Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn đại học thủ đô hà nội

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về việc điền đơn đăng ký của trường đại học, hãy xem thông tin đầy đủ về mã trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội như sau:

trường đại học

Tên ngành

2019 Năm 2020 Năm 2021

Đánh giá kết quả học tập

Theo lớp ôn thi thể dục dụng cụ nhà nước.

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá học bạ trung học phổ thông

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT
(Thang điểm 40)

Đánh giá học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40)

Giáo dục tiểu học

24

28,78

33,50

33,95

34,50

Giáo dục mầm non

30,50

20

28

26,57

28,00

Quản lý giáo dục

19

18

20,33

28

29,00

28,00

Giáo dục công dân

19

25

20

28

27,50

28,00

tiếng Anh

25,5

27,50

29,88

33,20

34,55

34,00

Du học việt nam

23 18 22.08 30 23,25 24,00

người Trung Quốc

25

28

30.02

33,60

35.07

34,50

Sư phạm toán học

24

29 tháng Ba

33,50

34,80

33,50

Sư phạm lịch sử

22,5

23,50

20

28

30,10

28,00

Sư phạm vật lý

22,5

24

28,65

28

29,00

28,00

Công nghệ thông tin

23

20

29,20

30,50

32,25

29,00

Dịch vụ cộng đồng

19

18

18

29

25,75

28,00

Giáo dục đặc biệt

23

24,25

20

28

28.42

28,00

Sư phạm văn học

25,50

28,30

32,70

34.43

32,00

Chính trị

19

18

18

18

22.07

8 giờ tối

Quản lý kinh doanh

25

20

29,83

32,60

32,40

32,50

Luật

23,5

20

29,25

32,60

32,83

31,00

Ứng dụng toán học

19

20

18

26,93

24,27

8 giờ tối

Hội đồng quản trị khách sạn

18

30,20

32,30

32,33

31,00

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

18

29,93

32,50

32,30

31,00

Công nghệ môi trường

22

23

18

20

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

23

20

29,82

31,50

32,80

30,50

Sự quản lý

19

20

18

18

20,68

8 giờ tối

Giáo dục mầm non (đại học)

27 19 24,73
READ  Học ngành gì dễ xin việc? Top 8 ngành nghề không sợ thất nghiệp | Nttworks.vn

Ghi chú:

– Điểm trúng tuyển các năm 2020, 2021 được tính theo thang điểm 40.

– Điểm trúng tuyển năm 2020, 2021 theo bằng tốt nghiệp THPT: thí sinh học hết THPT và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa học hết THPT (Đợt 1).

trường đại học

Tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud