Chi tiết cách sử dụng hàm IF trong Excel để xếp loại học lực  | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tin học được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động giáo dục. Bạn có thể dễ dàng phân loại một số đặc điểm chính thành đặc điểm IF cho thành tích của học sinh. Vậy hàm IF trong Excel là gì?

Nếu các bạn sử dụng các tính năng của Excel để học tập và làm việc thì mình thấy có nhiều bạn biết rất rõ các tính năng nhưng nếu phải kết hợp các tính năng thì lại gặp khó khăn. Vì vậy hôm nay 123Job.vn muốn giới thiệu các ví dụ về cách kết hợp các hàm để giúp cho việc học tập và làm việc trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.

Cách hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để sử dụng hàm IF trong Excel

Cách hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để sử dụng hàm IF trong Excel

I. Tìm hiểu chức năng xếp hạng học tập của Excel

Để xếp hạng thành tích của học sinh trong bảng tính Excel, người ta thường sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện. Đây là một tính năng để kiểm tra các điều kiện thường được sử dụng trong Excel giúp bạn xếp hạng thành công của học sinh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hàm IF là một hàm Excel kiểm tra một điều kiện; khi một điều kiện được đáp ứng, hàm sẽ trả về 1, và nếu không, hàm sẽ trả về 1, và nếu không, hàm có thể sử dụng nhiều hàm if có nhiều điều kiện lồng nhau. Excel thì khác.

Cú pháp của hàm IF trong Excel: If (logic_test, value_if_true, value_ifrue). Các hàm xếp hạng học tập trong Excel là gì? Làm thế nào để sử dụng nó? Hàm IF là một hàm có điều kiện được sử dụng để xếp hạng thành tích học tập trong Excel

READ  Những bộ phim hay về tình cha con bạn phải xem ít nhất một lần trong đời | Nttworks.vn

Nó chứa:

 • Logic_test: là một giá trị hoặc biểu thức logic (nhận hai giá trị true và false)
 • Value_if_true: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic là đúng
 • Value_if_false: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận sai

Hàm IF trong Excel được sử dụng rộng rãi và có tính ứng dụng cao nên có thể lồng vào các hàm khác trong Excel. Bạn cần sử dụng thành thạo và sử dụng các tính năng và công cụ của Excel để khai thác tối đa Excel.

Ví dụ về hàm IF đa điều kiện: Sử dụng hàm IF đa điều kiện đơn giản. Ví dụ, có một bảng gồm những thí sinh đậu trên cơ sở điểm tổng kết của mình, cho học sinh thi đạt, thi rớt.

 • Bước 1: Tại ô xác định thí sinh đạt hay không đạt, nhập công thức: IF (D7> = 25 “Đạt”, “Không đạt”).
 • Bước 2: Nhấn Enter -> Thí sinh có tổng giá trị là 27 đã trúng tuyển.
 • Bước 3: Copy công thức các giá trị còn lại -> kết quả bài thi cho thí sinh.

II. Hướng dẫn sử dụng hàm IF để xếp hạng thành công trong học tập trong Excel

Kết hợp một số hàm If lồng nhau:

Số lượng các hàm If lồng nhau trong Excel không giống nhau đối với các phiên bản khác nhau:
Ví dụ: Cùng với điểm trung bình cuối năm học, xếp loại học lực của học sinh sao cho điểm trung bình> 9 -> học sinh giỏi, 7 học sinh giỏi, 5 học sinh trung bình, trung bình yếu.

Bước 1: Nhập công thức vào trường bạn muốn chỉ định: IF (D7> = 9, “Xuất sắc”, Nếu D7> = 7 “Tốt”, IF (D7> = 5, “Trung bình”, “Kém”)) .
Tại đây bạn cũng có thể nhập công thức: IF (D7> = 9, “Tốt”, If AND (D7> = 7, D7 = 5, D7

Tuy nhiên, bạn nên làm theo công thức 1, vì cả hai công thức đều đúng, trong khi công thức 1 ngắn gọn hơn nhiều.

Bước 2: Nhấn Enter -> Kết quả học tập của học sinh là:
Bước 3: Sao chép công thức kết quả cho các giá trị còn lại
Khi áp dụng hàm if cho Excel, nó thường được kết hợp với hàm Vlookup, Hlookup, hàm Mid, hàm Left và hàm trong Excel.

III. Một số lưu ý khi sử dụng tính năng Đánh giá kết quả học tập trong Excel

Ý nghĩa của việc sử dụng hàm IF trong Excel: nếu điều kiện là đúng, kết quả của hàm trả về giá trị “giá trị 1” cho một số điều kiện và “giá trị 2” nếu không
Trong công thức IF của hàm Excel, tham số “Giá trị 1” là kết quả đúng nếu dữ liệu thỏa mãn điều kiện, “Giá trị 2” là kết quả sai nếu dữ liệu không thỏa mãn điều kiện. Nếu tham số IF của một hàm Excel được cung cấp dưới dạng một mảng, thì việc sử dụng hàm IF sẽ đánh giá từng phần của mảng trong Excel.
Bạn có thể kết hợp nhiều tùy chọn để sử dụng hàm IF trong Excel. Số hàm IF có thể lồng vào nhau tối đa là 64. Tuy nhiên, bạn có thể thay thế nó bằng các hàm Excel khác, chẳng hạn như hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP, hai hàm này cũng có thể giúp bạn tối ưu điều kiện nhanh nhất.

READ  Những kinh nghiệm giúp chuẩn bị hồ sơ xin việc công nhân | Nttworks.vn

IV. Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm IF với một hàm Excel

1. Lồng các hàm IF

Chúng tôi dựa vào bảng điểm sau để lấy ví dụ về lồng một hàm IF trong Excel:

 • Nếu điểm trung bình trên 8 được xếp loại xuất sắc.
 • Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại giỏi.
 • Nếu điểm trung bình từ 5 đến 6,5 thì xếp loại trung bình.
 • Những người còn lại đều yếu

Ở đây mình có thể sử dụng các hàm kết hợp như sau: Mình thấy trong topic là “if-then” chọn hàm IF và “and” trong Excel nên mình chọn hàm AND
Cú pháp: = IF (I3> 8, “Tốt”, IF (AND (I3> = 6,5, I3 = 5, I3

Nghĩa là: IF (I3> 8; “Good”: nếu điểm trung bình của học sinh (I3 là địa chỉ của ô điểm trung bình)> 8 thì được xếp loại tốt, các trường hợp khác xét trường hợp sau, nếu không lớn hơn 8

IF (AND (I3> = 6,5, I3 = 6,5 và phải bằng 8 là tốt), thì phần còn lại nhỏ hơn 6,5

IF (AND (I3> = 5, I3 = 5 và = 6,5 được đánh giá là tốt), các giá trị còn lại được coi là nhỏ hơn 5.

Hoặc có thể viết tắt như sau: = IF (I3> 8, “Excellent”, IF (I3> = 6.5, “Good”, IF (I3> = 5, “Average”, “Poor”)). Vì điểm trung bình được tính theo thứ tự giảm dần, chúng tôi có thể giảm chúng theo các điều kiện sau:

 • 1. Hàm IF tính đến I3> 8
 • Hàm IF thứ hai tính đến I3> = 6,5, cũng là I38 được quan sát trước đó
 • 3. Hàm IF tính đến I3> = 5, tức là I3 = 6,5, đã được xem xét trước đó
READ  [HƯỚNG DẪN] Cách chèn nhạc vào Powerpoint đơn giản, dễ dàng | Nttworks.vn

2. Tích hợp các hàm AND, OR hàm IF

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng tính năng đánh giá kết quả học tập của Excel

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng tính năng đánh giá kết quả học tập của Excel

Trong ví dụ cuối cùng, tôi xem xét học bổng sinh viên như sau:

 • Học sinh đạt điểm xuất sắc và điểm dưới 7 trong bất kỳ môn học nào sẽ nhận được học bổng 240.000.
 • Học sinh xếp loại giỏi, khá nhưng điểm môn học dưới 7 sẽ được nhận học bổng: 180.000.
 • Học sinh trung bình không nhận được học bổng.
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải đóng thêm 180.000 đồng học phí.

Ở đây, mình sử dụng hàm IF của Excel với các hàm MIN, AND, OR (các bạn chú ý đầu bài sẽ dễ dàng nhận dạng các ký tự hơn để tìm ra tính năng mình cần sử dụng trong Excel)

1. Chức năng IF: Xem xét các học bổng lớn
IF (AND (J3 = “good”, MIN (D3: G3)> = 7), 240000, 2nd as a function): Nếu học sinh được xếp loại Tốt (J3 là địa chỉ của lớp) và đồng thời các môn học> = 7 (giá trị thấp nhất) trong phạm vi D3: G3> = 7) nhận được 240.000 phụ cấp, phần còn lại tính đến các kết quả khác

2. Hàm IF: xét học bổng tốt
IF (OR (J3 = “Tốt”, MIN (D3: G3))

 • Loại khá và lớp dưới 7: không đạt loại giỏi HB, chỉ loại loại HB khá.
 • Được đánh giá công bằng

=> Do đó, 2 trường hợp này phải được đặt trong hàm OR. Chữ cái Loại tốt có kết quả nhỏ hơn 7 được đặt trong hàm AND

3. Hàm IF: xem xét phần còn lại của trường hợp
IF (J3 = “Average”, 0, -180000): Học sinh loại trung bình không được học bổng, học sinh yếu kém phải nộp 180.000

Khi kết hợp các tính năng, chúng ta có:

IF (AND (J3 = “good”, MIN (D3: G3)> = 7), 240000, IF (OR (AND (J3 = “good”, MIN (D3: G3)))

V. Kết luận

Trên đây là những thông tin chia sẻ và cách sử dụng Excel để đánh giá thành công trong học tập của bạn. Bài viết chi tiết về cách sử dụng tính năng IF đa điều kiện hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích và giúp bạn xếp hạng thành công của học sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud