Chu vi là gì? Cách tính chu vi các hình trong toán học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. Định nghĩa của chu vi là gì?

Chu vi là độ dài đo được của đoạn thẳng bao quanh mặt phẳng 2D, hay có thể hiểu chu vi là độ dài của chu vi bao quanh diện tích của hình. Theo đó, ta có chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật, chu vi hình tròn… với các phép tính tương ứng khác nhau.

Tổng độ dài của đoạn thẳng bao quanh mặt phẳng là chu vi của nó

2. Tính chu vi và chu vi hình trong toán học

Trong toán học có rất nhiều dạng hình khác nhau như hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang … Trong đó các hình này đều có tính chu vi và cách tính theo công thức riêng mà học sinh phải nắm được. Dưới đây là chi tiết định nghĩa chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học.

2.1. Chu vi và cách tính chu vi hình tròn

Chu vi của hình tròn là chiều dài của ranh giới này. Người ta tính chu vi hình tròn theo công thức của mình. Cụ thể hơn, công thức tính chu vi hình tròn là lấy số pi (lấy từ 3.14) nhân với đường kính của hình tròn đó, hoặc nhân số pi với bán kính 2 lần hình tròn, vì đường kính bằng bán kính nhân lần. vòng tròn 2.

Dựa vào đó, ta có công thức tính chu vi hình tròn:

P = dx pi hoặc P = rx 2 x pi

Ở đó:

+ P là kí hiệu chu vi hình tròn

+ d là đường kính của hình tròn

+ r là bán kính của hình tròn.

+ pi xấp xỉ bằng 3,14. Số pi được định nghĩa là tỷ số của chu vi hình tròn.

Ví dụ: Tìm chu vi của bánh xe có đường kính 0,75 m.

Trả lời: Đây là một bài toán đơn giản, có một phép tính bạn chỉ cần áp dụng công thức trên và thay số vào phép tính. Cho đường kính của đường tròn, biết số pi.

Như vậy chu vi của bánh xe tròn này là: P = d.pi = 0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

READ  UAT là gì? Thông tin từ A | Nttworks.vn

Như vậy, chu vi của hình tròn là 2,355 (m).

2.2. Chu vi và cách tính chu vi hình chữ nhật

Tương tự như định nghĩa chung về chu vi, chu vi hình chữ nhật là độ dài đường thẳng bao quanh mặt phẳng hình chữ nhật. Hình chữ nhật có bốn góc vuông nên nó cũng là hình bình hành, hình thang cân nên có tất cả các tính chất của hình cân và hình bình hành.

Theo đó, tổng của chiều dài và gấp đôi chiều rộng là chu vi của hình chữ nhật. Công thức tính chu vi hình chữ nhật như sau:

P = (A + B) x 2

Ở đó:

+ A là kí hiệu độ dài của hình chữ nhật.

+ B là kí hiệu chiều rộng của hình chữ nhật.

+ P là chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Tìm chu vi của một cái bánh hình chữ nhật nếu các cạnh của nó lần lượt là 6 cm và 3 cm.

Trả lời: Theo đầu bài, chiều rộng và chiều dài của chiếc bánh hình chữ nhật. Vì vậy, chúng ta chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi trên và đổi số, tính toán để có kết quả của phép tính.

Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9 x 2 = 18 (cm)

Như vậy chu vi của chiếc bánh hình chữ nhật là 18 cm.

2.3. Chu vi và cách tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông là độ dài của đoạn thẳng xung quanh hình hoặc hình vuông hai chiều. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông 90 độ. Do đó, việc tính chu vi hình vuông khá đơn giản theo công thức sau:

P = ax 4

Ở đó:

+ a là bất kỳ cạnh nào của hình vuông

+ P là chu vi hình vuông.

Tóm lại, chu vi của một hình vuông là tổng độ dài của bốn cạnh của nó hoặc độ dài của một cạnh nhân với 4.

Ví dụ: Cho hình vuông của bảng là 6 cm. Tính chu vi hình vuông của tấm ván này.

Trả lời: Bài toán cho biết một cạnh hình chữ nhật để ta áp dụng công thức tính hình vuông và thay số vừa tính được. Ta có công thức P = ax 4 = 6 x 4 = 24 (cm)

Vậy chu vi của tấm ván này là 24 cm.

2.4. Chu vi và cách tính chu vi hình tam giác

Hình tam giác là một hình bao gồm ba cạnh, như tên cho thấy. Ta có tam giác đều, tam giác vuông có góc vuông 90o và tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, tức là tam giác cân, tam giác tù, tam giác nhọn và tam giác cân. Mặc dù chúng là các tam giác khác nhau, nhưng chu vi của một tam giác vẫn là tổng của ba cạnh cộng lại với nhau. Tùy thuộc vào thuộc tính của từng hình dạng mà bạn có công thức tính toán hơi khác một chút.

READ  Chức năng, nhiệm vụ, vai trò phòng nhân sự | Nttworks.vn

Tìm chu vi của tam giác bằng tổng các cạnh của nó

một. Cách tính chu vi hình tam giác bình thường

Hình tam giác thường là hình tam giác có các cạnh và góc khác nhau. Hình tam giác thường có các cạnh khác nhau có cùng cách tính chu vi là tổng của 3 cạnh đã ghép. Chu vi hình tam giác thường bằng tổng ba cạnh. Công thức tính chu vi của tam giác thường là P = a + b + c. Trong đó: a, b, c lần lượt là 3 cạnh của tam giác.

Ví dụ: Tìm chu vi của tam giác ABC nếu độ dài các cạnh lần lượt là 2,3,4 cm.

Trả lời: Vì bài toán cho độ dài 3 cạnh của tam giác nên ta áp dụng công thức P = a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9 (cm). Như vậy chu vi của một tam giác đã cho là 9 cm.

b. Tính chu vi tam giác vuông

Một hình có 3 cạnh và một hình chữ nhật là một tam giác vuông. Chu vi của một tam giác vuông được tính theo công thức sau:

P = a + b + h

Ở đó:

+ A và B là hai cạnh của tam giác vuông này.

+ h là chiều cao của tam giác nối hình bên dưới đỉnh.

c. Công thức tính chu vi của tam giác cân

Chu vi của một tam giác cân được tính theo công thức sau: P = a + b + c

Vì nó là một hình vuông cân nên nó được tính là 2a + c hoặc 2b + c.

d. Công thức tính chu vi của tam giác đều

Tam giác đều là hình có 3 cạnh bằng nhau nên công thức tính chu vi là P = ax 3 = bx 3 = cx 3.

Như vậy, chu vi của một tam giác ngắn gọn là tổng ba cạnh của tam giác. Mặc dù mỗi tam giác đều có những tính chất và tính chất riêng nhưng toàn bộ chu vi đều có những cách tính tổng tương ứng.

2.5. Tính chu vi của hình bình hành

Hình chữ nhật có 2 cặp cạnh đối song song và đồng chất là hình bình hành. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang với các góc đối diện bằng nhau. Theo đó, chu vi của một hình bình hành bằng tổng của một cặp cạnh bất kỳ nhân với 2. Hay chu vi hình bình hành là tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

READ  Mẫu giấy quyết định cử đi công tác mới nhất | Nttworks.vn

Ta có công thức tính chu vi sau: C = 2 (a + b). Ở đó:

+ a và b: là hai cạnh bất kỳ của hình bình hành.

C là kí hiệu của chu vi hình bình hành.

Ví dụ: Tìm chu vi của một cái bánh hình bình hành nếu các cạnh là a = 4cm, b = 8cm.

Trả lời: Bài toán đã cho hai cạnh kề của một cái bánh hình bình hành nên để tính chu vi của hình bình hành ta áp dụng công thức C = 2 (a + b) = 2 (4 x 8) = 2 x 12 = 24 (cm) )

Như vậy chu vi của hình bình hành là 24 cm.

2.6. Chu vi và cách tính chu vi hình thang

Hình thang là hình chữ nhật lồi có 2 cạnh bên song song và các cạnh bên. Nó có một hình thang chữ nhật với một góc vuông 90o và một hình thang cân có hai góc kề cùng đáy.

Theo đó, tổng độ dài hai đáy và hai cạnh bên là chu vi của hình thang. Điều này có nghĩa là chu vi của hình thang bằng tổng của tất cả các cạnh.

Công thức tính chu vi hình thang như sau:

P = a + b + c + d

Ở đó:

+ P là kí hiệu chu vi hình thang.

+ a, b, c, d là các cạnh của hình thoi.

Ví dụ: Tìm chu vi của hình thang đó nếu biết độ dài của đáy lớn là 10 cm, chiều dài của đáy nhỏ là 8 cm và độ dài hai cạnh lần lượt là 6 cm và 9 cm.

Trả lời: Bài toán cho biết độ dài 2 đáy và 2 cạnh bên nên sử dụng công thức tính chu vi hình thang: P = a + b + c + d = 10 + 8 + 6 + 9 = 33 (cm)

Như vậy, chu vi của hình thang này là 33 cm.

Ghi chú: Tính chu vi hình thang cân hoặc hình thang cân, hình thang vuông cân bằng tổng hai cạnh đáy và hai cạnh bên.

Chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học.

Tóm lại, chu vi của hình học trong toán học là tổng các cạnh được ghép lại tương ứng. Nếu là hình tam giác thì là tổng của 3 cạnh được ghép lại, nếu là hình chữ nhật thì hình vuông là tổng của 4 cạnh được cộng lại … Tuy nhiên, mỗi hình có những tính chất khác nhau nên cũng theo đó chu vi. Có các công thức tương ứng cần ghi nhớ. Nhưng nhìn chung, bạn chỉ cần hiểu chu vi là tổng độ dài các đoạn thẳng xung quanh một hình phẳng để dễ hiểu hơn. Ngoài ra, mỗi hình đều có những tính chất đặc biệt riêng để phân biệt với các hình khác mà các em cần nắm được để dễ dàng hơn trong việc học và tính chu vi của hình đó.

Tóm lại, chu vi của các dạng hình học trên là gì và cách tính chu vi trong toán học là những kiến ​​thức quan trọng và có tính ứng dụng rộng rãi trong chương trình học mà các em học sinh cần lưu ý.

>> Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud