Chất có nhiệt độ sôi cao nhất? Kiến thức cơ bản về nhiệt độ sôi | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. Tổng hợp lý thuyết cơ bản về nhiệt độ sôi

Để trả lời câu hỏi chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, trước hết bạn phải nắm được kiến ​​thức cơ bản về nhiệt độ sôi của các chất trên cơ sở kiến ​​thức về hóa học, chẳng hạn như: cách đọc bảng tuần hoàn hóa học, 10. bài tập hóa học, bài hát hóa trị, Phương trình hóa học lớp 8 cần ghi nhớ, Bài tập hóa học đại cương, Phương trình hóa học lớp 9 cần ghi nhớ, Bài tập phương trình hóa học, bài thơ nguyên tử, Bài tập về nguyên tử lớp 8

Lý thuyết điểm sôi

1.1. Điều gì ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi?

Đối với nhiệt độ sôi của các chất, các yếu tố ảnh hưởng và ảnh hưởng bao gồm 4 yếu tố. Đó là: liên kết hydro, liên kết ion, khối lượng phân tử của phân tử và hình dạng phân tử.

1.1.1. Yếu tố liên kết ion

Trong trường hợp liên kết ion, ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi như sau: Chất có liên kết ion tạo thành có nhiệt độ sôi cao hơn chất có liên kết cộng hóa trị bên trong.

1.1.2. Yếu tố liên kết hydro

Liên kết hiđro là một loại liên kết cộng hóa trị. Tại đây, loại liên kết này được hình thành giữa các phân tử tích điện dương (+) và tích điện âm (-) (đối với các phân tử là các hợp chất khác nhau).

Lúc này chất nào có độ bền liên kết hiđro càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi tỷ lệ thuận với độ bền liên kết hydro của chất.

Các yếu tố ảnh hưởng
Các yếu tố ảnh hưởng

Ví dụ: So sánh nhiệt độ sôi của 2 chất CH3COOH và CH3CH2OH ta nhận thấy CH3COOH> CH3CH2OH (vì CH3COOH có lực liên kết hiđro mạnh hơn).

Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để so sánh độ bền của liên kết hiđro giữa các chất? Để thực hiện sự so sánh này, chúng tôi chia nó thành hai trường hợp.

+ Trường hợp 1: Các nhóm chức khác nhau

Điểm sôi của các chất được liệt kê theo thứ tự sau:

Axit> rượu> este> anđehit> ete> phenol

Trong trường hợp này, cần lưu ý rằng chương trình hóa học THPT chỉ đề cập đến liên kết hiđro giữa phân tử H (+) và phân tử O (-).

Ví dụ: CH3CH2OH> CH3COOC2H5 điểm sôi

+ Trường hợp 2: Các chất cùng nhóm chức.

Liên kết hydro
Liên kết hydro

Đối với các chất có cùng nhóm chức, liên kết giữa gốc R và nhóm chức ảnh hưởng trực tiếp đến liên kết hiđro. Đặc biệt, khi chất có gốc R là gốc rút electron thì lực liên kết hiđro càng mạnh và ngược lại. Khi gốc R là gốc cản electron thì lực liên kết hiđro yếu hơn.

Ví dụ: CH2 = CH-COOH> C2H5COOH

1.1.3. Hệ số khối lượng phân tử của phân tử

Nhiệt độ sôi và khối lượng phân tử của các chất tỉ lệ thuận với nhau. Điều này có nghĩa là chất nào có khối lượng phân tử càng cao thì nhiệt độ sôi của nó càng cao.

1.1.4. Yếu tố phân tử của một phân tử

Theo lý thuyết về lực căng bề mặt của các chất, các phân tử có dạng tròn có sức căng bề mặt rất thấp. Điều này tạo điều kiện đẩy các phân tử ra khỏi chất lỏng và sự bay hơi hoàn toàn dễ dàng. Vì lý do này, các chất này có nhiệt độ sôi thấp.

Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng các phân tử phân nhánh cao có nhiệt độ sôi thấp hơn các phân tử không phân nhánh.

Hình dạng phân tử
Hình dạng phân tử

Trong trường hợp này, hãy lưu ý những điều sau:

– Đồng phân cis có nhiệt độ sôi cao hơn phân tử có đồng phân trans.

– Phân tử có độ phân cực càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao: axit> ancol> amin> este> xeton> anđehit> dẫn xuất halogen> ete> CxHy

– Đối với nước (H2O), nhiệt độ sôi của nước cao hơn 100 ℃ đối với rượu có 3 nguyên tử cacbon và nhỏ hơn đối với rượu có 4 nguyên tử cacbon trở lên.

– Trong trường hợp của phenol, nhiệt độ sôi của phenol cao hơn ancol có 7 nguyên tử cacbon trở xuống và thấp hơn axit có 4 nguyên tử cacbon trở lên.

>> Xem thêm: Trung tâm khảo thí

1.2. Trình tự so sánh điểm sôi

Ngoài các nguyên tắc, việc lưu ý thứ tự so sánh các điểm sôi là điều rất quan trọng.

Trình tự so sánh điểm sôi
Trình tự so sánh điểm sôi

– Đối với các chất có liên kết hiđro, thứ tự so sánh nhiệt độ sôi như sau: So sánh loại liên kết hiđro, sau đó so sánh khối lượng phân tử và cuối cùng là cấu tạo.

– Đối với các chất không có liên kết hiđro, dãy là khối lượng, sau đó là công thức cấu tạo phân tử.

Đây là kiến ​​thức cơ bản để tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Vậy chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

2. Tương ứng với chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Với những thông tin nêu trên, có lẽ bạn đã định hình được phần nào cho mình chất có nhiệt độ sôi cao nhất.

Trên thực tế, không có câu trả lời cụ thể và chính xác chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất. Câu trả lời cho chất có nhiệt độ sôi cao nhất phụ thuộc vào chất bạn đang so sánh và 6 nguyên tắc để tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. tốt nhất.

– Hai hợp chất có cùng khối lượng phân tử bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau, có liên kết hiđro bền hơn thì có nhiệt độ sôi cao hơn.

Khi tạo thành hai hợp chất có cùng loại liên kết hiđro thì nhiệt độ sôi của hợp chất có khối lượng lớn hơn.

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất
Chất có nhiệt độ sôi cao nhất

– Đối với hai hợp chất là đồng phân thì hợp chất của đồng phân Cis có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân trans.

– Hai hợp chất cũng là đồng phân của nhau thì nhiệt độ sôi và diện tích tiếp xúc phân tử càng lớn.

– Hai hợp chất có khối lượng bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau có nhiệt độ sôi cao hơn có liên kết ion.

– Hai hợp chất không xuất hiện liên kết hiđro đồng thời có cùng khối lượng hoặc xấp xỉ nhau là hợp chất có nhiệt độ sôi cao hơn và độ phân cực cao hơn.

Có thể thấy việc tìm ra chất có nhiệt độ sôi phụ thuộc vào khá nhiều điều kiện khác nhau. Vì vậy, để so sánh, bạn cần làm theo một số bước để tìm ra câu trả lời cho chất có nhiệt độ sôi cao nhất.

>> Xem thêm: Cách sử dụng Máy tính Casio fx 570ms

3. Quy trình giải các bài toán về nhiệt độ sôi

Để giải quyết công việc so sánh nhiệt độ sôi của các chất, bạn có hai bước chính là phân loại các chất là liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị, sau đó áp dụng quy tắc Thứ tự so sánh nhiệt độ sôi của các chất đã cho ở trên.

Giải bài tập nhiệt độ sôi
Giải bài tập nhiệt độ sôi

Khi phân loại các chất dưới dạng liên kết ion, bạn có thể tuân theo các nguyên tắc trên để xác định chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Nếu các chất này có liên kết cộng hóa trị, các bước sau được thực hiện theo các bước sau:

– Phân loại được chất có liên kết hiđro và chất không có liên kết hiđro.

– So sánh nhiệt độ sôi của các chất cùng nhóm.

– Kết luận từ kết quả thu được sau quy trình quy trình nhiệt độ sôi của quy trình đối chứng và sử dụng 6 nguyên tắc trên.

Nhìn chung, có khá nhiều điều kiện tham gia và áp dụng khi so sánh nhiệt độ sôi của các chất và tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Vì vậy, việc nắm vững lý thuyết nhiệt độ sôi là yêu cầu cơ bản đối với bạn trong trường hợp này.

phương pháp
phương pháp

Trên đây là thông tin đầy đủ về cách tìm nhiệt độ sôi và chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Tôi hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn một cái gì đó thực sự hữu ích.

Học hóa học đơn giản với bài thơ khối lượng nguyên tử

Hóa học có nội dung kiến ​​thức rất phức tạp và đa dạng, trong đó có kiến ​​thức về nguyên tử khối. Đối với nhiều người, việc ghi nhớ các nguyên tử khối không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh những cách học thuộc lòng, học thuộc lòng truyền thống thì học thuộc lòng là cách ghi nhớ qua các bài thơ, bài hát, bài đồng dao,… được đánh giá cao về tính hiệu quả. Bài thơ nguyên tử là một ví dụ điển hình, hãy cùng khám phá tìm hiểu nó qua bài viết này nhé!

Bài thơ nguyên tử

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 14345 & cateid = 235 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Hướng dẫn cách đăng ký chạy Grab nhanh nhất cho lái xe | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud