Chức năng, nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bộ phận nhân sự là một trong những bộ phận quan trọng nhất của công ty. Bộ phận này có nhiệm vụ quản lý nhân viên và các bộ phận khác của công ty. Công ty dù quy mô lớn hay nhỏ đều quan tâm đến việc thành lập bộ phận hành chính nhân sự. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của bộ phận này trên thị trường lao động là khá cao.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé Chức năng và nhiệm vụ của phòng nhân sựđể bạn có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bộ phận này trong công ty!

Thuê Giám đốc Nhân sự

Xem thêm: Làm thế nào để một Headhunter tuyển dụng ?. 8 Lợi ích của việc tìm việc thông qua một headhunter

MỤC LỤC:
Nhiệm vụ của Phòng Hành chính Nhân sự
Nhiệm vụ của bộ phận nhân sự

Nhiệm vụ của Phòng Hành chính Nhân sự

Trong các công ty, Phòng Nhân sự có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ Ban lãnh đạo trong mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý hành chính, cũng như các vấn đề pháp lý, truyền thông và quan hệ công chúng. Bộ phận nhân sự phải chịu trách nhiệm về công việc được thực hiện trong giới hạn nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Chức năng quản lý nhân sự

>>> Xem thêm: Cơ cấu tổ chức của bộ phận nhân sự là gì?

Nhiệm vụ của bộ phận nhân sự

Phòng nhân sự là nơi bao quát toàn bộ tình hình nhân sự của công ty. Dưới đây là công việc văn phòng hành chính cần thực hiện trong hoặc trong công ty.

READ  Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng hành chính | Nttworks.vn

1. Quản lý nhân sự công ty

Xây dựng cơ cấu tổ chức của đội ngũ nhân viên các phòng ban của công ty. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về việc bố trí, triển khai và phát triển nhân viên thông qua phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động và đánh giá năng lực nhân viên.

Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm và chiến lược phát triển nhân viên cho công ty, tính toán ngân sách cho chi phí nhân công (chi phí trả lương, chi phí đào tạo, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí đơn vị,…). Tham gia hoặc phối hợp với các đối tác thực hiện khảo sát tiền lương, khảo sát giá nhân công thị trường làm cơ sở xây dựng chính sách nhân sự hàng năm. Để cải thiện chính sách nhân sự, hãy tiến hành một cuộc khảo sát về chính sách nhân sự và sự hài lòng của nhân viên.

Xây dựng nội quy trả lương, nội quy sử dụng lao động, nội quy làm việc và các quy trình, quy phạm về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, đãi ngộ, kỷ luật và đánh giá cán bộ. Phối hợp với các công đoàn cơ sở xây dựng chương trình khen thưởng phúc lợi hàng năm.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân sự theo quy định: tuyển dụng, đánh giá nhân viên, thẩm định năng lực, đào tạo, trả lương, chế độ phúc lợi … Quản lý hồ sơ, tuân thủ thông tin nhân sự theo quy định hiện hành.

Cung cấp và quản lý các thông tin về cơ cấu tổ chức, quyền lợi, thông tin tuyển dụng, .. các trang web của công ty và các trang tuyển dụng nhằm quảng bá uy tín của công ty.

2. Quản lý công việc hành chính