Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem thông tin đầy đủ về Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh về cách điền đơn đăng ký của trường đại học. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngành đào tạo

2019

Năm 2020

Năm 2021

Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh – TTHTCĐ. Chương trình

20.15

10:30 tối

25,25

Quản lý kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng – Chương trình văn bằng kép toàn thời gian quốc tế

15,56

10:30 tối

25,25

Tài chính – ngân hàng

21,75

24,85

25,65

Kế toán

21,90

24,91

25,55

Quản lý kinh doanh

22,50

25,24

26,25

Kinh tế quốc tế

22,80

25,54

26.15

Hệ thống quản lý thông tin

21,20

24,65

25,85

Luật kinh tế

9h30 tối

24,75

26,00

tiếng Anh

10:30 tối

24.44

26,45

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Con trai nên học nghề gì để có sự nghiệp ổn định? - Phổ thông Cao đẳng | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud