General Manager và General Director khác nhau điểm gì? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Có nhiều thuật ngữ kinh doanh mà ý nghĩa trong tên của chúng không hoàn toàn rõ ràng. Tổng giám đốcTổng giám đốc là hai trong số các khái niệm này. Hai thuật ngữ này dường như được sử dụng để chỉ các bài viết cấp cao, nhưng trên thực tế, chức năng của hai bài viết này hoàn toàn khác nhau. Trong bài viết dưới đây, chúng ta cùng xem xét 5 điểm khác biệt chính.

MỤC LỤC:

Sự khác biệt giữa Giám đốc – Tổng và Giám đốc – Tổng
1. Định nghĩa Giám đốc – Tổng giám đốc và Giám đốc – Tổng
2. Cấp quản lý
3. Tầm nhìn
4. Lập kế hoạch
5. Quy trình làm việc
Trở thành Tổng giám đốc và Tổng giám đốc
Công việc của Tổng giám đốc và Tổng giám đốc với các kênh nhân sự

Công việc của Giám đốc - Tổng

1. Định nghĩa Giám đốc – Tổng giám đốc và Giám đốc – TổngSự khác biệt giữa Giám đốc – Tổng và Giám đốc – Tổng

Tổng giám đốc là giám đốc điều hành cấp cao, người quản lý tất cả các khoản mục thu nhập và lợi nhuận trong báo cáo thu nhập của đơn vị. Tổng giám đốc Đóng vai trò là người điều hành đơn vị kinh doanh và chịu trách nhiệm về chiến lược, cơ cấu, ngân sách, con người và chi phí tài chính.

Vị trí này đặc biệt phổ biến trong các tổ chức toàn cầu hoặc quốc tế lớn, nơi các công ty được tổ chức theo dòng sản phẩm, nhóm khách hàng hoặc khu vực địa lý. Trong nhiều trường hợp, Tổng giám đốc thường là một trong những vị trí cấp cao khác trong công ty.

Tổng giám đốc là giám đốc điều hành cấp cao, thường là Giám đốc điều hành của chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Chức vụ Tổng giám đốc được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới nhưng mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trước Hội đồng quản trị.

sự khác biệt giữa Tổng giám đốc và Tổng giám đốc
>>> Tham khảo: Người quản lý dự án là gì? Ở khu vực nào?

2. Cấp quản lý

Tổng giám đốc Giám sát trực tiếp bởi quản lý. Tổng giám đốc giám sát hoạt động hàng ngày của công ty, bao gồm kinh doanh, cộng tác và quản lý con người.

READ  Win-Win là gì? Nghệ thuật đàm phán thành công cho nhà lãnh đạo | Nttworks.vn