Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem thông tin đầy đủ về Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên về cách điền đơn đăng ký của trường đại học. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên như sau:

Chuyên ngành

2019

Năm 2020

Năm 2021

(Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPTQG)

I / Chương trình nâng cao

Cơ khí (CTTT)

16

18

18

Kỹ thuật điện (CTTT)

đầu tiên6

18

18

II / Đào tạo kỹ sư kỹ thuật

Kỹ sư cơ khí

13,5

15

16

Cơ điện tử

15

17

17

Cơ khí động lực học

13,5

15

16

Kỹ thuật điện

13,5

15

16

Điện tử – Viễn thông

13,5

15

16

Công nghệ máy tính

15

15

16

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

15

18

19

Máy xây dựng

13,5

15

15

Kỹ thuật vật liệu

15

15

Kĩ sư môi trường

15

15

III / Đào tạo kỹ sư kỹ thuật

Kỹ thuật sản xuất

13,5

15

15

Kỹ thuật điện và điện từ

13,5

15

16

Công nghệ tự động

16

18

19

IV / Nghiên cứu cử nhân

Kinh tế công nghiệp

13,5

15

15

Quản lý công nghiệp

13,5

15

15

tiếng Anh

13,5

15

15

READ  Bài tập lập trình hướng đối tượng C# có lời giải PDF | Nttworks.vn

Cùng tìm hiểu các trường đại học tại miền Bắc để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud