Định mức lao động là gì? Sự cần thiết của việc xây dựng định mức lao động | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tiêu chuẩn lao động là gì? Sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn lao động. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng tôi nghiên cứu các tiêu chuẩn lao động là gì và chúng ảnh hưởng đến nhân viên như thế nào.

Tiêu chuẩn lao động là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến quyền của người lao động? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng tôi xem xét các tiêu chuẩn lao động là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến quyền của người lao động.

I. Định nghĩa tiêu chuẩn lao động

Tiêu chuẩn lao động là thước đo khối lượng công việc và khối lượng công việc của một cá nhân hoặc một nhóm người trong một khoảng thời gian. Nói cách khác, có rất nhiều thời gian được dành để làm việc và cải tiến sản phẩm.

Tiêu chuẩn lao động là gì? Sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn lao động

Khái niệm về tiêu chuẩn lao động

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng và giám đốc điều hành có thể dựa vào tiêu chuẩn lao động để tính trả lương và thưởng cho người lao động.

Do tầm quan trọng và hữu ích của tiêu chuẩn lao động, người sử dụng lao động phải nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc xây dựng tiêu chuẩn lao động, dựa trên nguyên tắc không thay đổi của pháp luật Việt Nam và các quy định của Chính phủ. Tiêu chuẩn lao động là một thuật ngữ vô cùng phổ biến trong các môi trường làm việc. Tiêu chuẩn lao động của người sử dụng lao động và người quản lý sản xuất là một trong những yếu tố có ảnh hưởng nhất định đến thu nhập và lợi nhuận của công ty, quyền của người lao động, tiền lương của người lao động và giá cả mà công ty sản xuất trên thị trường.

Xem thêm: Lương ròng hay Lương gộp – lựa chọn nào tốt cho nhân viên và công ty?

II. Vai trò của tiêu chuẩn lao động

1. Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Tiêu chuẩn lực lượng lao động là chỉ tiêu tổng hợp và phản ánh hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh và trình độ tổ chức sản xuất và quản lý nhân sự của công ty.
 • Tiêu chuẩn lao động giúp quản lý sản xuất và tăng năng suất Tiêu chuẩn lao động là cơ sở để giảm thiểu chi phí lao động
 • Tiêu chuẩn lao động là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao hơn về nguyên tắc và năng suất.

2. Quản lý năng suất

 • Tiêu chuẩn lao động giúp đảm bảo năng suất bình quân hiện tại. Tiêu chuẩn lao động áp dụng cho từng cá nhân hoặc nhóm người lao động, là cơ sở để đánh giá mức độ thôi việc và quyền lợi của người lao động.
 • Tiêu chuẩn lao động luôn được áp dụng để thay đổi theo thiết bị, quy trình và điều kiện hoạt động
 • Tiêu chuẩn lao động cũng được sử dụng để xác định biên độ lao động
READ  Follow Up Là Gì? Follow Up Sau Quá Trình Phỏng Vấn Và Những Điểm Cộng | Nttworks.vn

3. Quản trị tiền lương

 • Tiêu chuẩn lao động cũng là cơ sở để xác định đơn giá và hình thức trả công theo pháp luật Việt Nam.
 • Tiêu chuẩn lao động là cơ sở để trả lương cho người lao động
 • Tiêu chuẩn lao động là cơ sở để tăng năng suất và thu nhập so với năng suất chung của một ngành, lĩnh vực lao động.

Xem thêm: Các mẫu phúc lợi người lao động ngoài lương mới nhất

III. Các nguyên tắc và quy tắc thiết lập tiêu chuẩn lao động

Trong quá trình soạn thảo tiêu chuẩn lao động, người sử dụng lao động và người quản lý sản xuất phải hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét, cân nhắc các tiêu chuẩn lao động phù hợp. Trong quá trình xây dựng phải áp dụng những nguyên tắc chung nhất định được quy định tại Điều 8 Nghị định 49 năm 2013. Vậy tiêu chuẩn lao động xây dựng được quy định như thế nào? Tuân thủ 5 nguyên tắc sau của pháp luật Việt Nam:

 • Ở mỗi giai đoạn, tiêu chuẩn lao động được áp dụng và quy trình bắt đầu từ các bước nhỏ đến toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ, dựa trên cơ sở tổ chức các hoạt động công việc, nghiên cứu liên quan về phân công lao động, khối lượng công việc, sản xuất hiệu quả và đảm bảo quá trình sản xuất.
 • Tiêu chuẩn công việc căn cứ vào quy trình nghiệp vụ, trình độ đào tạo của người lao động căn cứ vào cấp bậc của từng loại công việc phù hợp với tiêu chuẩn máy, quy trình công nghệ, thiết bị kỹ thuật đã được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn lao động. .
 • Tiêu chuẩn lao động này phải ở mức trung bình so với tiêu chuẩn chung hiện nay để đảm bảo quyền lợi của người lao động

Tiêu chuẩn lao động là gì? Sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn lao động

Các nguyên tắc và quy tắc thiết lập tiêu chuẩn lao động

 • Trước khi áp dụng tiêu chuẩn lao động, người sử dụng lao động phải thử nghiệm tiêu chuẩn đó rồi mới có thể thực hiện nghiêm túc. Nếu người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày để thực hiện pháp luật lao động trong môi trường thực tế. Ngoài ra, thời gian áp dụng tiêu chuẩn lao động không phụ thuộc vào tính chất công việc nhưng tối đa là 3 tháng và cần đánh giá tỷ lệ có việc làm sau quá trình áp dụng.
 • Tiêu chuẩn lao động thường không cố định và không thay đổi mà được sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp. Nó luôn được xem xét và bổ sung, chỉnh sửa hợp lý. Người lao động phải tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện và nhóm làm việc của công ty trước khi thông báo rộng rãi, công khai tại nơi làm việc. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng phải chuyển thông tin về lực lượng lao động đến cơ quan hành chính cấp quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở chính.

Xem thêm: Một số quy định gần đây về trả lương cho nhân viên

IV. Một số điều khoản liên quan đến tiêu chuẩn lao động

 • Mức sản lượng là tổng đơn vị sản phẩm, còn được gọi là khối lượng công việc, được giao cho từng người lao động hoặc nhóm người lao động để họ có thể hoàn thành khối lượng công việc trong một khoảng thời gian. Đơn vị đo mức sản lượng có dạng nhiều đơn vị là tích trên giây, phút, giờ, hiệu số, ..
 • Tỷ lệ thời gian là khoảng thời gian mà một nhân viên cần để hoàn thành một sản phẩm hoặc khối lượng công việc cụ thể để thay thế một nhóm nhân viên. Ở cấp độ thời gian, đơn vị đo lường cho một đơn vị sản phẩm là giây, phút, giờ, hiệu số, v.v.
 • Giai đoạn công việc: đây là một phần công việc của quá trình sản xuất được hoàn thành bởi một nhóm công nhân hoặc một người lao động và được thực hiện tại một địa điểm và cơ sở cụ thể. Công việc được thực hiện cho một nhân viên cụ thể và được chia thành các giai đoạn và từng hoạt động và chuyển động.
 • Đơn giá sản phẩm được xem xét sau khi tồn tại trình độ sản xuất và mức thời gian cụ thể, áp dụng công thức như sau: Đơn giá sản phẩm = (lương cấp công nghiệp + trợ cấp) X Tỷ lệ thời gian

Xem thêm: Những thay đổi gần đây về lương cơ bản của người lao động từ năm 2021 trở đi

V. Các phương pháp tiêu chuẩn làm việc chung

1. Phương pháp thống kê kinh nghiệm

Phương pháp dựa trên thống kê năng suất của nhân viên, kinh nghiệm cá nhân của các cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật, ..

READ  Account Manager là nghề gì? Account Manager khác gì với Sales? | Nttworks.vn

Trình tự xây dựng các tiêu chuẩn lao động như sau:

 • Bước 1: Thống kê năng suất cho những nhân viên đã thực hiện công việc sử dụng nhiều lao động
 • Bước 2: Tính năng suất trung bình của bạn
 • Bước 3: Loại trừ tỷ lệ năng suất thấp hơn theo năng suất trung bình. Tăng năng suất trung bình
 • Bước 4: Tham khảo ý kiến ​​và trao đổi với các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn lao động để xác định lực lượng lao động đã được xác định trên cơ sở bình quân tính toán.

Tiêu chuẩn lao động là gì? Sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn lao động

Các phương pháp tiêu chuẩn làm việc chung

2. Phương pháp phân tích tính toán

Cơ sở của phương pháp: phân tích cấu trúc của bước công việc, sau đó phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cần thiết để thực hiện công việc được đánh giá, các tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến kỹ thuật.

 • Bước 1: Tạo cấu trúc quy trình làm việc hợp lý bằng cách chia nhỏ công việc của bạn, loại bỏ các bộ phận thừa và thay thế các bộ phận lỗi thời bằng các bộ phận phức tạp hơn
 • Bước 2: Thiết lập quy trình công nghệ chi tiết cho những lượng dư thừa hợp lý nhất làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn lao động đúng và hiệu quả. Phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành từng phần của mỗi công việc. Xác định mức độ kỹ năng nhân viên cần để hoàn thành công việc
 • Bước 3: Xác định mức lao động, có thể dựa vào bảng tiêu chuẩn công việc kỹ thuật tiêu chuẩn giúp kiểm soát và xác định thời gian hoàn thành công việc cần thiết. Cụ thể hơn, thời gian của kỳ sát hạch nghề liên quan đến các giai đoạn công việc, tùy từng loại thời gian khác nhau mà sử dụng các công thức khác nhau để tính tiêu chuẩn công việc.
READ  Top 22 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc (Mọi ngành) | Nttworks.vn

3. Phương pháp phân tích – khảo sát

Phương pháp dựa trên cơ sở phân tích cơ cấu đơn vị công việc và phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian bị mất để thực hiện công việc đòi hỏi định mức lao động, tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn.

Trình tự xây dựng các tiêu chuẩn lao động như sau:

 • Bước 1: Tạo cấu trúc quy trình làm việc hợp lý bằng cách chia nhỏ công việc, loại bỏ các bộ phận thừa, thay thế các bộ phận lỗi thời bằng các bộ phận phức tạp hơn.
 • Bước 2: Lập quy trình công nghệ chi tiết về mức độ lao động hợp lý nhất để làm cơ sở xác định mức độ chính xác và khả thi của lực lượng lao động. Phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành từng phần của mỗi công việc. Xác định mức độ kỹ năng mà người lao động cần làm để thực hiện công việc theo từng nguyên tắc tổ chức công việc. Xác định chế độ vận hành tối ưu
 • Bước 3: Phỏng vấn và thu thập dữ liệu về sự lãng phí thời gian thực tế và xác định trình độ của lực lượng lao động. Cho công nhân làm công việc thử nghiệm cho đến khi quen việc và năng suất ổn định. Nắm bắt giờ làm việc của nhân viên để xác định các tiêu chuẩn lao động áp dụng.

4. Phương pháp tham khảo điển hình

Các khái niệm cơ bản của phương pháp và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian dành cho việc thực hiện các bước phải được xây dựng và sau đó so sánh với một bước điển hình để xác định hệ số chuyển đổi.

Trình tự xây dựng tiêu chuẩn lao động

 • Bước 1: Xác định các công việc tiêu biểu, phân chia các bước công việc cần xây dựng thành các nhóm bước công việc có đặc điểm và cấu trúc của quy trình công nghệ tương tự nhau, các bước công việc trong mỗi nhóm gần như giống nhau. Mỗi nhóm chọn một hoặc nhiều bước công việc tiêu biểu, thường phải chọn các bước công việc có tần suất nhiều nhất và sản lượng cao nhất.
 • Bước 2: Xác định tỷ lệ nhân lực cho các bước công việc điển hình bằng phương pháp phân tích và tính toán hoặc phân tích khảo sát
 • Bước 3: Xác định hệ số chuyển đổi cho từng bước công việc để so sánh với tỷ lệ công việc điển hình cho từng nhóm
 • Bước 4: Mời chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề am hiểu sâu rộng về kỹ thuật, quy trình công nghệ tham gia xác định hệ số chuyển đổi lao động. Xét hệ số Ki của giai đoạn công việc để tìm ra K1 = 1. Nếu giai đoạn làm việc nhóm có các yếu tố ảnh hưởng giống như giai đoạn công việc điển hình thì Ki = 1; Nếu có các yếu tố trong nhóm trong giai đoạn làm việc có ảnh hưởng thuận lợi đến mức lương điển hình thì Ki1. Giá trị cụ thể của Ki được xác định bởi các nhân viên và chuyên gia dựa trên phân tích và đánh giá tình hình thực tế.

Xem thêm: Tổng hợp các khoản phí mà người lao động phải trả để nhận lương net

SEST. Để kết luận

Bài viết trên 123job.vn đã đến được với bạn với nội dung: Pháp luật Việt Nam, quyền của người lao động, người lao động, quản lý sản xuất. Hẹn gặp lại 123job.vn trong những bài viết sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud