Đề cương ôn tập Lịch sử lớp 12 trắc nghiệm đầy đủ và mới nhất ôn thi vào Đại Học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Đăng Ký Số muốn gửi đến các bạn thí sinh tài liệu tổng hợp môn Lịch sử lớp 12 với các dạng bài tập trắc nghiệm. Nội dung đề cương bám sát chương trình sách giáo khoa và được trình bày ngắn gọn, chính xác giúp thí sinh ôn tập.

Nội dung sgk Lịch sử lớp 12 gồm các chương sau:

NỘI DUNG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945-2000

Chương I: Sự hình thành một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

 • Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Chương II: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

 • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945–2000) Liên bang Nga (1991–2000)

Chương III: Các nước Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (1945-2000)

 • Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
 • Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Bài 5: Các nước Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh

Chương IV: Châu Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

 • Bài 6: Châu Mỹ
 • Bài 7: Tây Âu
 • Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

 • Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

Chương VI: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

 • Bài 10: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
 • Bài 11: Tóm tắt lịch sử thế giới cận đại từ năm 1945 đến năm 2000
READ  Nằm lòng kinh nghiệm phỏng vấn Sacombank | Nttworks.vn

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919-2000

Chương I: Việt Nam Từ năm 1919 đến năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925-1930

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào Dân chủ 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

 • Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 2/9/1945 – 19/12/1946
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 19: Diễn biến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Chương IV: Việt Nam Từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân các nước Bắc Âu vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973)
 • Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương V: Việt Nam Từ 1975 đến 2000

 • Bài 24: Việt Nam năm đầu tiên sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975.
 • Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
 • Bài 26: Nhà nước đổi mới chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam, 1919-2000
READ  Sales pitch là gì? Thủ thuật bán hàng hiệu quả mà sales cần biết | Nttworks.vn

Đề cương tổng quan môn Lịch sử lớp 12 kèm bài tập trắc nghiệm

XEM VÀ TẢI XUỐNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud