Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự gồm những bộ phận nào? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Khi bộ phận kinh doanh đóng vai trò tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho công ty thì bộ phận nhân sự chính là bộ phận tạo nên nền tảng vững chắc và là chỗ dựa vững chắc cho công ty. Hai yếu tố đầu vào quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh của một công ty là vốn và nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một nguồn lực phức tạp và khó kiểm soát vì bản chất của hành vi và tâm lý con người là một phạm trù không dễ nắm bắt. Để tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực thành công, bộ phận nhân sự phải được tổ chức thành các bộ phận thực hiện các chức năng chuyên môn khác nhau.

Để tối ưu hóa quản lý nguồn nhân lực Cơ cấu tổ chức của bộ phận nhân sự thường bao gồm các phần tiêu biểu sau:

MỤC LỤC:
1. Bộ phận tuyển dụng
2. Bộ phận Phúc lợi và Quyền lợi (C & B)
3. Phòng Hành chính
4. Phòng Đào tạo và Phát triển (T&D)

Tuyển dụng hành chính nhân sự

Xem thêm: Làm thế nào để một Headhunter tuyển dụng ?. 8 Lợi ích của việc tìm việc thông qua một headhunter


1. Bộ phận tuyển dụng

Bộ phận tuyển dụng có nhiệm vụ tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên của công ty. Họ làm việc với các bộ phận khác trong công ty để tìm hiểu nhu cầu nhân sự của từng bộ phận, sau đó lập kế hoạch, chiến lược tuyển dụng và tiến hành tuyển dụng.

Nhiệm vụ chính của bộ phận tuyển dụng là:

  • Lập kế hoạch và chạy các chiến dịch tuyển dụng kịp thời để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phát triển của bạn.

  • Báo thông tin tuyển dụng của công ty lên các kênh tuyển dụng.

  • Thực hiện các hoạt động tuyển dụng: sàng lọc, ghi nhận hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, kiểm tra đánh giá năng lực ứng viên.

  • Tạo mạng lưới ứng viên tiềm năng cho công ty, tham gia và tổ chức các hoạt động, sự kiện được thiết kế để thu hút nhân tài.