Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Đại học Sư phạm Hà Nội Điểm chuẩn 2

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về việc điền mẫu đơn đăng ký đại học, xem đầy đủ thông tin tại trường mã ngành 2 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Kết quả của Nhà thi đấu Nhà nước

Hồ sơ trường học

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Giáo dục mầm non

26

32

25

32

25,5

Giáo dục tiểu học

17,50

32

31

32

32,5

37,5

Giáo dục công dân

24

32

25

32

25,5

32

Giáo dục thể chất

26

28

25

32

24.0

28

Sư phạm toán học

25

32

25

32

30,5

39

Sư phạm tin học

24

35

25

32

25,5

32

Sư phạm vật lý

24

32

25

32

25,5

34

Sư phạm hóa học

24

32

25

32

25,5

34

Sư phạm sinh học

24

32

32

25,5

32

Sư phạm văn học

25

32

25

32

30,5

37

Sư phạm lịch sử

24

32

25

32

25,5

32

Sư phạm tiếng anh

24

32

25

32

32

38

Sư phạm công nghệ

24

34

25

32

32,5

Khoa học sư phạm

24

32

tiếng Anh

22

26

20

26

20

35

người Trung Quốc

23

26

26

26

24

36

Văn học

20

26

Du học việt nam

20

26

20

26

20

24

Thông tin – Thư viện

20

26

20

26

Công nghệ thông tin

20

26

20

26

20

24

Giáo dục quốc phòng và an ninh

25

32

25,5

32

READ  Đang nhận hồ sơ xét học bạ | Nttworks.vn

Cùng tìm hiểu các trường đại học tại miền Bắc để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud