc nhân sự

Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

I. Giám đốc nhân sự là gì?

Giám đốc Nhân sự (CHRO) là giám đốc điều hành cấp cao chịu trách nhiệm tuyển dụng nguồn nhân lực, bao gồm tất cả nhân viên và công ty hoặc doanh nghiệp.

Giám đốc Nhân sự chịu trách nhiệm về cả việc quản lý nguồn nhân lực của công ty và việc quản lý các hệ thống quản lý nguồn nhân lực khác.

Giám đốc Nhân sự (CHRO) là gì?

Xem thêm: Mô tả công việc mẫu cho giám đốc nhân sự

II. Nhiệm vụ chính của Giám đốc Nhân sự

1. Lãnh đạo, quản lý

Là một trong những giám đốc của công ty, giám đốc nhân sự cũng có vai trò lãnh đạo và quản lý dễ thấy nhất.

Ở đây, giám đốc nhân sự đóng vai trò dẫn dắt việc xây dựng các chiến lược ngăn chặn sự đổi mới của các ý tưởng nhằm nâng cao năng suất, năng suất, hiệu quả công việc của nhân viên.

CHRO chỉ đạo và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận nhân sự. Họ cung cấp hướng dẫn và định hướng cho các hoạt động nhân sự, bao gồm lãnh đạo, thu nhận tài năng, đào tạo và phát triển, phát triển nghề nghiệp, v.v.