Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở Phía Nam) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Viện Tham khảo Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Thị xã phía Nam)

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học của bạn, hãy xem thông tin đầy đủ tại Trường Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Nam Thành phố). Chỉ tiêu xét tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Thị xã phía Nam) như sau:

Ngành đào tạo

2019

Năm 2020

Năm 2021

Thiết bị điện tử viễn thông

17

20

22,70

Kỹ thuật điện và điện tử

17

20,25

19,30

Công nghệ thông tin

22

25,10

25,90

Thông tin an toàn

20

24,20

25,40

Công nghệ đa phương tiện

21

23,80

25.05

Quản lý kinh doanh

19,70

23,50

25,00

Tiếp thị

21,20

24,60

25,65

Kế toán

18

21,70

23,95

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

19,40

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Một trong những trường dân lập tốt nhất TPHCM | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud