Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng sản xuất trong nhà máy | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Giám đốc sản xuất là tổ trưởng tổ công nhân nhà máy, phân xưởng; chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm giải trình mọi hoạt động trong đội sản xuất đó. Cho nên Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của trưởng nhóm sản xuất là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé Tuyencongnhan.vn!

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng sản xuất trong nhà máy
Tổ trưởng tổ sản xuất có vai trò quan trọng trong cơ cấu nhân sự của nhà máy

Vai trò của giám đốc sản xuất là gì?

Nhiệm vụ chính của đội trưởng sản xuất là trực tiếp đảm nhận, quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất và các vấn đề khác có liên quan trong đội sản xuất; đồng thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Đặc biệt:

 • Đảm bảo rằng quá trình sản xuất hoạt động trong phân xưởng / nhà máy theo đúng quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu tiến độ công việc.
 • Ổn định số lượng hàng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Ổn định số lượng nhân viên trong đội và nâng cao chất lượng công việc
 • Đặt hàng kịp thời và hoàn thành theo yêu cầu của sếp hoặc khách hàng
 • Quan sát, theo dõi, kiểm soát và xác định ngay lập tức và giải quyết các tình huống trong nhóm theo ủy quyền.

Vai trò của giám đốc sản xuất là gì?

Nhiệm vụ chính của trưởng nhóm sản xuất là:

 • Chịu trách nhiệm Trưởng xưởng tiếp nhận và tổ chức thực hiện lực lượng lao động sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
 • Nhận lệnh sản xuất (kế hoạch sản xuất cụ thể hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của tổ, phân xưởng / nhà máy …), tổ chức và triển khai thông tin, phân công công việc cho các thành viên trong tổ sản xuất
 • nắm rõ tình hình trang thiết bị quản lý như số lượng, phương thức làm việc, chất lượng công việc …; kiểm tra, phát hiện nhanh chóng, chủ động giải quyết các vướng mắc, phát sinh đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả.
 • Am hiểu kỹ lưỡng về quy trình làm việc, quy trình làm việc, kỹ thuật an toàn điện, xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ,…; sẵn sàng hướng dẫn thành viên hoặc trực tiếp thực hiện nếu cần thiết.
 • Phân công công việc cho từng thành viên hợp lý, theo khả năng, sức lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đảm bảo hiệu quả, chất lượng công việc.
 • Thường xuyên kiểm tra và yêu cầu các thành viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định và tiêu chuẩn về sản xuất và kỹ thuật an toàn; quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, máy móc sản xuất, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị phương tiện kỹ thuật an toàn lao động và phương pháp sơ cứu người bị nạn.
 • Thường xuyên / Tổ chức tập huấn cho các thành viên về quy trình, quy phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong sản xuất.
 • Tổ chức nơi làm việc sạch sẽ, tươm tất, khoa học; đảm bảo vệ sinh an toàn; đồng thời đảm bảo an toàn lao động; tự kiểm tra để phát hiện và xử lý nhanh chóng các nguy cơ nguy hiểm đối với sự an toàn của thiết bị và con người trong quá trình sản xuất.
 • Giải quyết các mối quan tâm về an toàn sản xuất và các mối quan tâm về vệ sinh công nghiệp; các trường hợp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, hỏng hóc thiết bị thuộc thẩm quyền; thông báo ngay cho cấp trên những trường hợp không tự giải quyết được để có biện pháp xử lý.
 • Các hoạt động sản xuất hàng ngày; kiểm tra nơi làm việc, xác định, hướng dẫn và nếu cần, hỗ trợ các thành viên.
 • Định kỳ đánh giá tình hình lực lượng lao động sản xuất, việc tuân thủ quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động trong đội sản xuất; khen hay chê; đề xuất khen thưởng hoặc phê bình những người cụ thể trong đội.
 • Ghi chép hàng ngày về công việc của bạn và ghi lại tất cả các hoạt động và công việc của nhóm vào sổ nhật ký của nhóm sản xuất.
 • Lưu dữ liệu, thông số kỹ thuật, v.v., nếu được chỉ định
 • Đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra.
 • Tích cực tham gia đào tạo về kỹ năng quản lý, sức khỏe và an toàn, và phân tích môi trường, an toàn và phát hiện sự cố, nếu được tạo điều kiện.
 • Hoàn thành và hỗ trợ các công việc khác được giao.
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng sản xuất trong nhà máy
Việc đào tạo kiến ​​thức và kỹ năng nghề nghiệp của các thành viên là trách nhiệm của trưởng nhóm sản xuất

Mô tả công việc Giám đốc sản xuất

Quyền hạn của giám đốc sản xuất

Quyền hành luôn đi đôi với trách nhiệm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, một trưởng nhóm sản xuất phải có quyền hạn nhất định. Đặc biệt:

 • Được hưởng đầy đủ các nội quy, quy chế của công ty để bảo vệ quyền lợi của mình.
 • có quyền từ chối thực hiện công việc không thuộc công việc của công ty hoặc trái với đạo đức và an toàn lao động
 • Có quyền điều hành và quản lý nhân viên trong nhóm
 • Có quyền từ chối nhận vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị,… không đạt chất lượng theo yêu cầu
 • Có quyền từ chối sản xuất nếu không có hoặc không có lệnh làm việc
 • Quyền từ chối tiếp nhận người lao động nếu người đó không đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác.
 • Chịu trách nhiệm giải quyết xung đột giữa các thành viên trong nhóm; tạo môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, an toàn và hiệu quả.
 • Dự họp giao ban sản xuất để sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của đội sản xuất do mình quản lý.
 • Tham gia phê duyệt hoặc xem xét kế hoạch làm việc của tổ, nhóm, chi nhánh, tổ, phân xưởng,… kế hoạch an toàn lao động và xem xét kỷ luật.
 • Tham dự các cuộc họp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cơ sở, lập và phê duyệt phương án thiết kế, phương án thi công, các biện pháp an toàn.
 • Tham gia và chấp nhận kiểm tra nghiệm thu và nghiệm thu trong bối cảnh phân cấp đủ điều kiện.
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng sản xuất trong nhà máy
Chức vụ càng cao, quyền hạn, trách nhiệm càng lớn.

Có kinh nghiệm quản lý nhân viên trong nhóm

Một trưởng nhóm sản xuất có năng lực không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có khả năng giao tiếp và phân công công việc; tính nhất quán và công bằng trong lương thưởng và kỷ luật; sự siêng năng trong đánh giá, đánh giá và xử lý sự cố; có thể nhìn người và dùng người; tạo dựng niềm tin và sự gần gũi với các thành viên; động viên, khích lệ nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao… Bởi lẽ, một tập thể muốn thành công cần có sự đoàn kết, quyết tâm cao.

Tìm hiểu thêm Kinh nghiệm quản lý nhân viên với tư cách là trưởng nhóm sản xuất Qua bài viết chi tiết trên Tuyencongnhan.vn (click link)

Một giám đốc sản xuất cần phải có những kỹ năng gì?

Nhiều trưởng nhóm sản xuất đã vươn lên từ lực lượng lao động. Vì vậy, mặc dù hiểu rõ về công việc của lao động sản xuất, nhưng họ được lãnh đạo, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của xã viên; Tuy nhiên, nó còn hạn chế về kiến ​​thức, kỹ năng lãnh đạo và sử dụng con người còn hạn chế.

Để hoàn thành tốt công việc quản lý sản xuất, họ phải có một số kỹ năng cần thiết sau:

 • Trao đổi thông tin, liên lạc trên dây chuyền sản xuất
 • Phân chia công việc, áp dụng công việc hợp lý cho các thành viên
 • Giám sát hiện trường, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tình hình sản xuất
 • Đội ngũ quản lý chất lượng sản xuất
 • Quản lý năng suất của từng thành viên và toàn bộ nhóm, đảm bảo rằng các mục tiêu đã đặt ra được đáp ứng
 • Xử lý các vấn đề, vấn đề của tổ chức, xung đột hoặc bất đồng giữa các thành viên, thiếu hợp tác trong làm việc nhóm …

Công việc của một trưởng nhóm sản xuất đòi hỏi nhiều kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng mềm và giao tiếp xã hội trong quản lý con người, điều phối sản xuất, v.v. Vì vậy, chỉ cần trưởng nhóm sản xuất nhận thức được Nếu bạn có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của riêng mình, tuân theo những điều trên và áp dụng chúng một cách chính xác thì mọi công việc sẽ trở nên dễ dàng.

Prl. Nhân viên

READ  [Bật mí] 9 cách nói lời cảm ơn “tuyệt đỉnh” trong giao tiếp | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud