Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký của trường đại học, hãy xem mã ngành đầy đủ của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế. Chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ Huế như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Sư phạm tiếng anh

21,75

23,5

25,75

Sư phạm tiếng Pháp

18

18,5

19

Sư phạm tiếng Trung

20,50

18,5

23

Du học việt nam

15

15

15

Tiếng Anh (học Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế)

19,75

19

22,25

Tiếng Anh (học tại cơ sở Quue Tris, Huế)

15

tiếng Nga

15

15

15

người Pháp

15,75

15

23,75

người Trung Quốc

21

21,7

21,50

tiếng Nhật

20,25

21.3

23,50

Hàn Quốc

21,25

22,15

15

Nghiên cứu quốc tế

15

17

Nghiên cứu các trường đại học khu vực miền Trung để sớm quyết định chọn ngôi trường nào là ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Các ngành dịch vụ ở Việt Nam hiện nay và cơ hội việc làm ngành dịch vụ | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud