Điểm chuẩn Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học của bạn, hãy xem Bộ luật Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội để biết thông tin đầy đủ.

Chi nhánh

Năm 2018

2019 Năm 2020 Năm 2021

Luật

18,5 (A00, D01)
24,5 (C00)
18 (D03)
19 (D78, D82)

21 (A00)

25,5 (C00)

21,55 (D01)

18,45 (D03)

22,17 (D78)

18,9 (D82)

C00: 27,5

A00: 24,3

D01: 24.4

D03: 23,25

D78: 24,5

C00: 27,75

A00: 25.15

D01: 26.10

D03: 25,50

D78: 26,55

D82: 24,55

Luật (chương trình chất lượng)

18,25 (A01, D01, D07, D78)

25,85

Luật Thương mại

20,75 (A00, A01, D01, D03, D78, D82)

Luật thương mại quốc tế

Tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur (CS TP HCM) | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud