Điểm khác biệt giữa Tổng giám đốc và Giám đốc? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Nhiều người thắc mắc về 2 chức danh Tổng giám đốc và Giám đốc, để phân biệt rõ hơn, chúng ta cùng kênh nhân sự tìm hiểu bài viết sau. Giám đốc luôn có mặt trong việc quản lý công ty hoặc tập đoàn, và giám đốc điều hành được bổ nhiệm tùy thuộc vào quy mô và quyết định của công ty. Tóm lại, giám đốc điều hành “lớn” hơn giám đốc, cụ thể là có một số điểm khác biệt. Nhưng nếu công ty có quy mô nhỏ (không có chi nhánh và công ty con) thì CEO và giám đốc là một, đó chỉ là tên do hội đồng quản trị đặt ra, thực chất chức năng và nhiệm vụ là như nhau.
Sau khi đọc bài viết, bạn sẽ tìm thấy những thông tin sau:

Tuyển dụng giám đốc

MỤC LỤC

1. Điểm giống nhau giữa Tổng giám đốc và Giám đốc
2. Sự khác biệt sẽ dựa trên các tiêu chí sau:

2.1. Khái niệm
2.2. Trách nhiệm

3. Thông tin tuyển dụng Tổng giám đốc và Giám đốc kênh nhân sự – Headhunter
4. Headhunter, Giám đốc Dịch vụ Tuyển dụng, Tổng Giám đốc

1. Tổng giám đốc (GM) và Giám đốc

Tổng giám đốc là gì?

>>> Xem thêm: Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc và giám đốc đều là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, đồng thời chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm về các quyền của mình trước hội đồng quản trị và pháp luật. và nợ phải trả.

READ  Tổng đài Zalo, hotline hỗ trợ và chăm sóc khách hàng năm 2021 | Nttworks.vn

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc và Giám đốc không quá 5 năm, nhưng có thể gia hạn. GM và giám đốc của công ty không thể đồng thời làm CEO và giám đốc của công ty khác.

2. Sự khác biệt giữa Tổng giám đốc và Giám đốc

CEO là gì?

Tổng giám đốc Tổng giám đốc (GM) là người đóng vai trò chung trong việc quản lý doanh thu và chi phí của công ty, giám sát hầu hết các chức năng của công ty từ tiếp thị đến bán hàng đến hoạt động. Ngoài ra, CEO có trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, ủy quyền, điều phối nhân viên và đưa ra quyết định để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong nhiều trường hợp, GM có các chức danh khác nhau tùy thuộc vào quy mô và quyết định của hội đồng quản trị, với hầu hết các giám đốc điều hành ở vị trí CEO hoặc chủ tịch. Một công ty lớn có nhiều phó chủ tịch hoặc giám đốc sẽ nhận được chức danh CEO.

Giám đốc điều hành có vai trò quan trọng trong bộ máy quản lý.

Khái niệm về một giám đốc