Chức năng, nhiệm vụ, vai trò phòng nhân sự | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Không giống như bộ phận bán hàng, có những công ty Phòng Nhân Sự không phải là một phần trực tiếp trong doanh thu của công ty. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của bộ phận nhân sự trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Cùng HRchannels tìm hiểu bảng mô tả công việc của bộ phận nhân sự bao gồm chức năng, nhiệm vụ và vai trò để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bộ phận này trong công ty nhé!

Sử dụng kỹ thuật sản xuất

Xem thêm: Làm thế nào để một Headhunter tuyển dụng ?. 8 Lợi ích của việc tìm việc thông qua một headhunter

Vai trò của bộ phận nhân sự

Bộ phận nhân sự của công ty có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và hiệu quả. Đồng thời bộ phận nhân sự cũng có trách nhiệm chăm lo đời sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty. Đại diện cho một công ty trong việc giải quyết các tranh chấp trong văn phòng. Thiết lập và quản lý các chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động của công ty. Theo quy định, bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bền vững để đảm bảo doanh nghiệp ngày càng phát triển.

READ  Kỹ năng cứng là gì? Top 5 kỹ năng cứng quan trọng nhất | Nttworks.vn


Vai trò của bộ phận nhân sự

Nhiệm vụ của bộ phận nhân sự

Bộ phận nhân sự có các chức năng chính sau:

1. Chức năng tuyển dụng – công việc chính của phòng nhân sự

Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm và lựa chọn những người phù hợp để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn. Một công ty muốn thành công phải biết tận dụng tối đa các nguồn lực của mình, trong đó quan trọng nhất là nguồn nhân lực.

Trách nhiệm của bộ phận nhân sự là đảm bảo số lượng lao động cần thiết cho hoạt động của công ty. Ngoài ra, cần đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, vì điều này đảm bảo lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Thị trường ngày nay không ngừng thay đổi, cách duy nhất giúp các công ty giữ vững vị thế của mình là luôn có những chiến lược kinh doanh lớn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực. Vì vậy bộ phận nhân sự phải thực hiện tốt chức năng tuyển dụng để có được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu chiến lược của công ty.

2. Chức năng đào tạo