Chức năng và nhiệm vụ của phòng nhân sự trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc làm trong lĩnh vực nhân sự

1. Tầm quan trọng của bộ phận nhân sự

Các chức năng và trách nhiệm của bộ phận nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo ứng viên mới, đánh giá hiệu suất, thăng chức nhân viên, giao tiếp nội bộ, các vấn đề an toàn và hơn thế nữa. Đây là những chức năng nhiệm vụ của bộ phận nhân sự và tầm quan trọng của bộ phận nhân sự đối với công ty.

Tầm quan trọng của bộ phận nhân sự

1.1. Tuyển dụng và đào tạo

Đây được coi là một trong những chức năng chính của phòng nhân sự. Bộ phận nhân sự có nhiệm vụ tạo ra các kế hoạch và chiến lược tuyển dụng để thu hút người tài vào công ty. Nếu một công ty có nguồn nhân lực chất lượng cao thì công ty đó sẽ phát triển tốt hơn.

Người trong bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc phát triển các tiêu chí đáp ứng các mô tả công việc. Các trách nhiệm nhân sự khác liên quan đến tuyển dụng bao gồm định hình khối lượng công việc và trách nhiệm của nhân viên.

Dựa trên hai yếu tố này, Phòng Nhân sự chuẩn bị các điều kiện và điều khoản của ứng viên mới. Bộ phận nhân sự cũng trực tiếp đào tạo nhân viên mới nếu cần thiết để họ có thể nâng cấp kỹ năng nhằm đáp ứng tốt hơn vai trò của mình. Sau thời gian thử việc, nhân viên mới sẽ có Tự nhận xét kết quả thử việc của nhân viên.

1.2. Đánh giá hiệu quả

Bộ phận nhân sự khuyến khích nhân viên trong công ty hoặc tổ chức hợp tác, chung sức, giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ và đưa ra các khuyến nghị về cách giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ. Bộ phận nhân sự cũng liên lạc thường xuyên với nhân viên để cung cấp cho nhân viên những phản hồi cần thiết về hiệu suất và giúp nhân viên xác định rõ vai trò của họ. Các hoạt động như vậy thường hữu ích vì chúng cho phép nhân viên vạch ra các mục tiêu ngắn hạn rõ ràng của họ, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu đó. Nếu được thực hiện thường xuyên, hoạt động đánh giá càng hiệu quả và tạo động lực cao cho nhân viên.

1.3. Duy trì bầu không khí làm việc

Đây là một chức năng cực kỳ quan trọng của bộ phận nhân sự, vì hiệu quả công việc của nhân viên trong công ty hay tổ chức bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bầu không khí hoặc văn hóa làm việc chung. Con người luôn cần một tâm trạng thoải mái, sức khỏe hoàn thiện, môi trường làm việc tốt là một trong những lợi ích mà nhân viên có thể mong đợi ở một bộ phận nhân sự hiệu quả. Môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và lành mạnh giúp nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình. Bầu không khí làm việc thân thiện cũng làm tăng sự hài lòng của nhân viên. Cho nên Chính sách nhân sự nên được đầy đủ và thực hiện nghiêm ngặt.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận nhân sự
Duy trì bầu không khí làm việc

1.4. Quản lý bất đồng

Trên thực tế, có thể có nhiều vấn đề trong tổ chức có thể dẫn đến xung đột giữa người lao động và với người sử dụng lao động. Có thể lập luận rằng những mâu thuẫn như vậy là không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, Bộ phận Nhân sự đóng vai trò là nhà tư vấn và hòa giải để giải quyết hiệu quả các vấn đề đó.

Nếu những trường hợp như vậy xảy ra, trước hết Phòng Nhân sự phải nghe những phàn nàn và bức xúc của nhân viên. Sau đó họ sẽ tìm ra những giải pháp thích hợp nhất cho vấn đề này. Nói cách khác, bộ phận nhân sự có trách nhiệm hành động nhanh chóng trong khi tránh các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn.

1.5. Quan hệ công chúng

Phần lớn trách nhiệm duy trì quan hệ công chúng tốt là thuộc về bộ phận nhân sự. Nhân sự chịu trách nhiệm thay mặt công ty tổ chức các cuộc họp kinh doanh, hội thảo và các cuộc họp quan trọng khác để xây dựng mối quan hệ với các công ty khác, báo chí và giới truyền thông. Đôi khi bộ phận nhân sự cũng phải tham gia tích cực vào các hoạt động lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị.

Khi thời đại “làn sóng” quảng cáo và quan hệ công chúng lên ngôi trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ, sự đóng góp của bộ phận nhân sự ngày càng rõ nét ở hầu hết các công ty. Nghiệp chướng. Các công ty đầu tư ít vào nguồn nhân lực hoặc không tạo ra một bộ phận nhân sự mạnh có khả năng gặp khó khăn trong công việc kinh doanh hàng ngày của họ. Chính vì lẽ đó mà hầu hết các công ty ngày nay đều đầu tư rất nhiều vào nguồn nhân lực để làm cho nguồn nhân lực trở nên mạnh mẽ và hiệu quả. Vì vậy những ai muốn ứng tuyển vào vị trí này cần tìm hiểu Nhân sự bao gồm những gì? để làm hành lý.

Tham khảo: Những điều bạn nên biết Lương nhân sự Hiện nay!

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Phòng Nhân sự

– Hoạch định nhân sự: theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự trong công ty, thống kê nhu cầu nhân sự, dự báo nhu cầu nhân lực trong tương lai của công ty (ít nhất 3 tháng 1 lần) trên cơ sở quy trình sản xuất đã thiết lập trước đó. , cùng với những thay đổi và yếu tố khác. Xây dựng kế hoạch và chương trình nhân sự của công ty. Tham mưu, tư vấn của các chi nhánh, phòng ban, phân xưởng và tương đương. Đưa ra các khuyến nghị để thực hiện chính sách nhân sự.

– Tuyển dụng: chiến lược, chính sách và hành động. Ước tính nhu cầu tuyển dụng hàng năm của bạn. Lên kế hoạch chuẩn bị về nhân lực (lệ phí, câu hỏi phỏng vấn, trắc nghiệm nghề nghiệp chính xác cho ứng viên,…) để tuyển dụng ứng viên mới. Xác định các nguồn lực bạn đang tuyển dụng. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ của ứng viên. Lập danh sách các ứng viên cho cuộc phỏng vấn và thông báo cho họ. Tiến hành phỏng vấn các ứng viên. Tạo một chương trình tích hợp và thuê nhân viên mới, Thông báo về việc giới thiệu nhân viên mới. Bản tóm tắt tuyển dụng. Theo dõi và đánh giá sự thay đổi nhân sự trong công ty Phần mềm quản lý nhân sự Công ty. Giao kết hợp đồng lao động cho nhân viên mới…

– Đào tạo: tuân thủ chiến lược và chính sách. Các nội quy, quy chế đào tạo cho nhân viên mới. Giám sát nhân viên mới trong cả công việc của bộ phận nhân sự và công việc chuyên môn. Phối hợp, triển khai với các ban, khối khu vực và các đơn vị thành viên. Xác định nhu cầu và nội dung chương trình đào tạo của ứng viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo lại nhân viên. Chuẩn bị các nguồn lực (tài chính, mặt bằng…) cho việc đào tạo cả cán bộ mới và cán bộ dài hạn (chương trình này do đơn vị tự tổ chức). Tham mưu cho giám đốc về các chương trình, dự án đào tạo trong công ty.

Xem thêm: Start-up tuyển dụng, bạn có nên ứng tuyển?

3. Phòng Nhân sự

Trong phòng nhân sự sẽ có nhiều bộ phận làm việc khác nhau.

bộ phận nhân sự: Bộ phận tuyển dụng là bộ phận chịu trách nhiệm tìm kiếm và tuyển chọn nhân viên cho công ty. Họ không ngồi yên chờ đợi ứng viên nộp hồ sơ mà họ còn làm thay công việc của những chuyên gia được mệnh danh là săn đầu người. Trong bộ phận này, họ vừa lập kế hoạch tuyển dụng vừa điều hành các chiến dịch tuyển dụng. Do đó, chúng phải rất chính xác từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện. Ở bộ phận tuyển dụng, họ cũng phải phối hợp với các bộ phận khác, xác định nhu cầu tuyển dụng của các công ty khác và từng bộ phận của công ty, tập đoàn mình để quyết định đăng tải nội dung công việc. , cách đăng thông tin và trang web nào để xin việc phải quan tâm đến việc thu hút ứng viên và tuyển dụng nhân tài. Có nhiều cách bây giờ Đăng việc làm miễn phí nên anh cũng cố gắng tiết kiệm chi phí mà hiệu quả nhất.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận nhân sự
Phòng nhân sự

Bộ phận Phúc lợi và Quyền lợi: Trong số các bộ phận trong bộ phận nhân sự của C & B, đây là bộ phận được công ty chú trọng nhất. Các nhân viên của bộ phận này sẽ chuẩn bị và quản lý tiền lương, tiền thưởng của các nhân viên khác của công ty. Tất cả những công việc này đều có mục tiêu và đảm bảo công bằng quyền lợi của người lao động trong công ty và phù hợp với quy định của nhà nước Việt Nam.

Bộ phận C & B được coi là cơ quan quản lý và giám sát của tất cả các thành viên trong công ty, chính sách tiền lương là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của nhân viên, đó là lý do tại sao bộ phận C & B phải có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. .

Phòng Đào tạo và Phát triển: Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và Phát triển của Bộ phận Nhân sự là cải thiện hiệu suất của nhóm và cá nhân bằng cách nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của nhân viên. Hoạt động đào tạo và phát triển được coi là bộ phận quan trọng nhất trong bộ phận nhân sự. Hầu hết tất cả các tổ chức và công ty đều coi đào tạo và phát triển là một phần không thể thiếu trong phát triển nguồn nhân lực.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến chức năng nhiệm vụ của bộ phận nhân sự trong công ty, hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm phần nào về nghề và định hướng cũng như xác định nghề trong tương lai sự nghiệp của mình. Timviec365.vn là trang web chuyên về tìm kiếm việc làm và giới thiệu việc làm cho bạn. Nếu bạn muốn trở thành nhân viên của bộ phận nhân sự, đừng sử dụng thông tin tuyển dụng nhân viên hành chính tại hà nội và nhiều tỉnh thành khác trên Timviec365.vn vì bạn sẽ tìm được việc làm đúng với kiến ​​thức và chuyên ngành của mình. Sự thành công.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6523 & cateid = 173 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Gluten Là Gì? Ứng Dụng Và Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Gluten | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud