[Chia sẻ] Cách làm hồ sơ thanh quyết toán công trình!!! | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công trình xây dựng

1. Thông tin hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán xây dựng hiệu quả

Lập hồ sơ tuyển dụng là một trong những kỹ năng mà người làm nghề cần biết và làm thành thạo. Và đây cũng là một trong những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đặt ra đối với những ứng viên đã lựa chọn công việc này. Thực tế đã được minh chứng rõ ràng trong nội dung tin tuyển dụng Timviec365.vn. Thông tin chi tiết được cung cấp trong phần Thông tin khác bên dưới.

1.1. Thanh toán hiện tại là gì?

Đối với những người là chuyên gia trong ngành xây dựng, khái niệm thanh toán và xuất hóa đơn có thể quá rõ ràng. Nó chỉ đơn giản là một thuật ngữ ghép để thanh toán và lập hóa đơn được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng. Vì đây là hai nhiệm vụ không thể thay thế khi có một công trình xây dựng cần triển khai. Ngoài ra, các quy định cụ thể và chính xác về dữ liệu xác thực đã được các chuyên gia thống kê thiết kế và thực hiện.

READ  Mô tả công việc nhân viên thu mua và câu hỏi phỏng vấn thường gặp | Nttworks.vn
Thông tin hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán xây dựng hiệu quả

Trên thực tế, hóa đơn lao động cuối cùng là hóa đơn cuối cùng của hợp đồng, một thuật ngữ quen thuộc hơn. Là tập hợp giá trị cuối cùng của công việc mà cơ quan giao thầu phải thanh toán cho nhà thầu. Tuy nhiên, trước khi tiến hành thanh toán, cơ quan ký hợp đồng xác nhận rằng công việc đã được thực hiện theo đúng thỏa thuận ban đầu.

1.2. Quy định về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

Ngoài cách làm hồ sơ thanh toán lương, bạn cũng cần nắm rõ đầy đủ các thông tin về quy định để đảm bảo không làm sai. Dưới đây là một số quy tắc được phân chia rõ ràng giữa thanh toán và lập hóa đơn để bạn có thể hiểu rõ hơn.

1.2.1. Nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây dựng

Mỗi hợp đồng đều có những cách thức thanh toán hợp đồng khác nhau và phải phù hợp với từng loại hợp đồng cả về giá cả và các điều khoản trong hợp đồng do hai bên thỏa thuận và ký kết.

Nội dung hợp đồng phải bao gồm các thông tin về hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán, số lần thanh toán, thời hạn thanh toán, thời hạn thanh toán và thời hạn thanh toán. Cơ quan giao khoán có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho nhà thầu, giá trị có thể được chia thành nhiều lần thanh toán khác nhau. Tuy nhiên, giá trị này được trừ vào một số khoản theo hợp đồng, có thể là tiền tạm ứng, tiền bảo lãnh xây dựng … hoặc các chi phí khác. Phụ thuộc vào các dự án xây dựng khác nhau.

Nhưng có quy định thời hạn trả do hai bên thỏa thuận, thống nhất nhưng phải đáp ứng điều kiện không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền gốc. Cac chi tiêt như sau:

– Kể từ ngày bên giao đại lý nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định sau 07 ngày làm việc, chủ đầu tư làm thủ tục đề nghị cơ quan cấp phát và cho vay thanh toán.

– Kể từ thời điểm tổ chức phát hành và cho vay đã nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, là 7 ngày làm việc, tổ chức phát hành và cho vay thanh toán. Đủ giá trị cho nhà thầu.

1.2.2. Quy tắc giao thầu xây dựng

Theo quy định tại Nghị định 37/2015 / NĐ-CP của Chính phủ, nội dung quy định về việc quyết toán hợp đồng như sau:

– Phải xác định tổng chi phí cuối cùng mà nhà thầu nhận được từ cơ quan có thẩm quyền ký kết sau khi hoàn thành dự án, công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nội dung hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng, bao gồm các tài liệu sau:

• Các giao thức cho tất cả các công việc được thực hiện theo hoặc ngoài hợp đồng.

• Bảng tính giá trị: giá trị công việc được thực hiện theo hợp đồng; giá trị đã thanh toán (có thể thanh toán tạm thời), khối lượng công việc thực hiện theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) và giá trị còn lại do bên giao thầu chịu.

• Nhật ký thi công tính toán, hoàn công công trình.

Các tài liệu khác có thể đính kèm tùy theo thỏa thuận.

>>> Bạn đọc có thể xem thêm ngay: Thỏa thuận phân phối Các loại thợ mới nhất, thường được sử dụng trong xây dựng, làm nhà, thuê thợ …

1.3. Cơ sở lập hồ sơ thanh toán công trình xây dựng

Cơ sở lập hồ sơ thanh toán công trình xây dựng
Cơ sở lập hồ sơ thanh toán công trình xây dựng

Ngoài các quy định về thanh quyết toán công việc, trước khi lập hồ sơ phải có cơ sở:

– Các văn bản cưỡng chế, bàn giao đối tượng, các biên bản nghiệm thu (có chữ ký của người đại diện).

– Biên bản thống kê từng khối lượng phát sinh so với hồ sơ gốc (có xác nhận của hai bên).

– Đơn giá chi tiết, bảng dự toán chi tiết, giá vật tư có thông báo hàng tháng.

– Phiếu thu, hóa đơn BTC đối với những nguyên vật liệu không có trên bảng thông báo

– Thông tư và quy định về chi phí thiết lập ước tính và giải quyết các khoản thanh toán.

Tuy nhiên, ngoài những căn cứ trên, bạn có thể sử dụng thêm các văn bản, thông tư, quy định liên quan, hoặc các thỏa thuận giữa hai bên để đưa ra văn bản chính xác nhất. Vì các quy định giống nhau không áp dụng ở mọi công ty, bạn cũng nên tuân theo tình hình thực tế và các quy định của công ty khi thực hiện các thủ tục và chứng từ thanh toán.

Công trình kiến ​​trúc – Tài khoản nội thất

2. Cách lập chứng từ thanh toán tiền lương.

Nếu bạn biết các quy tắc và cơ sở ký kết, có thể bạn đã gần đến tệp thanh toán. Dưới đây là nội dung giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.

2.1. Nội dung xuất hóa đơn của dự án cũng gần giống như cách tính

Lập kế hoạch là công việc quen thuộc đối với những người làm trong ngành xây dựng, nội dung công việc gần như giống nhau. Chi tiết:

– Theo bản vẽ thi công, bạn tính khối lượng thực tế với đơn giá chi tiết của địa phương từ đó tính ra chi phí xây dựng trực tiếp.

– Thực hiện theo các hướng dẫn, quy định và bảng kê khai chi phí có trọng số (nếu có) khi quyết toán.

Hai bên, chủ đầu tư và tổ chức nhận thầu xây lắp, gọi chung là hai bên phải thỏa thuận ngay từ đầu về thời điểm áp dụng đơn giá và tỷ lệ, hệ số ấn định. Kế tiếp:

• Xác định tổng vốn lưu động thực tế dựa trên chi phí chuẩn bị và thực hiện đầu tư.

• Liệt kê các thiệt hại (thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh…) theo quy định không tính vào chi phí công trình.

Sau đó, công thức tính vốn đầu tư thực tế (TT TT) đã tính đến như sau:

Tổng vốn đầu tư = tổng vốn đầu tư xây dựng công trình – cổ phần bị ảnh hưởng (ở trên)

• Cách tính giá trị tài sản cố định (TSCĐ) và phân loại TSCĐ; Tài sản lưu động (một loại tài sản được chuyển giao cho chủ thể khác) để tăng / giảm vốn đầu tư.

Với nội dung cụ thể và chi tiết được chia sẻ ở trên, bạn cũng có thể dễ dàng chuẩn bị hồ sơ thanh toán quy trình làm việc của mình.

Cách chuẩn bị chứng từ thanh toán dự án
Cách chuẩn bị chứng từ thanh toán dự án

2.2. Hồ sơ thanh toán xây dựng

Theo Luật hồ sơ quyết toán thì chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan … Nhưng để hiểu rõ hơn, mình sẽ phân chia rõ ràng từng đối tượng để sản xuất các bạn xem:

2.2.1. Đối với các nhà đầu tư

Nhà đầu tư là người chịu trách nhiệm về vốn và phải chuẩn bị đầy đủ:

• Bản vẽ thi công, tính toán chi phí, xây dựng, quyết toán công trình

• Hợp đồng được giao kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản …), thanh lý (hợp đồng, ..), hóa đơn chứng từ kiểm soát.

• Hợp đồng được giao kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản …), thanh lý (hợp đồng, ..), hóa đơn công trình chính.

• Thất bại thiết kế kỹ thuật cần được khám lại.

• Nghi thức nghiệm thu (chia theo từng hạng mục, từng phần việc) và sổ nhật ký công việc có thông tin đầy đủ về chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công.

• Các giao thức chứa thông tin ghi lại sự tăng / giảm âm lượng (nếu có) so với bản ghi gốc.

• Hợp đồng giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản …), thanh lý (hợp đồng, ..), hóa đơn công trình.

Tuy nhiên, ngoài ra trong hồ sơ của chủ sở hữu có thể có các giấy tờ, tài liệu liên quan khác mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bởi vì, trên thực tế, các công ty xây dựng hay chủ đầu tư đều có những cách kinh doanh khác nhau. Và không phải tất cả các tổ chức đều giống nhau. Vì vậy, đó là nội dung chỉ có thể chia sẻ dựa trên lý thuyết, nhưng thực tế nó có thể được bổ sung nhiều hơn nữa.

2.2.2. Đối với một đơn vị thi công

• Bản vẽ thi công, xây dựng, quyết toán công trình.

• Nghi thức nghiệm thu (chia theo từng hạng mục, từng phần việc) và sổ nhật ký công việc có thông tin đầy đủ về chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công.

• Các giao thức chứa thông tin ghi lại sự tăng / giảm âm lượng (nếu có) so với bản ghi gốc.

• Các chứng từ, tài liệu, hóa đơn vật tư, bảng phân bổ chi phí và giá nhân công.

• Bảng thống kê, chi phí: nguyên vật liệu, giá thành, nhân công.

+ Mẫu phiếu trả công cho công nhân xây dựng

• Hợp đồng được giao kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản …), thanh lý (hợp đồng, ..), xuất hóa đơn.

Trắc địa công trình

3. Cơ hội được trả lương và nhận công việc

Cơ hội việc làm nhận hồ sơ thanh toán và làm việc
Cơ hội việc làm nhận hồ sơ thanh toán và làm việc

Trên thực tế, đây là một trong những vị trí công việc được các nhà tuyển dụng ngành xây dựng quan tâm rất nhiều. Vì đây không phải là một công việc dễ dàng, tương đối khó và thường có thể mắc sai sót nếu không cẩn thận. Vì vậy, các nhà tuyển dụng cũng có yêu cầu khá cao đối với các ứng viên. Nhất là khi nguồn nhân lực trong lĩnh vực này cũng có xu hướng tăng lên và tỷ lệ cạnh tranh của bạn cũng tăng theo. Tuy nhiên, bù lại, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng của nước ta đang ở mức cao, đây được dự đoán là lĩnh vực bùng nổ nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Vì vậy, hiện nay việc trau dồi kiến ​​thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng tốt là điều cần thiết.

Nhìn ngay bây giờ: Quản lý xây dựng là gì?

Một số thông tin yêu cầu về nghề bạn có thể tham khảo như: Lập dự toán xây dựng; Tính toán bóc tách khối lượng xây dựng các công trình công cộng; Kiểm tra chứng từ, số lượng lao động đã trả; Kiểm tra nguyên vật liệu, quản lý chi phí mặt bằng, lập hồ sơ thầu …

Đối với các yêu cầu chuyên môn có liên quan, hầu hết các nhà tuyển dụng ở vị trí này đều đang tại chức Timviec365.vn chỉ yêu cầu tốt nghiệp đại học; Thành thạo Autocad, Microsoft Office Word, Excel … thành thạo thanh toán và xuất hóa đơn công trình, có kinh nghiệm làm việc có lợi.

Vì vậy, bạn đã hiểu một chút về điều đó? Làm thế nào để chuẩn bị một tài liệu thanh toán dự án? và đã có vị trí tuyển dụng cho bài đăng này? Chúng tôi hy vọng bạn tìm được một công việc phù hợp trên Timviec365.vn!

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7385 & cateid = 147 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud