Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Học viện Tài chính Là gì, không phải là một thuật ngữ mới trong lĩnh vực tài chính kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đầy đủ về định nghĩa, vai trò và các loại hình tổ chức tài chính công. Bài viết này giải thích khái niệm tổ chức tài chính, vai trò của tổ chức tài chính doanh nghiệp và phân loại các tổ chức tài chính phổ biến theo pháp luật hiện hành ở nước ta.

Tổ chức tài chính là gì?

Tổ chức tài chính là một tổ chức theo luật định, loại hình chính phủ hoặc công ty tư nhân xử lý việc phát hành và quản lý các tài sản tài chính như cho vay, tiền gửi tiết kiệm, cho thuê tài chính, tiền gửi ngân hàng, phương tiện thanh toán, chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối, tiền bảo hiểm …

Ngoài ra, các tổ chức tài chính được coi là tổ chức trung gian giữa người gửi tiền và người đi vay tham gia huy động và đầu tư vốn, có thể là các tổ chức tài chính tiết kiệm như: ngân hàng, công ty tín dụng …; hoặc các hoạt động không nhận tiền gửi như công ty bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí, công ty đầu tư, trung gian …

Tuy nhiên, ngày nay, ranh giới giữa các cơ sở không người trông giữ và cơ sở lưu giữ không có nhiều khác biệt. Các tổ chức này có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính hơn trước.

Ví dụ, các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm có thể cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, bảo hiểm, v.v., trong khi các công ty môi giới có thể đầu tư tiền của khách hàng vào chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng. …

“Các tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian giữa thị trường vốn và thị trường nợ.”

Vai trò của các tổ chức tài chính trong nền kinh tế

Một số vai trò quan trọng mà các tổ chức tài chính có thể thực hiện là gì?

Giảm thiểu chi phí giao dịch

Nhờ các tổ chức tài chính, người gửi tiền và nhà đầu tư giảm chi phí giao dịch, chẳng hạn như chi phí truy xuất thông tin, chi phí thực hiện giao dịch, chi phí chênh lệch giá phụ thuộc vào quy mô, giao dịch, chi phí tri thức …

READ  Tìm hiểu cách đọc kí tự đặc biệt trong tiếng Anh chuẩn nhất | Nttworks.vn

Giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư

Các loại tổ chức tài chính và các sản phẩm được cung cấp rất khác nhau. Thông qua sự tư vấn của các tổ chức tài chính, nhà đầu tư có thể đầu tư vào một hoặc nhiều danh mục đầu tư tùy theo nhu cầu của mình, do đó giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Thiết lập cơ chế thanh toán

Bên cạnh việc đưa ra các giải pháp tài chính, một số tổ chức tài chính còn đảm nhận vai trò đưa ra các phương thức, công cụ thanh toán, thường là các ngân hàng thực hiện giao dịch trực tuyến, giao dịch thẻ không dùng tiền mặt.

Chính cơ chế thanh toán linh hoạt này đã giúp thị trường vận hành nhanh chóng, hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch kỹ thuật số hiện nay.

Phân loại các tổ chức tài chính

Các tổ chức tài chính có thể được chia thành hai nhóm chính: tổ chức tài chính trung gian và tổ chức tài chính bán trung gian.

Tổ chức tài chính trung gian

Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức tài chính nằm giữa các nguồn cung và cầu về vốn để hai nguồn gặp nhau bằng cách bán tài sản tài chính của mình và mua tài sản tài chính của một người tìm vốn khác. Về bản chất, đây là những giao dịch tài chính gián tiếp trên thị trường tài chính.

Các trung gian tài chính bao gồm:

– Các tổ chức nhận tiền gửi: ngân hàng thương mại, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, công ty, hiệp hội tín dụng …

– Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng: công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí

– đối với các trung gian đầu tư: các tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư.

Tổ chức tài chính bán trung ương

Các tổ chức tài chính trung gian là các tổ chức đóng vai trò môi giới giữa cung và cầu về vốn để cung và cầu về vốn gặp nhau mà không cần thông qua các tài sản tài chính, chẳng hạn như công việc của các trung gian tài chính.

Thay vào đó, họ chuyển tài sản từ người phát hành sang người mua, từ người trả giá sang người cần. Các tổ chức tài chính trung gian bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, v.v.

READ  Thời bao cấp - Giai đoạn lịch sử đáng nhớ của người Việt | Nttworks.vn

Các tổ chức tài chính phổ biến ở Việt Nam

Ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương là tổ chức tài chính chịu trách nhiệm giám sát và quản lý tất cả các ngân hàng khác trong nước. Ở Việt Nam, ngân hàng trung ương là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, có nhiệm vụ:

– phát hành tiền tệ;

– Quản lý tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách lãi suất, quản lý dự trữ ngoại hối;

– Soạn thảo Dự luật Doanh nghiệp Ngân hàng và Các Tổ chức Tín dụng;

– Rà soát việc thành lập các ngân hàng và tổ chức tín dụng, quản lý các ngân hàng thương mại quốc doanh và tham mưu cho chính phủ về các chính sách tiền tệ khác.

Khách hàng cá nhân không có cơ hội liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Quốc gia. Thay vào đó, các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính lớn có trách nhiệm trực tiếp làm việc với một ngân hàng quốc gia để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho công chúng.

Ngân hàng thương mại, ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng thương mại là đơn vị cung cấp các sản phẩm tài chính và làm việc trực tiếp với cả khách hàng cá nhân và công ty. Hầu hết các ngân hàng thương mại hiện nay đều cung cấp tài khoản ký quỹ, cho vay, đồng thời tư vấn tài chính hạn chế về hai chủ đề này.

Các sản phẩm chính mà các ngân hàng thương mại và bán lẻ cung cấp bao gồm: séc và tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi (CD), cho vay cá nhân và thế chấp, thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, hàng hóa kinh doanh …

Công ty tài chính

Công ty tài chính là một tổ chức cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Công ty tài chính có hình thức hoạt động tương tự ngân hàng, hình thức hoạt động tương tự như người cho vay bằng cách tăng cường tín dụng.

Tuy nhiên, các công ty tài chính khác với ngân hàng ở chỗ không nhận tiền gửi. Thay vào đó, các công ty này huy động tiền từ ngân hàng hoặc các nguồn khác và cho khách hàng cá nhân vay để mua hàng hoặc tài trợ cho việc thuê mua, làm tăng tín dụng của công ty cho mục đích kinh doanh.

READ  Ngôn ngữ máy là gì? Những thông tin bạn cần biết về ngôn ngữ này | Nttworks.vn

Công ty bảo hiểm

Công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ nhằm bảo vệ mình khỏi tổn thất tài chính trong trường hợp rủi ro như tai nạn, tử vong, bệnh tật hoặc thiệt hại về tài sản. …

Các công ty bảo hiểm thường ký hợp đồng với một chính sách cụ thể có nhiều điều kiện cho khách hàng. Chính sách này cung cấp cho khách hàng sự bảo vệ hoặc hoàn trả tài chính đối với rủi ro và phù hợp với các nguyên tắc hợp đồng.

Ngày nay, các chính sách bảo hiểm phổ biến và quan trọng nhất là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm vật chất xe ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà…

Công ty môi giới chứng khoán

Một công ty môi giới chứng khoán hỗ trợ các cá nhân và tổ chức mua và bán chứng khoán giữa các nhà đầu tư hiện có. Khách hàng môi giới có thể giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) và nhiều loại đầu tư thay thế khác nhau …

Hoạt động môi giới chứng khoán được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán – được coi là công cụ pháp lý của hoạt động môi giới chứng khoán. Hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán được ký kết giữa bên môi giới và bên được môi giới với tư cách là người mua hoặc người bán chứng khoán. Các công ty môi giới là người trung gian cung cấp lời khuyên và giao dịch cho khách hàng.

Ngoài ra, còn có một số tổ chức tài chính như hiệp hội tín dụng, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, tổ chức bán lẻ, hiệp hội nhà ở, công ty quản lý tài sản …

Tùy thuộc vào loại hình tổ chức tài chính, các dịch vụ và hoạt động khác nhau được cung cấp. Tuy nhiên, các tài sản tài chính hầu hết thuộc trách nhiệm của các tổ chức tài chính, vì vậy chúng cũng được coi là bộ phận kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế.

Huyền Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud