Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết đầy đủ thông tin điền đơn đăng ký đại học, xem tại mã trường Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Tiêu chuẩn đầu vào Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngành công nghiệp / nhóm công nghiệp

2019

Năm 2020

Năm 2021

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Cơ khí (máy xây dựng chính), cơ điện tử (cơ điện tử chính)

17,45

Kỹ thuật cơ khí (kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ khí)

Cơ khí ô tô (chuyên ngành cơ khí ô tô)

19,95

22,95

23,50

24.15

25,20

Kỹ thuật điện

17,15

20,60

20,80

22,55

9 giờ tối

Thiết bị điện tử viễn thông

15

19

18

21,95

8 giờ tối

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

5h30 chiều

21,55

9h30 tối

23,45

22,50

Công nghệ thông tin

18,25

10:30 tối

22,50

24,30

Kế toán

18,70

22

20

23,45

11 giờ tối

Nên kinh tê

17,50

21,40

20,57

Kinh tế vận tải

19,85

22,40

21,80

Xây dựng kinh tế

16,95

19,80

19

22,65

10 giơ tôi

Máy xây dựng

16

19,20

20

21.15

21,10

Quản lý kinh doanh

18

22,15

22,53

24.10

24,50

Sử dụng phương tiện giao thông

20,80

23,65

22.37

24,85

25,00

Kỹ thuật giao thông

14,10

16.05

18

18,50

18,00

Máy móc xây dựng công trình thủy

Quản lý xây dựng

16,20

19,25

18

21,40

10 giơ tôi

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

24,40

25,97

25,55

27,00

Cơ điện tử

20,80

21.08

23,25

21,50

Cơ khí động lực học

21,20

21.43

22,80

9 giờ tối

Ngành kiến ​​trúc

16,10

18

20,60

7 giờ tối

Kĩ sư môi trường

15,40

18,00

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

20,45

9 giờ tối

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Nttworks.vn

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud