Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách hoàn thành đơn đăng ký đại học của bạn, hãy xem thông tin trường đầy đủ tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Giáo dục tiểu học

18

21,5

22,85

25

Giáo dục công dân

18

18,5

21,25

18

Giáo dục chính trị

18

18,5

23,5

18

Sư phạm toán học

19

20,5

22.4

27,25

Sư phạm tin học

19,40

18,5

19,75

18

Sư phạm vật lý

18

18,5

23.4

24

Sư phạm hóa học

18.05

18,5

24.4

26,75

Sư phạm sinh học

18.30

18,5

19.05

18

Sư phạm văn học

19,50

21

24.15

25,50

Sư phạm lịch sử

18

18,5

23

18

Sư phạm địa lý

18

18,5

21,5

18

Giáo dục mầm non

18,35

19,25

19,35

Sư phạm âm nhạc

23,55

19

18,25

Khoa học sư phạm

18.05

18,5

19.3

18

Sư phạm lịch sử – địa lý

18

18,5

21,25

18

Sư phạm tin học và công nghệ cấp tiểu học

18.15

18,5

19,85

18

Công nghệ sinh học

15,20

15

16,15

15

Vật lý

17

Hóa học

15

15

17,55

15

Hóa học (chất lượng cao)

15,50

15,25

18,65

Khoa học môi trường

18,45

Ứng dụng toán học

18,50

Công nghệ thông tin

15.05

15

15.15

15

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

15,10

15,25

17

Văn học

15

15

15,5

15

Lịch sử

15,75

15

15

15

Địa lý

15

15

15

15

Du học việt nam

18

16,5

15

16

Việt Nam học (chất lượng cao)

15

16,75

15,25

Nghiên cứu văn hóa

15

15

15

15

tâm lý

15

15,5

16,25

21

Tâm lý học (chất lượng cao)

15,25

15,75

16,75

Dịch vụ cộng đồng

15

15

15,25

15

Báo

20

21

22,5

24

Báo chí (chất lượng cao)

20.15

21,25

23

Quản lý tài nguyên và môi trường

16.05

15

15.4

15

Quản lý tài nguyên và môi trường (chất lượng cao)

18,45

15,25

Công nghệ thông tin (chuyên ngành)

16,55

15

Sư phạm công nghệ

18,5

18

Giáo dục thể chất

18,5

17,81

READ  Ngành Phiên dịch thi khối nào? Lấy bao nhiêu điểm? | Nttworks.vn

Nghiên cứu các trường đại học khu vực miền Trung để sớm quyết định chọn ngôi trường nào là ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud