Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyensinhso là cách cập nhật điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

** Ghi chú: Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem thông tin đầy đủ về trường và mã trường Đại học Kỹ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội Điền vào mẫu đơn đăng ký đại học để biết thông tin chính xác.

1. Năm 2021

Một. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn

Mã nhóm ngành

Tên nhóm ngành Tên ngành / chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển (thang điểm 30)

Mặt trời 1

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

28,75

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

Mặt trời 2

Máy tính và rô bốt

Công nghệ máy tính

27,65

Người máy

Mặt trời 3

Vật lý kỹ thuật

Công nghệ năng lượng

25.4

Vật lý kỹ thuật

Mặt trời 4

Kỹ sư cơ khí 26,2

Mặt trời 5

Công nghệ xây dựng 24,5

P 7

Công nghệ hàng không 25,5

Mặt trời 10

Công nghệ nông nghiệp 23,55

P 11

Công nghệ điều khiển và tự động hóa 27,75

b. Chương trình đào tạo chất lượng cao

Mã nhóm ngành

Tên nhóm ngành Tên ngành / chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển (thang điểm 30)

P 6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25,9 (kết quả tiếng Anh> = 4)

P 8

Công nghệ thông tin (CLC)

Khoa học máy tính

27,9 (kết quả tiếng Anh> = 4)

Hệ thống thông tin

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

P 9

Thiết bị điện tử viễn thông 26,55 (kết quả tiếng Anh> = 4)
READ  Ngành vật lý học ra làm gì? Bật mí cơ hội việc làm ngành vật lý học | Nttworks.vn

2. 2018 và 2019

3. Năm 2020

Một. Đánh giá kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020

b. Xét các chứng chỉ SAT, ACT, A-Level, IELTS / TOEFL

Mã ngành / nhóm ngành Nhóm ngành Chương trình ĐÃ NGỒI HOẠT ĐỘNG Một cấp độ

IELTS / TOEFL
(quy đổi và tính theo tổ hợp A00 / A01)

1. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn

CN1

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

1360

27

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

CN2 Máy tính và rô bốt

Công nghệ máy tính

1280 31/36 26

Người máy *

CN4 Kỹ sư cơ khí 24
CN5

Công nghệ xây dựng

24
CN7

Công nghệ hàng không *

1280 24
CN10

Công nghệ nông nghiệp *

1140 24
CN11

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

1280 26

2. Chương trình đào tạo chất lượng

CN6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

1280 240/300 24
CN8 Công nghệ thông tin ** (CLC) Khoa học máy tính

1280

31/36 26

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

CN9

Công nghệ điện tử viễn thông **

1280

240/300 24

Học hỏi Đại học Vùng Hà Nội để sớm quyết định ngôi trường là ước mơ của bạn.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud