Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem Mã vùng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký của trường đại học. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hệ thống đào tạo đại trà

Nhóm ngành / ngành

2019

Năm 2020

Năm 2021

Đánh giá kết quả của kỳ thi thể dục của tiểu bang

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Nhóm ngành điện:

– Công nghệ điện và điện tử

– Công nghệ điều khiển và tự động hóa

19,50

24,50

Thiết bị điện tử viễn thông

17,50

23

17

9 giờ tối

10 giơ tôi

Công nghệ máy tính

17,50

23

21

24,25

23,50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

19,50

26

22,50

23,50

24,00

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

19,50

25,75

22,50

24,00

24,00

Kỹ thuật sản xuất

17,50

24,50

20,50

22,25

11 giờ tối

Công nghệ tự động

21,50

27

23

25,50

25,50

Công nghệ nhiệt

17

22

17

7 giờ tối

20,50

Nhóm máy xây dựng:

– Máy xây dựng

– Kỹ thuật giao thông

17

– 24

– 20

18

9 giờ tối

11 giờ tối

Công nghệ dệt may

18

24,50

18

20,25

20,25

Nhà thiết kế thời trang

17,25

23

19

22,50

11 giờ tối

Nhóm công nghệ thông tin:

– Công nghệ thông tin

– Công nghệ phần mềm

– Khoa học máy tính

– Hệ thống thông tin

19,50

25

23

25,25

26,00

Nhóm Công nghệ Hóa học:

– Kỹ thuật phân tích

– Công nghệ Lọc – Hóa dầu

– Công nghệ hữu cơ – Hóa dược

– Công nghệ vô cơ – vật liệu

17

20

17

18,50

8 giờ tối

Công nghệ thực phẩm

18,50

27

21

11 giờ tối

24,00

Khoa học dinh dưỡng và thực phẩm

17

22,25

17

18,50

8 giờ tối

Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

17

22

17

18,50

8 giờ tối

Công nghệ sinh học

17

24,75

18

9 giờ tối

9 giờ tối

Công nghệ môi trường

17

19,50

17

18,52

8 giờ tối

Quản lý tài nguyên và môi trường

17

19,50

17

18,50

8 giờ tối

Khoa học môi trường

Nhóm Kế toán – Kiểm toán:

– Kế toán

– Kiểm toán

19

25

21,50

25,00

23,75

25,00

11 giờ tối

Lĩnh vực tài chính ngân hàng:

– Tài chính ngân hàng

– Tài chính kinh doanh

18,50

25,50

22,50

25,50

25,50

Tiếp thị

19,50

26

24,50

26,00

26,00

Quản lý kinh doanh

19,50

26

22,75

25,50

26,00

Hội đồng quản trị khách sạn

20

26,50

Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

20

26,50

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

20

26,50

22

24,00

24

Kinh doanh quốc tế

20,50

27,25

23,50

25,50

27,00

Thương mại điện tử

19,50

26

22,50

25,00

24,00

Luật kinh tế

21

26,75

23,25

26,00

26,00

Luật quôc tê

19,50

25,25

20,50

24,25

24,00

tiếng Anh

19,50

25,25

20,50

24,50

24,50

Quản lý đất đai

17

19,50

17

18,50

8 giờ tối

An toàn lao động

21,50

19,50

Công nghệ điện và điện tử

Nó bao gồm 2 nguyên tắc chính:

– Các kỳ quan công nghệ về điện và điện tử

– Năng lượng phục hồi

20,50

23,50

24,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

21,50

24,50

24,50

IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng

17

20,50

10 giơ tôi

Khoa học dữ liệu

23

Kỹ thuật giao thông

17

18,50

20

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

18,50

8 giờ tối

Kỹ thuật phân tích

18,50

21

READ  Tìm hiểu thông tin về ngành Quản trị nhân lực | Nttworks.vn

Hệ thống đào tạo chất lượng cao

Nhóm ngành / ngành

2019

Năm 2020

Năm 2021

Đánh giá kết quả của kỳ thi thể dục của tiểu bang

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Nhóm ngành điện:

– Công nghệ điện và điện tử

– Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

16,50

Kỹ thuật điện và điện tử

21

Thiết bị điện tử viễn thông

16

20

17

17,50

9 giờ tối

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

17,50

23

18

8 giờ tối

22,50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

16

21

18

19,50

10 giơ tôi

Kỹ thuật sản xuất

16

20

18

18,00

10 giơ tôi

Nhóm công nghệ thông tin:

– Công nghệ phần mềm

17,50

23,50

19

23,25

11 giờ tối

Nhóm Công nghệ Hóa học:

– Kỹ thuật phân tích

– Công nghệ Lọc – Hóa dầu

– Công nghệ hữu cơ – Hóa dược

– Công nghệ vô cơ – vật liệu

16

19,50

17

17,50

9 giờ tối

Công nghệ thực phẩm

16

22,25

17

17,50

10 giơ tôi

Công nghệ sinh học

17

19,50

17

17,50

9 giờ tối

Công nghệ môi trường

17

19,50

19

Nhóm Kế toán – Kiểm toán:

– Kế toán

– Kiểm toán

16,50

24

19

11 giờ tối

21,75

9 giờ tối

9 giờ tối

Lĩnh vực tài chính ngân hàng:

– Tài chính ngân hàng

– Tài chính kinh doanh

16,50

22

19

23,50

10 giơ tôi

Tiếp thị

17

23

19

24,50

10 giơ tôi

Quản lý kinh doanh

17

23

19

23,75

10 giơ tôi

Kinh doanh quốc tế

18

25

19

24,00

10 giơ tôi

Công nghệ điện và điện tử

Nó bao gồm 2 nguyên tắc chính:

– Các kỳ quan công nghệ về điện và điện tử

– Năng lượng phục hồi

18

19,50

21,50

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

18

9 giờ tối

10 giơ tôi

Công nghệ máy tính

19,50

9 giờ tối

Luật kinh tế

23,25

10 giơ tôi

Luật quôc tê

8 giờ tối

9 giờ tối

READ  9 Thông tin hữu ích cần biết về ngành Quản lý công nghiệp | Nttworks.vn

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud