Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn của Học viện Khoa học Quân sự

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền mẫu đơn đăng ký đại học, xem thông tin đầy đủ tại mã ngành Học viện Khoa học Quân sự. Tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Nam giới

Đàn bà

Trí tuệ kỹ thuật

– Miền Bắc: 21,25

– Bữa trưa: 20,25

– Miền Bắc: 26,25

– Bữa trưa: 24,60

– Thí sinh nam miền Bắc: 25,20

– Thí sinh nam miền Nam: 24,75

– Xét tuyển THPT đối với thí sinh nam miền Bắc: 24,45

tiếng Anh

23,98

27.09

– Nam: 25,19

– Nữ: 27,90

– Tuyển thí sinh nữ THPT: 24,33.

– Nam: 26,94

– Nữ: 29,44

– Tuyển sinh THPT đối với thí sinh nam: 26,63

– Tuyển sinh THPT đối với thí sinh nữ: 26,60đ.

Quan hệ quốc tế

25,54

24,61

– Nam: 24,74

– Nữ: 28

tiếng Nga

18,64

25,78

– Nam: 24,76

– Nữ: 27,61

– Nam: 25,80

– Nữ: 29,30

người Trung Quốc

21,78

25,91

– Nam: 24,54

– Nữ: 28,10

– Nam: 26,65

– Nữ: 28,64

Cùng tìm hiểu các trường đại học tại miền Bắc để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  [Dự báo] - Học ngành gì không sợ thất nghiệp trong tương lai! | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud