Điểm chuẩn Trường Đại học Điện Lực | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn của Đại học Điện lực

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết đầy đủ thông tin điền mẫu đơn đăng ký học đại học, xem đầy đủ thông tin mã ngành trường Đại học Điện lực. Tiêu chuẩn xét tuyển vào trường đại học điện lực như sau:

Chi nhánh

Năm 2018

2019

Năm 2020

Năm 2021

Quản lý kinh doanh

15,5

15,50

17

10 giơ tôi

Quản lý kinh doanh – chất lượng cao

15

14

Tài chính – ngân hàng

15

15

16

21,50

Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao

15

14

Kế toán

15,5

15

17

10 giơ tôi

Kế toán – chất lượng cao

15

14

Kiểm toán

14

15

15

19,50

Kỹ thuật điện và điện tử

16

16

18

22,75

Thiết bị điện và điện tử – Chất lượng cao

15

14

Quản lý công nghiệp

15

14

15

05:00

Quản lý công nghiệp – chất lượng cao

15

14

Quản lý năng lượng

15

14

15

05:00

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

14

14

17

23,50

Công nghệ thông tin

16

16,50

20

24,25

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

16

15

17

21,50

Công nghệ điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao

15

14

Thiết bị điện tử viễn thông

15

15

15

21,50

Điện tử – Viễn thông – Chất lượng cao

15

14

Kỹ thuật nhiệt

14

14

15

16,50

Công nghệ môi trường

14

14

15

16,00

Kỹ thuật năng lượng

14

14

15

16,00

Công nghệ hạt nhân

14

14

Công nghệ xây dựng

14

14

15

16,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15

15

16

8 giờ tối

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15

15

15

7 giờ tối

Thương mại điện tử (chuyên về kinh doanh dựa trên web)

14

16

23,50

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

15

8 giờ tối

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nttworks.vn

Tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud