Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa TP.

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học của bạn, hãy xem thông tin đầy đủ về trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chi nhánh

Chuyên nghành

2019

Năm 2020

Năm 2021

Trường trung học phổ thông quốc gia

Hồ sơ trường học

Xem lại bảng điểm trung học của bạn

Xem lại kết quả kỳ thi trung học của bạn

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Thông tin – Thư viện

15 17 16 15 15 15,50

Bảo tàng trường học

15 17 16 15 15 15,50

Kinh doanh xuất bản phẩm

15 17 16 15 15 15,50

Tổ chức văn hóa

Quản lý các hoạt động văn hóa – xã hội

18,50

19

18

15

21

22,25

Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

15

17

18

15

16

16

Tổ chức và chỉ đạo các chương trình văn hóa, nghệ thuật

15

17

16

15

18

19,25

Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch

21

15

22,5

23,25

Văn hóa học đường

Văn hóa việt nam

17 19 16 16,5 16 16

Công nghiệp văn hóa

17 18 16 15 16 16

Văn hóa giao tiếp

19,50 19 21 20 23 22,50

Văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam

15 17 16 15 15 15,50

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

Sắp xếp chuyến đi

22 24,50 25 25 25 25

Hướng dẫn

21,25 22 23 24 24 23,75

Du lịch

20 21 23,5 24 24,25 23,75
READ  Tìm hiểu ngành Truyền thông đa phương tiện | Nttworks.vn

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud