Công chức là gì? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Theo Luật Cán bộ, công chức, công chức là người được bầu, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc bổ nhiệm để thực hiện công vụ bình thường trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh ở cấp huyện, thành phố. Đây là những người thường xuyên làm việc cho một số cơ quan công quyền và tổ chức phi chính phủ và có trình độ chuyên môn rõ ràng. Ở Việt Nam, công chức phải là công dân Việt Nam và được hưởng lương công chức tính theo hệ số lương và các khoản trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Trong bài viết này, ViecLam sẽ giúp bạn biết thêm: phân loại công chức, ngạch công chức. Tiền lương và phụ cấp của cán bộ công chức. Nội quy phân loại công chức – Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức – Cập nhật thông tin theo Luật Cán bộ, Công chức mới nhất

Công chức là gì - ViecLamVui

Công chức là gì?

Dựa trên Đạo luật Cán bộ và Công chức Theo quy định, công chức là người được bầu, thuê, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ công chức. Trang thiết bị thường xuyên trong quản lý hành chính nhà nước ở trung ương, tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những người thường xuyên làm việc cho một số cơ quan công quyền và tổ chức phi chính phủ và có trình độ chuyên môn rõ ràng. Ở Việt Nam, công chức phải là công dân Việt Nam và được hưởng lương công chức chịu trách nhiệm bởi lương chênh lệch và trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Cán bộ, công chức ở mỗi cấp cơ sở đều có tên, chức vụ, chức danh rõ ràng và thực hiện đúng nội quy cán bộ công chức. Theo công việc, công chức được chia thành công chức cao cấp và công chức chuyên nghiệp.

Ngoài ra, công chức được phân loại theo trình độ, trình độ đào tạo như sau:

Theo cấp độ Theo cấp bậc chuyên nghiệp
 • Công chức loại A – trình độ cử nhân trở lên
 • Công chức loại B – Trung học chuyên nghiệp, trình độ văn hóa cao hơn
 • Công chức loại C – trình độ sơ cấp
 • Công chức loại D – trình độ khởi điểm thấp hơn
 • Công chức hành chính – sự nghiệp
 • Công chức ngành lưu trữ
 • Thanh tra công chức
 • Công chức ngành tài chính
 • Công chức tư pháp
 • Cán bộ ngân hàng
 • Quan chức hải quan
 • Công chức nông nghiệp
 • Nhân viên bảo vệ rừng
 • Công chức ngành thủy lợi
 • Công chức ngành xây dựng
 • Công chức khoa học và công nghệ
 • Cán bộ Cục Khí tượng Thủy văn
 • Công chức ngành giáo dục và đào tạo
 • Cán bộ y tế công cộng
 • Cán bộ văn hóa thông tin
 • Công chức thể dục thể thao
 • Công chức ngành dự trữ quốc gia
READ  ​Cách chữa đau mắt hàn hiệu quả từ các mẹo dân gian | Nttworks.vn

Cán bộ, công chức, viên chức được công nhận

Một bộ phận lớn lực lượng lao động hiện nay là cán bộ, công chức, viên chức khu vực công. Nhưng có lẽ vẫn còn khá nhiều người chưa phân biệt rõ ràng giữa 3 loại thợ này. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự khác biệt giữa cán bộ, công chức và viên chức sử dụng ViecLamVui thông qua các tiêu chí phân biệt sau đây.

Cán bộ, công chức được công nhận

Cán bộ và công chức được phân biệt dựa trên các tiêu chí sau:

Sĩ quan Nhân viên văn phòng
Khái niệm
Là công dân Việt Nam, được bầu, xác nhận, bổ nhiệm vào các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính sách xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh. , quận. là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức vụ tương ứng với các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước và tổ chức chính sách xã hội ở trung ương, tỉnh, huyện; Ở các cơ sở, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân; Trong các cơ quan, đơn vị CAND không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ ở chế độ nghiệp vụ, công an nhân dân.
Nguồn
Được bầu, xác nhận, bổ nhiệm, xếp lương. Xem xét các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào các chức vụ, bổ nhiệm trong biên chế.
Công việc
Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp nhà nước, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Các cơ sở, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên an ninh;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân.

Chế độ hoạt động
Làm việc trong các điều kiện được lựa chọn, phê duyệt và quy định. Làm công việc thường xuyên.
Chế độ tiền lương
Hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo vị trí, chức danh nghề nghiệp. Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Các chế độ bảo hiểm

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian tập sự
Không phải là người học việc.

– Công chức loại C: 12 tháng;

– Công chức loại D: 06 tháng.

Kỷ luật

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Sự từ chức.

– Phóng thích.

Công chức không giữ chức vụ quản lý, quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Lương thấp hơn.

– Buộc thôi việc.

Công chức quản lý, điều hành:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Sự sỉ nhục.

– Sự từ chức.

– Buộc thôi việc.

READ  Mọi thắc mắc về resolution trong photoshop | Nttworks.vn

Sự khác nhau giữa công chức và công chức là gì?

Công chức và viên chức khu vực công được phân biệt dựa trên các tiêu chí sau:

Nhân viên văn phòng Các quan chức
Khái niệm
là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức vụ tương ứng với các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước và tổ chức chính sách xã hội ở trung ương, tỉnh, huyện; Ở các cơ sở, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân; Trong các cơ quan, đơn vị CAND không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ ở chế độ nghiệp vụ, công an nhân dân. Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo diện tuyển dụng, anh ấy làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận công theo hợp đồng lao động.
Nguồn
Xem xét các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào các chức vụ, bổ nhiệm trong biên chế. Tuyển dụng theo vị trí, giao kết hợp đồng lao động.
Công việc

– Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp nhà nước, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Các cơ sở, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên an ninh;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân.

Đơn vị sự nghiệp công lập.
Chế độ hoạt động
Làm công việc thường xuyên. Làm việc theo hợp đồng lao động.
Chế độ tiền lương
Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Được trả lương từ bảng lương của các tổ chức phi lợi nhuận.
Các chế độ bảo hiểm

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian tập sự

– Công chức loại C: 12 tháng;

– Công chức loại D: 06 tháng.

Quy định theo chức danh nghề nghiệp của từng hoạt động, từng lĩnh vực.
Kỷ luật

Công chức không giữ chức vụ quản lý, quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Lương thấp hơn.

– Buộc thôi việc.

Công chức quản lý, điều hành:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Sự sỉ nhục.

– Sự từ chức.

– Buộc thôi việc.

Đối với nhân viên không thuộc cấp quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Buộc thôi việc.

Đối với viên chức hành chính:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Sự từ chức.

– Buộc thôi việc.

READ  Xây dựng quy trình đánh giá nhân viên hiệu quả cho doanh nghiệp - | Nttworks.vn

Các câu hỏi thường gặp

Giám đốc là công chức hay viên chức?

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp. Vì vậy, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Cán bộ, công chức năm 2019 sửa đổi, bổ sung thì giám đốc các trường công lập không còn là công chức nữa mà là cán bộ cấp cao. Còn đối với Hiệu trưởng các trường tư thục, thành lập không phải là cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, nếu người đứng đầu các trường công lập được xác định là công chức theo quy định của Đạo luật Cán bộ và Công chức 2008 và các tài liệu mô tả và thực hiện chi tiết thì họ sẽ không còn là công chức theo quy định của Đạo luật đó. các quy định của Luật Cán bộ và Công chức và Luật Công chức 2019, đã được sửa đổi, và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 84 của Luật Cán bộ và Công chức và khoản 3 của Luật Công chức 2019, đã được sửa đổi, các quy định này sẽ tiếp tục áp dụng. chế độ và chính sách.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, hạn chế đối tượng là công chức, không quy định được vai trò lãnh đạo, quản lý trong áp dụng. Nhân viên khu vực công là công chức. Thay vào đó, các chủ thể này là viên chức quản lý được hưởng các quyền lợi của nhân viên.

Ngạch công chức là gì?

Ngạch công chức là tên gọi để chỉ và phân biệt thứ bậc theo năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Xếp ngạch công chức là một trong những quy định cụ thể đối với công chức và là căn cứ để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm người được tuyển dụng vào công chức vào các chức vụ tương ứng với trình độ, năng lực chuyên môn của họ.

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Luật Cán bộ, Công chức và Luật Công chức sửa đổi năm 2019 sẽ có 6 ngạch công chức thay vì 5 ngạch, cụ thể như sau:

 • Chuyên nghiệp cao cấp và tương đương
 • Chuyên viên chính và tương đương
 • Chuyên gia và tương đương
 • Sĩ quan và tương đương
 • Riêng tư
 • Các cấp bậc khác do chính phủ giao

Theo quy định mới, việc nâng ngạch viên chức cũng có thể dùng để xét nâng ngạch công chức thay vì tổ chức thi tuyển. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, nâng ngạch thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xét bổ nhiệm vào chức vụ tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud