Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chi nhánh

2019

Năm 2020


Năm 2021

Đánh giá kết quả của kỳ thi thể dục của tiểu bang

Đánh giá kết quả học tập

(điểm 3 cho chất kết hợp)

Điểm trung bình cả năm lớp 12

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Tính tổng điểm 3 môn lớp 12 theo học bạ.

Tính điểm trung bình cả năm lớp 12 theo học bạ

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Tính tổng điểm 3 môn lớp 12 theo học bạ.

Tính điểm trung bình cả năm lớp 12 / điểm trung bình cả 5 môn của học sinh (trừ điểm trung bình cả năm lớp 12) theo quy định.

Ngành kiến ​​trúc

14

18.0 (V00, V01, V02)

22.0 (A01)

6,5

7.3 (không có cuộc thi nghệ thuật)

15,55

V00, V01, V02: 19,5

A01: 22

6,75 (với môn thi vẽ)

7.3 (không thi vẽ)

16

19 (V00, V01, V02)

21 (A01)

6.5 (Đang thi môn vẽ)

7.0 (không thi vẽ)

Quy hoạch vùng và đô thị

14

16.0 (V00, V01, V02)

18.0 (A01)

6.0

6.5 (Không thi mỹ thuật)

15,55

V00, V01, V02: 16

A01: 18

6.0 (với kỳ thi vẽ)

6.5 (không thi vẽ)

16 (V00, V01, V02)

18 (A01)

6.0 (với kỳ thi vẽ)

6.5 (không thi vẽ)

Thiết kế đồ họa

15,5

18.0 (V00, V01, V02)

16,5 (H00)

6,5

22,5

7.75 (bao gồm kỳ thi vẽ)

21 (V00, V01, V02, H00)

7.0 (với môn thi vẽ)

Thiết kế nội thất

14

18.0 (V00, V01, V02)

16,5 (H00)

READ  Ngành Du lịch thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành du lịch | Nttworks.vn

6,5

15,55

V00, V01, V02: 19,5

A01: 22

6,75 (với môn thi vẽ)

7.3 (không thi vẽ)

16

19 (V00, V01, V02)

21 (A01)

6.5 (Đang thi môn vẽ)

7.0 (không thi vẽ)

Xây dựng dân dụng (xây dựng dân dụng và công nghiệp)

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,55 18,5 6,5 14,25 18 6.0

Kỹ thuật giao thông (xây dựng cầu – đường)

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,15 18 6.0 14,25 18 6.0

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,55 18 6.0 14,25 18 6.0

Quản lý xây dựng

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,55 18 6.0 14,25 18 6.0

Công nghệ thông tin

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,45 19 6,5 14,5 18 6.0

Kỹ thuật điện và điện tử

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,45 18,5 6,25 14 18 6.0

Kế toán

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,55

19,5

6,5

14,2

18

6.0

Tài chính – ngân hàng

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,55

19,5

6,5

14,2

18

6.0

Quản lý kinh doanh

14

18.0 (A00, A01, B00, D01)

6.0

14,55

19,5

6,5

14,2

18

6.0

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

14

19,5 (A00, A01, B00, D01)

6,5

14,45

19,5

6,5

14,2

18

6.0

tiếng Anh

14

19,5 (D01, A01, D14, D15)

6,5

15,50

20

6,75

14,5

18

6.0

người Trung Quốc

15,5

21.0 (D01, A01, D14, D15)

7.0

18

22

READ  Học Ngành Quản Trị Khách Sạn Có Dễ Xin Việc? Chọn Nghề 2021 - 2025 | Nttworks.vn

7,5

15.0

19,5

6,5

Kỹ thuật giao thông

14,25

18

6.0

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

14,2

18

6.0

Hội đồng quản trị khách sạn

14,2

18

6.0

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud