Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về việc điền mẫu đơn đăng ký đại học, xem thông tin đầy đủ về mã trường tại Trường Bách Khoa Đại Học Đà Nẵng. Chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

18

18,9

21,56

19.1

22.32

Sinh học ứng dụng

14,15

Kỹ thuật giao thông (xây dựng cầu đường)

14.08

15,2

18

15

17,32

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

17,65

19,45

18,17

21,85

21,13

Công nghệ nhiệt

14,50

15.1

18

18.4

18,13

Thiết bị điện tử viễn thông

16,25

16,15

18.10

19,45

20,17

Công nghệ vật liệu

14

15,45

19,75

Công nghệ thực phẩm

14,40

15.05

18.34

15.1

17,62

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

14.05

15,75

18

15.05

18,33

Máy xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp)

16,15

15.1

18.04

18

18.06

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí)

17,50

19,2

18.05

21.4

21,59

Công nghệ tự động

20,40

22,9

22,20

23,5

24,75

Công nghệ điện và điện tử (kỹ thuật điện tử; hệ thống cung cấp điện)

17,45

15.05

18,13

19,7

20,13

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

18,35

21,67

18,17

22.8

23,99

Công nghệ môi trường

14,20

15,75

19,13

15.05

17/5/17

Công nghệ thông tin

20,55

23,45

21,53

24,25

25.48

Kỹ thuật kiến ​​trúc

19.3

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Số 9 | Nttworks.vn

Nghiên cứu các trường đại học khu vực miền Trung để sớm quyết định chọn ngôi trường nào là ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud