Điểm chuẩn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Học viện Thiếu sinh quân TP.HCM

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem Mã trường Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học. Tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện Sĩ quan Hồ Chí Minh như sau:


Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Kết quả kỳ thi trung học phổ thông của bang

Hồ sơ trường học

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Quản lý nhà nước

21.15

24,85

24

– Hộ khẩu TP.HCM: 25,95đ

– Hộ khẩu tỉnh: 25,70đ

24.8

Xây dựng Đảng và chính quyền

18,66

22,35

23,55

– Hộ khẩu TP.HCM: 23,50đ

– Cung cấp hộ trong tỉnh: 24,15

24,5

Chính trị

18,70

21

23,25

– Hộ khẩu TP.HCM: 22,25

– Hộ khẩu tỉnh: 23,95đ

23,9

Luật

21,20

25,25

24,25

– Hộ khẩu TP.HCM: 25.15

– Hộ khẩu tỉnh: 25,55đ

25

Dịch vụ cộng đồng

18,45

22,40

21,75

– Hộ khẩu TP.HCM: 23,25

– Hộ khẩu tỉnh: 23,30đ

23.3

Nghiên cứu các trường đại học của miền Nam để sớm quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Nttworks.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud