Điểm chuẩn Đại học giáo dục | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội

** Ghi chú. Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Để biết thông tin đầy đủ về cách điền đơn đăng ký đại học của bạn, hãy xem thông tin trường đầy đủ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Đại học Quốc gia TP.

Chi nhánh

Năm 2018

2019 Năm 2020 Năm 2021

Sư phạm toán học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm vật lý

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm hóa học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm sinh học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm văn học

20,25 22 23.3 26,55

Sư phạm lịch sử

20,25 22 23.3 26,55

Khoa học sư phạm

19,50 22,75 25,65

Quản lí trường học

16 16 17 20,25

Cơ quan Công nghệ Giáo dục

16 17 20,25

Quản lý chất lượng giáo dục

16 17 20,25

Tư vấn học đường

16 17 20,25

Giáo dục khoa học

16 17 20,25

Sư phạm lịch sử và địa lý

23.3 26,55

Giáo dục tiểu học

25.3 27,60

Giáo dục mầm non

19,25 25.05

Tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường mơ ước của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin chi tiết về ngành Kỹ thuật hàng không | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud