Điểm chuẩn Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thachi

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem Mã trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thachi để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thachi như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

TS có hộ khẩu
bên ngoài thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (Trung Quốc)

TS có hộ khẩu
trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh

TS có hộ khẩu
bên ngoài thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (Trung Quốc)

TS có hộ khẩu
trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh

TS có hộ khẩu
trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh

TS có hộ khẩu
bên ngoài thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (Trung Quốc)

Y khoa

24,65

23,50

27,5

26.35

26.35

27,35

tiệm thuốc

23,55

23,35

26,6

26.05

26.15

26.35

Điều dưỡng

20,60

20,60

23,45

23,7

24,25

24

Dinh dưỡng

20,35

20.15

22,45

23

23,8

23,45

Răng hàm Mặt

25.15

24.05

27,55

26,5

26,6

27,35

Kỹ thuật xét nghiệm y tế

22,60

22,75

25,5

25,6

25,6

25,7

Kỹ thuật hình ảnh y tế

21,45

21,90

24,75

24,65

24,85

24,7

Khúc xạ nhãn khoa

21,75

21,55

21.15

24,5

24,7

24,9

Sức khỏe cộng đồng

18.05

18,20

19

20.4

23.15

21,35

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng | Nttworks.vn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud