Chi phí dồn tích Accrued Expense là gì trong kế toán? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Các chi phí tích lũy là gì? Theo ngôn ngữ kế toán, chi phí phải trả là một khoản chi phí được ghi nhận khi nó phát sinh nhưng chưa được thanh toán bằng tiền mặt.

Bạn có thể có rất nhiều câu hỏi bây giờ.

Những loại chi phí nào khác được coi là chi phí dồn tích? Ý nghĩa của kế toán dồn tích là gì? Chúng ta cùng tìm câu trả lời qua nội dung sau đây.

Chi phí phải trả là gì?

Lãi dự thu là khoản chi phí lãi vay đã được cộng vào một khoản cho vay, trái phiếu hoặc các khoản nợ phải trả tài chính khác vẫn còn chưa thanh toán.

– Tiền lương, tiền công hoặc tiền thưởng của nhân viên.

– Các tiện ích như điện, nước đã sử dụng hết và sang tháng sau mới tính hóa đơn.

– Các phúc lợi, chẳng hạn như trợ cấp ốm đau, nghỉ phép không sử dụng, thời gian giải trí cá nhân và các loại phúc lợi khác mà người lao động được hưởng nhưng được trả sau.

– Tất cả các dịch vụ mà công ty nhận được như dịch vụ tư vấn chưa được thanh toán và chưa được tư vấn xuất hóa đơn.

– Đã xuất kho phụ kiện, thiết bị hoặc hàng mua khác nhưng nhà cung cấp chưa gửi hóa đơn bán hàng …

“Các khoản phí phải trả được coi là nợ ngắn hạn vì các khoản thanh toán thường đến hạn một năm sau ngày giao dịch (tức là ngày lập hóa đơn, không phải ngày lập hóa đơn).”

READ  [Giải mã] Interpreter là gì? Hiểu đúng nhất về công việc phiên dịch viên | Nttworks.vn

Kế toán tiền mặt so với Kế toán dồn tích

Kế toán dồn tích đề cập đến phương pháp kế toán được sử dụng để theo dõi lợi nhuận, thu nhập và chi phí của một công ty. Kế toán dồn tích cũng làm cho việc tính toán chính xác hơn, vì nó tính đến tất cả các chi phí, cả trích trước và trả trước.

Ngoài ra, kế toán dồn tích có thể cho phép doanh nghiệp hiểu rõ hơn các giao dịch trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình cho mỗi kỳ kế toán. Cuối cùng, kế toán dồn tích có thể giúp một công ty hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và dự đoán tình hình tài chính trong tương lai của nó.

Kế toán tiền mặt khác với kế toán dồn tích ở phương pháp ghi nhận các giao dịch. Trong khi tất cả các giao dịch (tổng chi phí, lãi và thu nhập) phản ánh các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được ghi nhận trên kế toán dồn tích, chỉ những giao dịch đó thường được ghi nhận trên tài khoản tiền mặt. Có nghĩa là đổi tiền.

Kế toán tiền mặt có thể hữu ích trong việc theo dõi chặt chẽ việc trao đổi tiền mặt, mặc dù nó có thể dẫn đến việc báo cáo số dư tài khoản, thu nhập, lãi hoặc lỗ không chính xác.

Sự khác biệt giữa tiền mặt và chi phí phải trả là gì? Nó chủ yếu liên quan đến thời gian:

READ  Ông chủ Thegioididong đi khởi nghiệp từ thất bại | Nttworks.vn

– Kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận thu nhập và chi phí khi tiền đang chuyển.

– Theo phương pháp dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi doanh thu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán.

Thu nhập phải trả là một khoản chi phí được doanh nghiệp ghi nhận khi phát sinh chứ không phải khi thực tế được quyết toán hoặc thanh toán. Cơ sở dồn tích của kế toán cho phép báo cáo tài chính của đơn vị, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, chính xác hơn.

Ý nghĩa của chi phí phải trả là gì?

GAAP. Đạt

Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận, thường được gọi là GAAP, là một tập hợp các chính sách kế toán được coi là chuẩn mực để lập các báo cáo tài chính.

GAAP chỉ cho phép kế toán dồn tích như một phương pháp ghi nhận chi phí và thu nhập. Tuy nhiên, GAAP không áp dụng cho tất cả các loại thực thể. Điều này chỉ phù hợp với các công ty công bố báo cáo tài chính của họ.

Toàn cảnh tài chính

Kế toán dồn tích giúp bạn phản ánh các giao dịch tài chính của mình một cách chính xác và toàn diện hơn.

Là chủ sở hữu doanh nghiệp, thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức lợi nhuận kinh doanh của bạn, lợi nhuận đến từ đâu và chi phí nào đang được sử dụng. Mặt khác, việc sử dụng phương pháp giá gốc trong kế toán không chính xác và dễ xảy ra sai sót.

READ  Hướng dẫn viết CV/Hồ sơ xin việc bằng Hàn chuẩn 2021 | Nttworks.vn

Các bên liên quan thích

Kế toán dồn tích làm cho tình hình tài chính của công ty minh bạch hơn và dễ dự đoán hơn. Nó mang lại lợi ích cho các bên thứ ba có liên quan, chẳng hạn như chủ nợ, nhà đầu tư, nhà cung cấp và bất kỳ ai khác phải đánh giá tình hình tài chính của công ty.

Cách ghi chi phí dồn tích

– Đồ dùng văn phòng được nhà cung cấp chấp nhận cuối tháng nhưng chưa lập hóa đơn: ghi nợ đồ dùng văn phòng, ghi nợ dự thu.

– Người lao động đã làm việc nhưng cuối tháng chưa được trả lương: ghi nợ chi phí lương, ghi có chi phí.

– Nghĩa vụ bồi thường phát sinh vào cuối tháng mà nhà cung cấp không cung cấp: ghi nợ chi phí bồi thường cho nhân viên, ghi nợ chi phí phải trả.

– Thuế thu nhập được tính trên cơ sở thu nhập thu được: ghi nợ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí phải thu có.

Ba mục đầu tiên sẽ được lùi lại vào tháng sau. Thuế thu nhập thường được giữ lại cho đến khi được cộng dồn.

Hi vọng bạn có thể chia sẻ những thông tin hữu ích về chi phí phải trả trong lĩnh vực kế toán.

Huynhi tram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud