EOQ là gì? Ứng dụng của mô hình này trong kinh doanh ra sao? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc của CEO

1. Thông tin cho người đọc về EOQ

Định nghĩa của EOQ là gì? Chúng ta nên hiểu thuật ngữ này như thế nào? lĩnh vực kinh doanh? Nói cách khác, việc triển khai EOQ trong kinh doanh hiện nay như thế nào?

1.1. Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “EOQ là gì?”

Trên thực tế, EOQ là từ viết tắt của Economic Order Quantity. Khi dịch cụm từ này sang tiếng Việt, bạn hiểu nghĩa của nó là “lượng đặt hàng kinh tế”. Thuật ngữ này được sử dụng trong quản lý hàng tồn kho ngày nay.

Khái niệm EOQ là gì?

Theo định nghĩa, thuật ngữ này đề cập đến số lượng đơn đặt hàng lý tưởng mà các công ty và doanh nghiệp nên mua hàng tồn kho của họ với chi phí sản xuất nhất định và nhu cầu giảm nhất định. Giảm thiểu cả tổng chi phí lưu kho và chi phí đặt hàng.

Mô hình này đã và đang được coi là mô hình lập kế hoạch sản xuất lâu đời nhất.

1.2. Các tính năng của mô hình EOQ là gì?

Là một mô hình quản lý hàng tồn kho, EOQ có các đặc tính định lượng được sử dụng ngày nay để xác định lượng hàng tồn kho tối ưu cho các công ty. Điều này được thực hiện trên cơ sở hai loại chi phí tồn tại trong công ty. Đây là chi phí đặt hàng và duy trì hàng tồn kho, hay có thể hiểu là chi phí mua và duy trì hàng tồn kho.

Việc làm điều hành tại Hà Nội

EOQ là gì?
EOQ là gì?

Trên thực tế, hai loại chi phí này có mối tương quan nghịch với nhau. Điều này có nghĩa là khi chi phí nguyên vật liệu hoặc hàng hóa tăng lên, thì chi phí của đơn đặt hàng sẽ giảm xuống. Nhưng sau đó chi phí lưu trữ hàng tồn kho tăng lên. Mục tiêu chính của mô hình EOQ bây giờ là tính toán làm thế nào để tổng của hai chi phí này càng nhỏ càng tốt.

2. Tổng quan về mô hình EOQ hiện tại

Mô hình EOQ chỉ được áp dụng khi nhu cầu đối với bất kỳ sản phẩm hoặc hàng hóa nào không thay đổi trong năm và đối với mỗi đơn đặt hàng cung cấp mới được giao đầy đủ khi có hàng về. Ngoài việc đặt hàng các sản phẩm, những hàng hóa này có giá hoặc chi phí cố định, bất kể quy mô của đơn đặt hàng. Ngoài ra, còn có chi phí lưu kho hàng hóa, hay còn gọi là chi phí lưu kho. Điều này đôi khi được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của chính giá mua.

Tổng quan về EOQ
Tổng quan về EOQ

Vì vậy, cần xác định ở đây làm thế nào để tối ưu số lượng sản phẩm đặt hàng nhằm giảm thiểu chi phí mua hàng và giao nhận sản phẩm như hiện nay.

Để đề xuất một giải pháp cho những vấn đề này, điều quan trọng là phải chú ý đến các tham số liên quan đến giải pháp này. Nó có thể được gọi là tổng nhu cầu hàng năm đối với những hàng hóa này, chi phí mua các loại hàng hóa khác nhau, chi phí đặt hàng cho một hàng hóa cố định, và cuối cùng là chi phí lưu trữ mỗi hàng hóa mỗi năm. Một điều cần lưu ý ở đây là số lượng đơn đặt hàng mỗi năm cũng ảnh hưởng đến tổng chi phí, mặc dù điều này có thể được tham khảo từ các thông số khác.

3. Các biến và giả định trong mô hình EOQ

3.1. Các biến trong EOQ

Biến
Biến

Để sử dụng mô hình EOQ một cách trơn tru, người chịu trách nhiệm tính toán phải nắm chắc các biến trong mô hình đó. Từ đó có thể thiết lập các tham số cụ thể và tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến, từ đó việc tính toán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nếu bạn không có kiến ​​thức hoặc hiểu biết về mô hình này, bạn sẽ rất khó triển khai nó trong kinh doanh và quản lý hàng tồn kho sau này.

Các biến cần biết trong mô hình EOQ có thể được đặt tên như sau:

– T: tổng giá vốn hàng năm của hàng tồn kho

– P: đơn giá mua, đơn giá sản xuất

– K: số lượng đơn hàng

– Q *: số lượng đặt hàng tối ưu

– D: số lượng yêu cầu hàng năm

– K: chi phí cố định cho mỗi đơn hàng

– h: chi phí lưu kho hàng năm trên một đơn vị, tức là chi phí lưu kho hoặc vận chuyển.

Công việc kế toán kho

3.2. Các giả định trong mô hình EOQ

Các giả định cần thiết
Các giả định cần thiết

Mô hình này sẽ khá dễ áp ​​dụng và thực hiện. Nhưng ngoài ra, cần phải đưa ra các giả định về các yếu tố này. Các giả định này như sau:

– Thứ nhất, nhu cầu về hàng hóa và sản phẩm hầu như là cố định và được xác định trước

– Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng là không thay đổi. Điều này có nghĩa là nó được xác định trước trong bao lâu.

– Giả định chính là không cho phép các hiện tượng như thiếu hàng

– Phần chi phí, chi phí dùng để đặt hàng là cố định và cố định, không thay đổi. Chi phí này không liên quan đến số lượng đơn hàng hoặc chính sách chiết khấu.

Có thể chỉ có một loại sản phẩm và điều đó không có nghĩa là bạn có nhiều mặt hàng khác nhau.

Từ các biến số và giả định trên, chúng ta có thể áp dụng mô hình EOQ vào hoạt động kinh doanh và quản lý hàng tồn kho ngày nay.

Công thức trong EOQ
Công thức trong EOQ

Áp dụng công thức EOQ cho đơn vị để bạn có thể tìm điểm chi phí tối thiểu như sau:

Tổng chi phí = chi phí mua (chi phí sản xuất) + chi phí đặt hàng + Chi phí bảo trì

Trong công thức này, chúng tôi hiểu:

– Chi phí mua hàng hoá: là chi phí trao đổi hàng hoá. Được biểu thị bằng công thức: Giá mua đơn vị x Nhu cầu hàng năm hoặc P x D.

– Từ giá vốn của đơn hàng: được thể hiện theo công thức: K x D / Q

– Thông tin về chi phí lưu kho: hiển thị số lượng trung bình trong kho, công thức: hx Q / 2

Từ đó tính được tổng chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh.

Sử dụng công thức, chúng ta có thể tính toán số lượng đặt hàng của một sản phẩm nhất định để tổng chi phí lưu kho là nhỏ nhất.

Khi đó: Q * = 2DK / h

Dựa trên công thức này, chúng ta có thể tính toán số lượng cần đặt hàng để giữ cho chi phí lưu kho ở mức thấp nhất có thể.

Để tối ưu hóa số lượng sản phẩm
Để tối ưu hóa số lượng sản phẩm

4. Những hạn chế nhất định của mô hình EOQ

Mặc dù nó rất hữu ích khi đóng góp vào việc tính toán để các công ty có thể đo lường số lượng hàng hóa mà họ cần. Tuy nhiên, bản thân mô hình EOQ này cũng có những hạn chế nhất định trong lĩnh vực kinh doanh.

Điều đầu tiên có thể nhận thấy là các yếu tố đầu vào của công thức này đòi hỏi giả định rằng nhu cầu của người tiêu dùng sẽ ổn định trong ít nhất một năm. Điều này chắc chắn khó thực hiện, vì nhu cầu của con người tùy từng thời điểm và không thể chỉ cần một thứ. Đổi mới là điều cần thiết đối với sự vận động của xã hội ngày nay.

Thứ hai, tính toán này cũng giả định rằng cả chi phí đặt hàng và lưu kho đều không đổi. Vì lý do này, việc tính toán không thể thực hiện đối với các sự kiện kinh doanh nhất định, chẳng hạn như thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng, thay đổi chi phí lưu kho theo mùa, tổn thất doanh số do thiếu hàng hoặc giá giảm (đợt bán hàng cuối cùng) mua để công ty có thể mua thêm hàng tồn kho.

Công việc quản lý kho

Một số hạn chế EOQ
Một số hạn chế EOQ

5. Mở rộng mô hình EOQ

Từ mô hình EOQ truyền thống, chúng tôi có thể mở rộng mô hình này để có thể phát hiện thêm một số tín hiệu nhằm quản lý hoạt động kinh doanh và hàng tồn kho tốt hơn.

– Chiết khấu theo số lượng: Có 2 hình thức chiết khấu chính là chiết khấu theo số lượng toàn bộ và chiết khấu bổ sung. Một thuật toán nên được sử dụng để tìm số lượng đặt hàng tối ưu cho các chiết khấu số lượng khác nhau. Các thuật toán này phải được phát triển với giả định rằng EOQ vẫn tối ưu với chiết khấu số lượng.

– Lập lộ trình chiết khấu số lượng tối ưu: đây là công việc rất khó và cần sự tính toán kỹ lưỡng từ người điều hành. Điều này hơi đặc biệt, vì nhu cầu của người tiêu dùng có phần không chắc chắn. Tạo ra một hiệu ứng được gọi là “ngược chiều tăng giá”, tức là sự không chắc chắn của nhu cầu có xu hướng tăng lên, do đó làm giảm sự không chắc chắn cho nhà sản xuất về số lượng đơn đặt hàng của họ.

– Chi phí đặt hàng lại và nhiều đơn vị: Tiện ích mở rộng EOQ bao gồm chi phí đăng ký và các đơn vị khác. Ngoài ra, khoảng thời gian đặt hàng kinh tế có thể được xác định từ EOQ.

Mở rộng EOQ
Mở rộng EOQ

Chất lượng không hoàn hảo: Hãy xem xét vấn đề hàng tồn kho, nơi nhu cầu được xác định và lô hàng chứa một số mặt hàng không hoàn hảo mà người mua chọn và sau đó bán với giá chiết khấu.

Việc làm điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể nói, mô hình EOQ ngày nay được sử dụng khá nhiều cả trong quản lý hàng tồn kho và tính toán các chi phí liên quan trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, việc mở rộng mô hình này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, tuy nhiên EOQ vẫn còn một số hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích của nó.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về mô hình EOQ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu EOQ là gì và các tính năng của mô hình đó là gì. Từ đó có thêm nhiều nguồn kiến ​​thức để ứng dụng vào các lĩnh vực liên quan trong tương lai.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 10271 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ? Bí quyết của người mạnh mẽ | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud