Dấu giáp lai là gì? Tất tần tật thông tin về dấu giáo lai từ A- Z | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Kiểm toán kế toán

1. Khái niệm chung về dấu giáp lai là gì?

+ Con dấu Biên giới tiếng Anh là gì?

Trả lời: Dấu ranh giới có hai động từ chính là Affix và Stamp.

+ bằng tiếng Việt:

– Con dấu giáp lai là con dấu dùng để đóng vào lề trái hoặc lề phải của tài liệu từ 2 trang trở lên, để tất cả các trang có thông tin về con tem đảm bảo tính xác thực của từng tài liệu, tránh bị sửa chữa.

– Con dấu phải tuân theo quy định của Thủ tướng Chính phủ của cơ quan quản lý

– Thông thường khi các công ty dấu nháy đơnBản ký kết thỏa thuận dài nhiều trang, ngoài chữ ký và con dấu của các bên, cuối bản thỏa thuận còn có dấu giáp lai của các bên, nếu tất cả các bên là tổ chức sử dụng con dấu.

– Trường hợp hợp đồng nhiều trang mà không đóng một lần thì có thể đóng một nửa và đóng dấu vào các trang kế tiếp, miễn là đóng dấu vào tất cả các trang của hợp đồng và được bảo đảm trong suốt quá trình. Quá trình lắp ráp chúng, hàng rào lai, phải khớp với con dấu của công ty sử dụng.

Công việc tài chính

2. Nêu các quy tắc sử dụng dấu giáp lai?

2.1. Áo giáp lai được sử dụng như thế nào?

Vòng đệm sử dụng trong các cơ quan quản lý công cộng tổ chức quốc gia, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội dân sự, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức vũ trang, cơ quan …, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức) và một số chức vụ cụ thể trong bộ máy nhà nước. Con dấu xác nhận, chỉ vị trí pháp lý và xác nhận giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chứng khoán chính phủ.

READ  Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt sao cho chuẩn xác nhất | Nttworks.vn

Ngày nay, có rất nhiều vị trí và dấu hiệu khác nhau, có thể bao gồm dấu hiệu xuyên biên giới, cờ hiệu,… và bao gồm các nghĩa vụ và vai trò pháp lý riêng biệt. Các quy tắc cụ thể nhất đối với dấu giáp lai và các loại dấu khác như sau:

Thông tin cụ thể được quy định rõ tại Điều 26 Nghị định 110/2004 / NĐ-CP, bao gồm:

“Đạo luật số 26. Dập

1. Tem phải rõ ràng, đúng hướng và sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Khi bạn đóng dấu vào chữ ký của mình, con dấu sẽ chiếm khoảng một phần ba chữ ký bên trái.

3. Người ký văn bản và đóng dấu vào trang đầu, trong đó có phần ghi tên cơ quan, tổ chức hoặc phụ lục quyết định việc đóng dấu vào các phụ lục của văn bản cơ sở.

4. Sử dụng tem dập chìm, dập nổi trên tài liệu báo cáo còn văn bản cá biệt phải theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành. “

2.2. Làm thế nào để phong ấn một bộ giáp lai?

Làm thế nào để phong ấn một bộ giáp lai?

Cách đóng dấu giáp lai hiện nay được quy định rất rõ tại Điều 13 (2) Thông tư 01/2011 / TT-BNV như sau:

“Quy định số 13. Con dấu của tổ chức

1. Con dấu trên văn bản phải tuân theo quy định tại Điều 26 (2) và (3) Nghị định số 110/2004 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn phòng và các văn bản khác; Việc đóng dấu vào các tài liệu, phụ lục đặc biệt cũng như các phụ lục phải tuân theo quy định tại Điều 26 (4) Nghị định số 110/2004 / NĐ-CP.

2. Các nhãn hiệu thương mại của các tổ chức và cơ quan được ghi trong ô 8; dấu giáp lai phải ở chính giữa mép bên phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, kể cả các trang; tối đa 5 trang / con tem ”.

Xem thêm: Biển báo treo là gì? Quy tắc treo biển hiệu áp dụng năm 2019

2.3. Tính hợp pháp của việc qua biên giới là gì?

Có quy định phù hợp với nội dung chi tiết, rõ ràng tại Điều 13 (2) TT 01/2011 / TT-BNV. […] dấu giáp lai đóng vào chính giữa mép bên phải của tài liệu hoặc phụ lục bao trùm một phần tài liệu; Đơn giản la đóng dấu chéo trên 5 trang là mức tối đa.

READ  Git là gì? 6 lợi ích TUYỆT VỜI khi dùng Git khi so với những VCS khác | Nttworks.vn

Vì vậy, tem niêm phong được dùng để đóng dấu vào lề trái hoặc lề phải của tài liệu có từ 2 tờ trở lên. Dấu giáp lai hợp lệ phải được đặt ở giữa mép phải của tài liệu hoặc ở giữa phụ lục 1. văn bản hành chínhvăn bản thuần túy cụ thể.

Nếu các công ty ký kết hợp đồng nhiều trang, ngoài chữ ký và cuối hợp đồng có đóng dấu của các bên, nếu các bên cũng sử dụng con dấu của mình thì sẽ được bổ sung thêm dấu của các bên.

Do đó, hiện nay phải đóng dấu giáp lai trên tất cả các trang của tài liệu nhằm đảm bảo tính chính xác của từng tờ giấy và ngăn chặn hiệu quả việc làm sai lệch thông tin.

Xem thêm: Thư cầu hôn mẫu

Tính hợp pháp của các hoạt động xuyên biên giới là gì?

2.4. Những giấy tờ cần đóng dấu là gì?

Việc đóng dấu giáp lai vào hồ sơ, tài liệu đặc biệt phải thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.

Do đó, Quy chế này không quy định việc đóng dấu qua biên giới đối với bất kỳ văn bản nào mà do Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan quản lý quyết định.

Ví dụ, năm 2012, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 6550 / TCHQ-VP quy định các loại chứng từ biên giới như sau:

Các loại tài liệu đóng dấu:

(a) Các chứng từ do hải quan cấp:

– quyết định giải quyết khiếu nại;

– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

– Quyết định thanh tra, quyết định thanh tra;

– Quyết định miễn thuế XNK;

– Quyết định ấn định thuế;

– Quyết định kiểm soát sau thông quan;

– Quyết định bổ nhiệm viên chức đối với trường hợp là người nước ngoài (đối với hộ chiếu công vụ);

– thông báo về việc giải quyết và tố cáo khiếu nại;

– Thông báo về khoản lãi vỡ nợ;

– kết luận thanh tra, kiểm tra;

– kết luận của cuộc kiểm tra tố cáo;

– Báo cáo kết quả thẩm tra thông tin;

– biên bản làm việc;

– Các thỏa thuận, phụ lục và chấm dứt thỏa thuận;

– Bảng câu hỏi và phụ lục chứa thông tin về số liệu tài chính, kế toán thuế, thống kê xuất nhập khẩu; “

Xem thêm: Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật sa thải

Bên nào trong thỏa thuận đóng dấu tương lai?

2.5. Bên nào của hợp đồng sẽ đóng dấu giáp lai?

Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi này, bạn cần dựa vào các yếu tố sau:

READ  Trình độ văn hóa trong đơn xin việc trình bày thế nào? | Nttworks.vn

1. Về cơ sở pháp lý:

Nghị định 58/2001 / NĐ-CP quy định rất rõ về việc sử dụng và quản lý con dấu.

2. Nội dung tham vấn cụ thể như sau:

Để thực hiện và thực thi, chúng ta có thể vận dụng và áp dụng theo các tiêu chuẩn quy định được ban hành theo quy định tại Điều 4 Nghị định 58/2001 / NĐ-CP về cơ quan, tổ chức được phép sử dụng con dấu không sử dụng hình Quốc huy. với các yếu tố chính sau đây. các nội dung:

1. Với điều kiện mọi cơ quan, tổ chức đều được công nhận và có tư cách pháp nhân trong cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì được áp dụng các quy định sau.

2. Đây là các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân và các vụ án này nằm trên địa bàn của Cơ quan Công tố, Tòa án nhân dân hoặc Cơ quan Công tố quân sự và Tòa án các cấp trong quân đội;

3. Các cơ quan chuyên môn và các tổ chức phi lợi nhuận thuộc Ủy ban phân phối tỉnh và khu vực;

4. Các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, hiệp hội kết nghĩa, tổ chức nhân đạo, hiệp hội phúc lợi, tổ chức xã hội, từ thiện và nhiều tổ chức phi chính phủ được cơ quan công quyền cấp phép đều tham gia.

5. Tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cấp có thẩm quyền ủy quyền và ủy quyền hoạt động.

6. Các Tổ chức Kinh tế chung được áp dụng và tuân thủ phải tuân thủ các quy định đặc biệt của Đạo luật Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, Đạo luật Công ty và Đạo luật Đầu tư nước ngoài; với một số thông tin khác nhau. Nếu chúng ta không biết và hiểu điều này, chúng ta thường rất khó thực hiện thành công và nhanh chóng.

7. Quy chế đang và sẽ được thực hiện trong nhiều môi trường làm việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng khác.

8. Là tổ chức, công ty nước ngoài hoạt động tại thị trường Việt Nam, các bên mua bán hàng hóa là tổ chức kinh tế được phép sử dụng con dấu, kể cả con dấu xuyên biên giới. Những thông tin trên có liên quan đến một cung hoàng đạo trong tương lai không? Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ tìm được câu trả lời phù hợp nhất với mình và bạn sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 3787 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud