Danh sách tất cả các trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội | Nttworks.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
Trường / khoa Mã trường / khoa Địa chỉ nhà Điện thoại / Email Trang web / Facebook Đại học Kỹ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội PHÂN BỔ Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 024 37547865
– Email: [email protected] – Trang web: https://uet.vnu.edu.vn/
– Facebook: www.facebook.com/UET.VNUH/ Đại học Nghiên cứu – Đại học Quốc gia Hà Nội QHT 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội – ĐT: 024 35579076
– Email: [email protected] – Trang web: www.hus.vnu.edu.vn
– Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus/ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHX 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội – ĐT: 0243.8585237
– Email: [email protected] Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHE Nhà E4, Đường Xuân Thủy 144, Quận Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: (84.24) 37547506
– Email: [email protected] Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHF Số 2 Đường Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà nội – ĐT: (024) 3754 8137
– Email: [email protected] Đại học Sư phạm (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHS Nhà G7, Đường Xuân Thủy 144, Quận Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: (024) 730.17123
– Email: [email protected] Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHL Nhà E1, Đường Xuân Thủy 144, Quận Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: (04) 3754 7787 Khoa Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHY Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, thị trấn. Hà nội – ĐT: (84) 437450188
– Email: [email protected] Khoa Quan hệ Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) QHQ Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 84 (024) 754 8065
– Email: [email protected]
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | Nttworks.vn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud