Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về việc điền đơn đăng ký đại học, xem đầy đủ thông tin về trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội như sau:

Chi nhánh

2019 Năm 2020 Năm 2021

Kết quả kỳ thi trung học phổ thông của bang

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá học bạ trung học phổ thông

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Xét tuyển học bạ THPT (Đợt 1)

Kế toán

14

18

19

18

24,25

18,00

Luật

14

18

15

18

24,00

18,00

Quản lý kinh doanh

14,50

18

21

18

25,75

18,00

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

15,50

18

15

18

15,00

18,00

Khí tượng và khí hậu

14

18

15

18

15,00

18,00

thủy văn

14

18

15

18

15,00

18,00

Công nghệ môi trường

14

18

15

18

15,00

18,00

Công nghệ thông tin

14

18

17

18

24,00

18,00

Geoinsener

14

18

15

18

15,00

18,00

Kỹ thuật đo đạc và bản đồ

14

18

15

18

15,00

18,00

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

14

18

19,5

18

24,25

18,00

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

15

18

15

18

15,00

18,00

Quản lý biển

14

18

15

18

15,00

18,00

Quản lý đất đai

14

18

15

18

19,50

18,00

Quản lý nước

14,50

18

15

18

15,00

18,00

Quản lý tài nguyên và môi trường

14

18

15

18

15,00

18,00

Địa ốc

15

18

11 giờ tối

18,00

Tiếp thị

21

18

26,00

18,00

Sinh học ứng dụng

15

18

15,00

18,00

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

15

18

15,00

18,00

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

16

18

25,00

18,00

tiếng Anh

15

18

24,00 (Đăng ký: Điểm tiếng Anh> = 5,00)

18,00

Hội đồng quản trị khách sạn

20,5

18

24,50

18,00

READ  Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở đâu? Lý do nên học trường Báo | Nttworks.vn

Cùng tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình nhé.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud