Chức năng, nhiệm vụ của phòng sản xuất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Không gian sản xuất Nó là một bộ phận không thể thiếu trong các công ty sản xuất. Bộ phận này có nhiệm vụ quản lý việc sản xuất các sản phẩm của công ty. Vậy chức năng và nhiệm vụ của phòng sản xuất là gì? Bạn đọc hãy cùng khám phá điều này qua bài viết tiếp theo của bà Uptalent nhé!


Công việc sản xuất

Sản xuất là gì?

Sản xuất là hoạt động kết hợp các yếu tố đầu vào, bao gồm lao động, vốn vật chất, đất đai và năng lực kinh doanh để tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bởi các công ty và được quản lý bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Việc sản xuất thường diễn ra tại các nhà máy, phân xưởng của các công ty. Các địa điểm sản xuất của một công ty được gọi là cơ sở sản xuất.

Công việc của phòng sản xuất rất quan trọng. Nó cũng bao gồm nhiều phòng ban với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, giám đốc sản xuất có trách nhiệm theo dõi, điều phối và đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Công việc của phòng sản xuất rất quan trọng

>>>> Xem thêm: Giám đốc sản xuất: Nhiệm vụ, vai trò, chức năng

Chức năng phòng sản xuất

Bộ phận sản xuất của công ty là bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá của công ty. Trưởng bộ phận sản xuất là giám đốc sản xuất. Các thành viên khác của bộ phận này bao gồm kỹ thuật viên, kỹ sư, nhà thiết kế, vận hành máy, v.v.

Về cơ bản, phòng sản xuất có khá nhiều tính năng. Dưới đây là một số tính năng phổ biến:

+ Tham mưu cho Ban giám đốc công ty về việc sản xuất, cất giữ, bảo quản các thiết bị máy móc.