Doanh thu là gì? Tìm hiểu về doanh thu thuần và doanh thu ròng | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Doanh thu chỉ đơn giản là lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ hoạt động của mình. Hãy đọc để hiểu rõ hơn về doanh thu là gì!

Định nghĩa thu nhập

Thu nhập (thu nhập) Theo Chế độ Kế toán Việt Nam số 14, tổng lợi ích kinh tế mà công ty nhận được trong kỳ báo cáo là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của công ty, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế. phát triển vốn chủ sở hữu. Giải thích đơn giản và rõ ràng hơn, thu nhập là lợi nhuận mà công ty thu được từ các hoạt động tài chính, hoạt động nội bộ hoặc kinh doanhrao bán…

READ  Tìm hiểu về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Nttworks.vn
Thu nhập là gì? Kiểm tra doanh thu bán hàng và doanh thu thuần - Ảnh 1
Thu nhập là gì?

Các loại thu nhập trong doanh nghiệp

Cụ thể, các công ty thường kiếm được các loại doanh thu sau:

Thu nhập nội bộ

Thu nhập nội bộ là lợi nhuận từ việc bán hoặc tiêu dùng nội bộ hàng hóa hoặc sản phẩm nhận được giữa các đơn vị của cùng một nhóm hoặc công ty mẹ

Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là số tiền nhận được từ việc bán hàng hóa (bao gồm cả thu nhập từ hoạt động kinh doanh và các khoản phụ thu, nếu có).

Thu nhập là gì? Kiểm tra doanh thu bán hàng và doanh thu thuần - Ảnh 2
Các loại thu nhập kinh doanh

Thu nhập tài chính

Thu nhập tài chính bao gồm tiền từ các nguồn sau

 • Tiền lãi (đầu tư trái phiếu, trả góp, lãi tiền gửi, lãi tiền vay …)
 • Thu được từ việc bán ngoại hối hoặc chuyển nhượng vốn
 • Giao dịch lấy tiền Đổi
 • Tiền thu được từ việc cho thuê bất động sản
 • Phí cho thuê / chuyển nhượng bất kỳ cơ sở hạ tầng nào

Thu nhập bất thường

Thu nhập bất thường là khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động không diễn ra thường xuyên, ví dụ: nhượng bán hàng hoá tồn kho, thanh lý tài sản, nợ đọng nhưng không thanh toán vì bất kỳ lý do gì …

Thu nhập từ các nguồn khác

Có phải tiền đến từ một doanh nghiệp khác không?

Công thức tính doanh thu kinh doanh

Doanh thu thường được tính theo công thức sau:

Tổng doanh thu = giá bán * (số lượng hàng hóa và dịch vụ đã bán + phụ phí)

Ý nghĩa của thu nhập

 • Dù doanh thu cao hơn hay thấp hơn đều phản ánh rõ ràng quy mô quá trình tái sản xuất của công ty.
 • Doanh thu là khoản bù đắp cần thiết cho các công ty sau khi họ đã bỏ ra các loại chi phí để sản xuất hàng hóa và nộp thuế cho nhà nước.
 • Thời điểm công ty nhận được thu nhập là dấu hiệu cho thấy giai đoạn cuối của quá trình quay vòng vốn đã kết thúc. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thực hiện quá trình tái chế tiếp theo

Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng là tổng số tiền doanh nghiệp thu được / thu được từ các hoạt động như: bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp các loại dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu bán hàng bao gồm cả doanh thu bán hàng trong nước và doanh thu nước ngoài.

Thu nhập là gì? Kiểm tra doanh thu bán hàng và doanh thu thuần - Ảnh 3
Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu được ghi nhận khi và chỉ khi đáp ứng cả năm điều kiện sau:

 • Công ty nhận được / thu được lợi ích kinh tế từ việc bán
 • Họ xác định các chi phí liên quan đến việc bán hàng
 • Công ty đã chuyển giao cơ bản tất cả các rủi ro và phần thưởng của quyền sở hữu hàng hóa cho người mua
 • Họ không còn kiểm soát hàng hóa với tư cách là chủ sở hữu hoặc đối với hàng hóa
 • Doanh thu của công ty tương đối chắc chắn

Doanh thu bán hàng và doanh thu thuần là gì?

Nếu bạn đã hiểu rõ về doanh thu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hai loại doanh thu mà mọi doanh nghiệp cần quan tâm đó là doanh thu bán hàng và doanh thu bán hàng.

Khái niệm thu nhập ròng

Thu nhập ròng là lợi nhuận thực tế của công ty. Thu nhập ròng là số tiền mà doanh nghiệp thu được sau tất cả các chi phí liên quan đến thuế, chẳng hạn như: Giảm giá sản phẩmgiảm giá hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu … Thu nhập ròng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tính toán chính xác lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế nhằm xác định lợi nhuận và sự mất mát.

Công thức tính thu nhập ròng như sau:

Thu nhập ròng = tổng thu nhập – (chiết khấu bán hàng + chiết khấu bán hàng + doanh thu bán hàng + thuế gián thu)

Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng được hiểu là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trừ đi tất cả các nguồn thu nhập và chi phí hoạt động khác như thuế, các khoản thuế, các khoản khấu trừ, khấu hao, bảo trì…

Thu nhập ròng được tính theo công thức sau:

Thu nhập ròng = tổng thu nhập – tất cả các chi phí liên quan đến công ty, sản xuất và thuế

Các điều khoản liên quan khác

Ngoài định nghĩa về doanh thu, bạn cần có một số hiểu biết về các khái niệm khác liên quan đến doanh thu, chẳng hạn như tổng doanh thu, doanh số bán hàng, v.v.

Tổng doanh thu là gì?

Tổng thu nhập (được gọi là “total bevétel”) là tổng số tiền mà một công ty nhận được từ các hoạt động bán hàng.

Công thức tính tổng thu nhập:

Tổng doanh thu = đơn giá * Số lượng hàng bán

Doanh thu là gì?

Doanh thu được định nghĩa là số lượng sản phẩm mà công ty bán được trong một khoảng thời gian, ví dụ: 1 tháng, 1 quý, 1 năm … Điều này có thể bao gồm cả doanh thu và doanh thu bán hàng, nhưng không được tính vào doanh thu.

Công thức tính doanh số:

Doanh số = Giá bán đơn vị * Sản lượng

Lợi nhuận trước thuế – lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Thu nhập trước thuế (EBT) là lợi nhuận mà một công ty thu được sau khi khấu trừ khoản đầu tư vào một hoạt động kinh doanh, nhưng không trừ lãi vay và thuế thu nhập.

Lợi nhuận trước thuế thường được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận trước thuế = tổng thu nhập kiếm được – tổng chi phí phát sinh – tổng chi phí cố định

Hoặc bạn cũng có thể tính toán bằng công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận bất thường

Lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu?

Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận ròng (hay lãi ròng). Đây là kết quả cuối cùng sau khi hạch toán thu nhập của công ty, trừ đi tất cả các chi phí phát sinh và các khoản thuế đã nộp. Hầu hết các công ty thu thập dữ liệu, lập báo cáo tài chính, nộp thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, vv vào cuối năm tài chính. Một phần lợi nhuận mà họ nhận được sau cả quá trình là lợi nhuận sau thuế.

Công thức tính lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế = tổng thu nhập – (30% đầu tư kinh doanh + 10% VAT) – 20% VAT

Thu nhập giữ lại

Ngoài khái niệm lợi nhuận sau thuế, chúng ta cũng cần tìm hiểu một chút về khái niệm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận để lại là lợi nhuận sau thuế chưa sử dụng vào mục đích và được giữ lại nguyên vẹn.

Thu nhập là gì? Kiểm tra doanh thu bán hàng và doanh thu thuần - Ảnh 4
Thu nhập giữ lại

Thông thường, các công ty có thể tìm ra mức lợi nhuận của công ty trong một năm qua sau khi hoàn thành quá trình quyết toán tài chính. Họ cũng dựa vào số liệu và báo cáo để sắp xếp việc chia lợi nhuận hợp lý nhất.

Một số công ty lập quỹ dự phòng để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm tới hoặc dành một khoản cho tiền thưởng, cổ tức, quỹ ủy thác, quỹ hỗ trợ tài chính, v.v. Nếu không có ai trả cổ tức cho cổ đông, số tiền này sẽ được chuyển tiếp. Đây là lợi nhuận giữ lại của công ty

Trên đây là bài viết về doanh thu và các khái niệm liên quan của Newstimviec. Bạn cần hiểu thu nhập là gì; khái niệm thu nhập ròng – thu nhập ròng; tổng doanh thu, khái niệm bán hàng… Hi vọng đây là những cẩm nang nghề nghiệp hữu ích mà bạn đang tìm kiếm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud