Download mẫu hóa đơn bán lẻ file Word, file Excel A5 đẹp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hóa đơn bán lẻ là gì?

Hóa đơn bán lẻ là hóa đơn do người bán lập để lưu trữ thông tin về hàng hóa, tổng hợp chi phí của người mua và sử dụng trực tiếp khi thanh toán giữa người bán và người mua. Hóa đơn bán lẻ thường có 2 liên, một liên cho người mua và một liên để người bán đối chiếu nếu cần. Hóa đơn bán lẻ không kê khai khấu trừ thuế mà chỉ ghi trong nội bộ đơn vị mua hàng, bán hàng.

Tải mẫu hóa đơn bán lẻ file Word, file Excel A5 đẹp

Nội dung của hóa đơn bán lẻ là gì?

Hóa đơn bán lẻ thường có nội dung đơn giản nhưng vẫn đảm bảo ghi nhận các giao dịch mua bán giữa người mua và người bán, bao gồm:

 • Ngày tháng năm
 • Một số hóa đơn
 • Chi tiết người mua
 • Chi tiết cửa hàng
 • Nội dung của hàng hóa
 • Số lượng
 • Giá mỗi đơn vị
 • Đơn vị
 • tiền bạc
 • cùng với nhau
 • Giảm giá (nếu có)
 • Chữ ký giữa người mua và người bán

Vai trò và mục đích của việc lập hóa đơn bán lẻ?

Vai trò đầu tiên là hóa đơn bán lẻ, giúp người bán dễ dàng quản lý hàng hóa, người bán có quyền kiểm soát hàng hóa mua vào.

Hơn nữa, hóa đơn bán lẻ có vai trò liên kết giữa người bán và người mua, giúp chứng minh việc mua bán hàng hóa giữa hai bên. Hóa đơn bán lẻ được coi là vật chứng có giá trị trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa hai bên.

Mục đích của hóa đơn bán lẻ chủ yếu là thể hiện nội dung mua bán, ví dụ: mua loại nào, số lượng bao nhiêu, đơn giá bao nhiêu, ngày tháng năm, …. Và hóa đơn bán lẻ thường dùng trong các cửa hàng bán lẻ dduocj , cửa hàng nhỏ lẻ không do Bộ Tài chính cấp.

A5 Biểu mẫu tải xuống hóa đơn bán lẻ

Sau đây là các mẫu hóa đơn bán lẻ A5 file Excel, file Word dùng trong các cửa hàng, shop, doanh nghiệp, các bạn có thể tải về, chỉnh sửa để in và sử dụng.

Mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, file Excel cho cửa hàng, cửa hàng

>> >> Tải mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, Excel cho cửa hàng, cửa hàng trực tiếp tại:

Mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, Excel dành cho doanh nghiệp

>> Tải trực tiếp mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, file Excel công ty tại:

Câu hỏi thường gặp

Các quy tắc về lập hóa đơn bán lẻ là gì?

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán lẻ là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mua bán, vận chuyển hàng hóa có nhu cầu sử dụng hóa đơn gửi cho khách hàng.

Người phát hành hóa đơn bán lẻ theo quy định:

 • Đối với tổ chức: là cơ quan đăng ký MST, địa điểm đặt trụ sở chính hoặc địa điểm ghi trong quyết định thành lập.
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân phi kinh doanh: CQT, nơi cấp MST, hộ khẩu …
 • Hóa đơn lẻ được cấp cho tổ chức, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản, hộ không kinh doanh, cá nhân sở hữu bất động sản cho thuê.

Khi nào sử dụng hóa đơn bán lẻ?

Hóa đơn bán lẻ được sử dụng khi thanh toán trực tiếp giữa người bán và người mua. Hóa đơn bán lẻ được sử dụng phổ biến cho các dịch vụ bán lẻ tại các shop quần áo, nhà hàng, shop, …

Hóa đơn bán lẻ hợp lệ là gì?

Hóa đơn bán lẻ hợp lệ ghi đúng tên, địa chỉ, số đăng ký chịu thuế, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ và số lượng bằng chữ, không xóa, ghi chính xác thực tế. trị giá hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra thì người mua và người bán ký, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm lập hoá đơn.

Còn hóa đơn viết tay phải dùng cùng một màu mực, mực không phai, không dùng mực đỏ; Các chữ số và chữ cái phải liên tục, không ngắt quãng, không cần chữ in sẵn hoặc in đè và không được gạch bỏ khoảng trắng.

Hóa đơn bán lẻ lớn như thế nào?

Hóa đơn bán lẻ lớn như thế nào? Theo quy định, người bán phải xuất hóa đơn cho người mua nếu giá trị đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên, nếu người mua không chấp nhận, tuy nhiên phải thực hiện việc này và phải ghi rõ người mua. không chấp nhận hóa đơn.

Hóa đơn bán lẻ có được tính vào chi phí không?

Các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc quản lý thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. còn hoạt động kinh doanh và có hóa đơn, chứng từ theo luật định thì được tính vào khấu trừ, không phải xuất hóa đơn đỏ. Các hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 đồng sẽ bị cơ quan thuế thu nếu chứng minh được hợp lý.

Cách viết hóa đơn bán lẻ thông thường?

Để lập hóa đơn bán lẻ thông thường và hợp lệ, thông tin chi tiết như sau:

 • Tên người bán / nhà cung cấp dịch vụ: phải thể hiện thông tin cửa hàng, đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, logo có thể có hoặc không.
 • Thông tin khách hàng: Ghi rõ ràng, chính xác tên, địa chỉ, số điện thoại của người mua để tiện liên hệ, theo dõi và sử dụng khi cần.
 • Tên mặt hàng: Nhập tên đầy đủ của mặt hàng hoặc dịch vụ. Nếu bạn không viết tất cả các dòng trên hóa đơn, hãy gạch bỏ những dòng trống.
 • Đơn vị tính: nếu là đơn vị thực tế, ví dụ: kg, kiện, … và trường hợp là dịch vụ thì không cần tính đơn vị tính trên hóa đơn.
 • Số lượng: ghi cho người mua số lượng thực tế của hàng hóa đã bán
 • Đơn giá: Ghi giá bán thực tế của hàng hoá, lưu ý chưa có thuế GTGT.
 • Tổng tiền: ghi tổng giá trị hàng hóa (bao gồm số lượng x đơn giá)
 • Dấu cộng: Nhập tổng giá trị của các mục trên. Và nó phải bằng cả số và từ
 • Ngày: ghi ngày, tháng, năm bán hàng hóa, dịch vụ;

Cuối cùng, người bán và người mua cùng ký vào hóa đơn bán lẻ. Và người bán xé 1 phiếu giao hàng cho người mua. Hóa đơn đặt in khi sử dụng cũng được in thành 2 liên, 2 liên có chữ ký của hai bên, 1 liên giao cho bên mua và 1 liên bán để lưu giữ, bảo quản.

Phân biệt giữa hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

Bàn tách hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

Phân biệt giữa hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng

hóa đơn giá trị gia tăng
(Hóa đơn giá trị gia tăng)

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn
(Hóa đơn trực tiếp)

Đây là loại hóa đơn mà hóa đơn này được xuất khi mua hàng hóa, dịch vụ của một công ty được khấu trừ thuế GTGT.

Là hóa đơn mua hàng hóa người bán xuất cho người mua nhưng không phải là hóa đơn tài chính.

Nếu loại hóa đơn được xuất trình khi mua hàng hóa, dịch vụ của các công ty tính thuế GTGT trực tiếp thì các công ty này sẽ xuất hóa đơn trực tiếp cho bạn.

Nhận dạng: Trên hóa đơn có dòng VAT

Nhận dạng: hóa đơn bán hàng, không có dòng VAT trên hóa đơn

Nhận dạng: Hóa đơn không có dòng VAT

Đây là loại hóa đơn mà cơ quan thuế và doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan thuế theo định kỳ hàng quý. Đây là loại hóa đơn không do Cục Thuế quản lý và Công ty không phải nộp hóa đơn này cho Cục Thuế. Đây là loại hóa đơn mà cơ quan thuế và doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan thuế theo định kỳ hàng quý.
Là tài khoản tài chính đã xét duyệt khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Là hóa đơn không được xác nhận khấu trừ thuế TNDN. Tài khoản tài chính được thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi lập thuế TNDN

Quy định đối với hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn?

Căn cứ Điều 18 Thông tư 39/2014 / TT-BCT của Bộ Tài chính quy định đối với hóa đơn bán lẻ hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng thì không phải lập hóa đơn trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao Các mặt hàng. . Nếu khách hàng nhận được hóa đơn thì vẫn phải lập theo cách thông thường.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa, dịch vụ bán ra không lập hóa đơn thì người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ gồm: tên, MST, địa chỉ người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày sản xuất, tên và chữ ký của trình biên dịch. Hàng hóa, dịch vụ được liệt kê theo thứ tự bán hàng trong ngày theo Mẫu số 5.6 ban hành tại Thông tư 39 Phụ lục 5.

Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì cả chỉ tiêu thuế GTGT và thuế GTGT phải đưa vào bảng kê bán lẻ.

Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ngày ghi trên dòng tổng của bảng kê, ký tên và giữ phiếu thu cho người mua. . các liên kết được luân chuyển theo quy định. Cụm từ “Tên và địa chỉ của người mua” trên hóa đơn là “nhà bán lẻ không giao hàng”

>> Xem các tài liệu Excel (bảng tính) khác:

READ  File Excel tính thép cột | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud