File Excel quản lý vật tư công trình | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tệp Excel quản lý vật liệu xây dựng hoặc biểu mẫu theo dõi vật liệu xây dựng chứa các mẫu tệp Excel cụ thể sau.

Hướng dẫn sử dụng bảng theo dõi tồn kho vật liệu xây dựng

Trang danh sách chứa:

  • Danh mục vật tư, vật liệu có các cột: số lượng, mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, đầu kho
  • Bảng kê kho gồm các cột: số lượng, mã kho, tên kho, địa chỉ, thủ kho, số điện thoại
  • Danh sách xe gồm các cột: số hiệu, số xe, tên lái xe, số điện thoại
  • Danh sách các gói ưu đãi bao gồm các cột: số lượng, mã, tên gói, trách nhiệm
  • Danh sách bài viết bao gồm các cột: số, mã, tên mặt hàng, chịu trách nhiệm

Hình ảnh của các tệp danh mục Excel

Hình ảnh của các tệp danh mục Excel

Phiếu xuất nhập vật tư hàng ngày ghi tên công trình xây dựng từ ngày đến nay và các cột: ngày tháng, số phiếu, mã hàng, tên hàng, vật tư, đơn vị tính, số lượng nhập theo chứng từ, số lượng thực nhập, số lượng thực xuất. , tài liệu số lượng xuất, giải thích, xuất), vào và ra khỏi kho, theo đơn đặt hàng, bao bì đã qua sử dụng, xe tải, hàng hóa, ghi chú.

Hình ảnh tệp Excel cho bảng xuất nhập hàng ngày

Hình ảnh tệp Excel cho bảng xuất nhập hàng ngày

Trang thẻ kho ghi tên đối tượng, tên kho, vật tư, mã hàng với các cột: ngày tháng, đơn vị hạch toán, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ, số lượng tồn cuối kỳ, nhận xét. .

READ  Javascript là gì? Những điều cơ bản nhất về Javascript | Nttworks.vn

Hình ảnh của tệp Excel có thẻ

Hình ảnh của tệp Excel có thẻ

Bảng báo cáo xuất nhập tồn kho có các cột: kho, ngày – đến, không, mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số lượng đầu kỳ, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ, số lượng xuất kho cuối kỳ. , ghi chú.

Hình ảnh một tệp Excel cho các báo cáo xuất nhập tồn kho

Hình ảnh một tệp Excel cho các báo cáo xuất nhập tồn kho

Bảng báo cáo tồn kho có các cột: không, mã hàng, danh mục, đơn vị, số nhà máy (lượng nhập, lượng xuất, lượng tồn), kho (lượng nhập, lượng sản xuất, lượng tồn), tổng sản lượng (SL nhập, SL xuất , SL nhập kho), kho đối tượng (SL nhập, SL ra, SL nhập kho), ghi chú.

Hình ảnh của báo cáo Excel trong báo cáo tổng hợp

Hình ảnh của báo cáo Excel trong báo cáo tổng hợp

Phiếu xuất kho ghi số chứng từ Mẫu số 02-VT, ngày tháng năm, công nợ, ghi có, người liên hệ, họ tên người nhận hàng, địa chỉ, lý do tiêu hủy lần trước, mã DA, lý do tiêu hủy lần trước và lưu giữ. của nhà kho cũ. Gồm các cột: không, tên – nhãn hiệu – quy cách – chất lượng vật tư – sản phẩm công cụ – hàng hoá, mã công trình, đơn vị hạch toán, số lượng (thực xuất theo chứng từ), đơn giá, thành tiền của thành phẩm.

Hình ảnh của tệp Excel trên phiếu xuất kho

Hình ảnh của tệp Excel trên phiếu xuất kho

Trang nhận kho chứa số phiếu, ngày tháng, công nợ, tín dụng, liên hệ, họ tên nhà cung cấp, người theo dõi, tiếp viên, thêm vào, nhập kho và có các cột sau: Số, tên – nhãn hiệu – quy cách – chất lượng nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ, sản phẩm – hàng hoá, mã số, đơn vị hạch toán, số lượng (thực xuất theo chứng từ), đơn giá, thành tiền

READ  B2C là gì? Tìm hiểu về mô hình kinh doanh B2C | Nttworks.vn

Hình ảnh của một tệp biểu mẫu nhập Excel

Hình ảnh của một tệp biểu mẫu nhập Excel

Phiếu nhập kho Tổng hợp Phiếu nhập vật tư có Tên công trình, Ngày đến tháng, Gồm các Cột: STT, Mã hàng, Danh mục, Mặt hàng, Số xưởng (SL Nhập, SL Xuất), SL Kho), Kho (SL Nhập, SL Xuất, Xuất kho SL), tổng sản lượng (SL nhập, SL xuất, tồn kho), kho công trường (SL nhập, SL xuất, SL nhập kho), nhận xét.

Hình ảnh file Excel báo cáo tổng hợp xuất kho vật tư

Hình ảnh file Excel báo cáo tổng hợp xuất kho vật tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud