Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học của bạn, hãy xem thông tin đầy đủ về mã trường Học viện Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam. Tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

1. Chương trình đào tạo chuẩn

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Kỳ thi THPT quốc gia

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Bảo vệ thực vật

17,5

15

15

Bệnh lý nước

18

15

15

Giống

17,5

15

18

Giáo dục thú y

17,5

15

18

Công nghệ môi trường

18

15

17

Trồng ngũ cốc

17,5

15

15

Nghiên cứu về đất

17,5

15

20

Kinh doanh nông nghiệp

17,5

Kinh tế nông nghiệp

18,5

15

17

Nông nghiệp công nghệ cao

18

18

18

Nuôi trồng thủy sản

17,5

15

15

Phát triển nông thôn

17,5

15

17

Thuốc thú y

18

15

15,5

Công nghệ sinh học

16

18

Công nghệ thông tin

20

16

16,5

Công nghệ sau thu hoạch

20

16

17,5

Công nghệ thực phẩm

20

16

17,5

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

17,75

16

17,5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

17,5

16

16

Công nghệ tự động

17,5

16

16

Kỹ sư cơ khí

17,5

16

16

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Kỹ thuật điện

17,5

16

16

Công nghệ cấp nước

Nên kinh tê

17,5

15

16

Đầu tư kinh tế

17,5

15

16

Kế toán

20

16

16

Quản lý kinh doanh

17,5

16

16

tiếng Anh

18

15

15

Xã hội học

17,5

15

15

Khoa học môi trường

18,5

15

17

Quản lý đất đai

17,5

15

15

Công nghệ rau quả và cảnh quan

20

15

15

Kinh tế tài chính

18

15

16

nông nghiệp

17,5

15

15

Phân bón và thức ăn cho cây trồng

18

15

20

Quản lý kinh tế

18

15

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

18

15

15

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

18

15

16

Sư phạm nông nghiệp

18,5

19

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

16

16

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

16

16,5

Tài chính – ngân hàng

16

16

Luật

16

20

Công nghệ kỹ thuật hóa học

15

17

Quản lý bất động sản

15

15

Thương mại điện tử

16

16

Quản lý và phát triển du lịch

16

16

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

18

23

Sư phạm công nghệ

18,5

19

Công nghệ dược phẩm sinh học

18

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

16,5

Nền kinh tế kỹ thuật số

16

READ  Giấy báo trúng tuyển đại học nhận ở đâu? Khi nào nhận được? | Nttworks.vn

2. Chương trình quốc tế

Tên ngành

Tên nghề nghiệp

Năm 2020 Năm 2021

Quản lý kinh doanh nông nghiệp

(Quản lý kinh doanh nông nghiệp)

Quản lý kinh doanh nông nghiệp

– (quản lý kinh doanh nông nghiệp)

16

17

Kinh tế nông nghiệp

(Nông nghiệp)

Kinh tế nông nghiệp

– (Nông nghiệp)

Công nghệ sinh học

(Công nghệ sinh học)

Công nghệ sinh học

– (công nghệ sinh học)

Trồng ngũ cốc

(Khoa học cây trồng)

Trồng ngũ cốc

– (nghiên cứu văn hóa)

Kinh tế tài chính

(Kinh tế tài chính)

– Kinh tế tài chính

– (Kinh tế tài chính)

3. Chương trình đào tạo nâng cao (dạy bằng tiếng Anh)

Chi nhánh

Năm 2018

2019

Kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ trường học

Kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ trường học

Khoa học thực vật tiên tiến

15

18

20

Cải thiện quản lý trang trại

17

18

17,5

4. Chương trình đào tạo chất lượng (dạy bằng tiếng Anh)

Chi nhánh

Năm 2018

2019

Kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ trường học

Kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ trường học

Công nghệ sinh học chất lượng cao

15,5

20

20

Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao

15

18

18,5

Kinh tế tài chính chất lượng cao

14,5

18

18,5

4. Chương trình Đào tạo Định hướng Nghề nghiệp (POHE)

Chi nhánh

Năm 2018

2019

Kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ trường học

Kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ trường học

Giống

14

20

Công nghệ rau quả và cảnh quan

15

20

nông nghiệp

15

18

Phát triển nông thôn

14,5

18

Công nghệ sinh học

15,5

20

Công nghệ thông tin

17

18

Kỹ sư cơ khí

14

18

Kế toán

15

18

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

21

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud